Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw: reagowania kryzysowego – dyżurny WCZK w WBiZK nr ogłoszenia 15847 - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw: reagowania kryzysowego – dyżurny WCZK w WBiZK nr ogłoszenia 15847
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2017-10-09
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskastarszy inspektor
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki

Ogłoszenie naboru

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie o naborze nr 15847 z dnia 27 września 2017 r.

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor

do spraw: reagowania kryzysowego – dyżurny WCZK

w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Opole

ADRES URZĘDU:

45-082 Opole
ul. Piastowska 14


WARUNKI PRACY

Obsługa klientów zewnętrznych.
Krajowe wyjazdy służbowe.
Nietypowe godziny pracy ( w tym dyżury).
Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety, podnośnik dla osób niepełnosprawnych.

Warunki architektoniczne stanowiska pracy: brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych w dostępie do stanowiska pracy.

ZAKRES ZADAŃ

 • Monitorowanie potencjalnych zagrożeń mogących wystąpić i oddziaływać na województwo, w tym odbieranie ostrzeżeń hydrologicznych i meteorologicznyvh ; redagowanie komunikatów.
 • Przekazywanie bieżącej informacji, komunikatów właściwym organom administracji publicznej i innym instytucjom .
 • Monitorowanie rozwoju sytuacji kryzysowej, w tym zbieranie informacji na temat przyczyn, przebiegu, skutków zdarzenia oraz przewidywanego rozwoju sytuacji, uczestniczenie w koordynacji działań służb, instytucji biorących udział w likwidacji skutków zdarzenia .
 • Obsługa niejawnej poczty elektronicznej.
 • Obsługa sprzętu biurowego, komputerowego, łączności radiowej, systemu telefaksowego wykorzystywanego w WCZK, oraz aplikacje i narzędzia informatyczne.
 • Uczestniczenie w szkoleniach, treningach realizowanych przez WCZK i instytucje centralne.
 • Przygotowanie i przekazanie do instytucji centralnych dobowych meldunków sytuacyjnych z terenu województwa .

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • staż pracy: 6 miesięcy w administracji publicznej
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnej o klauzuli „poufne” lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej .
 • Znajomość ustaw o: zarządzaniu kryzysowym ; stanie klęski żywiołowej ; wojewodzie i administracji rządowej w województwie ; służbie cywilnej ; kpa.
 • Umiejętność posługiwania się pakietem MS Office, urządzeniami biurowymi.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Dyspozycyjność ; umiejętność pracy w zespole .

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne", lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 09 października 2017 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Opolski Urząd Wojewódzki
  Sekretariat Dyrektora Generalnego, pok. 251
  ul. Piastowska 14
  45-082 Opole
  z dopiskiem „oferta pracy - nr ogłoszenia...."

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie opublikowana na stronie www.bip.opole.uw.gov.pl w zakładce: oferty pracy - ogłoszenia o naborze oraz na tablicy ogłoszeń w gmachu OUW ( II piętro ).
Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Niewykorzystane oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 3 miesięcy od zakończenia naboru.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Wojewoda Opolski z siedzibą w Opolu, ul. Piastowska 14. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych w zakresie wymaganym Kodeksem Pracy jest obligatoryjne, a w pozostałym jest dobrowolne.
Dodatkowe informacje: (77) 4 524 715 lub (77) 4 524 729.

 

Wykaz osób spełniających wymagania

                                                     Lista   kandydatów

 spełniających wymogi na stanowisko starszego inspektora ds. reagowania kryzysowego – dyżurny WCZK w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego  Ogłoszenie nr: 15847 z dnia  27 września 2017 r.  

Niżej wymienione osoby zapraszamy w dniu 25 października  2017 r. o godz. 9:00 do sali 203, znajdującej się na II piętrze w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14, na rozmowę kwalifikacyjną.

Na nabór proszę zgłosić się z dokumentem tożsamości.

 

l.p.

nazwisko i imię

miejsce zamieszkania

 1.  

Domaradzka Aleksandra

Kędzierzyn-Koźle

 1.  

Jasiorska-Buda Joanna

Kędzierzyn-Koźle

 1.  

Kalupa Janusz

Jemielnica

 1.  

Kipka Beata

Krapkowice

 1.  

Ossowski Adam

Opole

 1.  

Sowa Agata

Kamionek

 1.  

Tarapata Piotr

Grodków

 1.  

Wierzbicki Przemysław

Opole

 

Wyniki naboru

Komisja Rekrutacyjna po przeprowadzeniu naboru na stanowisko, starszego inspektora ds. reagowania kryzysowego – dyżurnego WCZK w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego  , uwzględniając poziom wiedzy, przygotowania a także doświadczenie   w pracy, postanowiła wskazać  Panią  Aleksandrę Domaradzką  zam. w Kędzierzynie-Koźlu. 

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Koziarska Małgorzata
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata
Opublikował(a): Koziarska Małgorzata
Liczba wyświetleń: 1347

Data wytworzenia: 2017-09-26 07:42:43
Data publikacji: 2017-09-27 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Bonich Iwona
Data ostatniej zmiany: 2018-01-09 11:56:25

Historia zmian artykułu:
2018-01-09 11:56:24 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v1
2017-10-17 08:23:39 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v1
2017-09-26 14:27:13 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata, v.2

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.