Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw: rozliczania dotacji przekazywanej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz zadań wynikających z Programu Kompleksowego Wsparcia dla Rodzin „Za życiem” w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia - nr 13202 - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw: rozliczania dotacji przekazywanej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz zadań wynikających z Programu Kompleksowego Wsparcia dla Rodzin „Za życiem” w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia - nr 13202
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2017-07-25
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskastarszy inspektor
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie naboru

Ogłoszenie nr: 13202

Data ukazania się ogłoszenia:  z dnia 18 lipca 2017 r.

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Dyrektor Generalny

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

starszy inspektor

do spraw: rozliczania dotacji przekazywanej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz zadań wynikających z Programu Kompleksowego Wsparcia dla Rodzin „Za życiem”

w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia

- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

WYMIAR ETATU: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

ADRES URZĘDU

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

 • Opole

WARUNKI PRACY

1. Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
2. Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

 

ZAKRES ZADAŃ
 • Opracowywanie projektu planu wydatków z budżetu Wojewody w zakresie środków finansowych przeznaczonych dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz zadań wynikających z Programu Kompleksowego Wsparcia dla Rodzin „Za życiem”;
 • Rozpatrywanie wniosków jednostek samorządu terytorialnego i przygotowywanie miesięcznych informacji w zakresie planowania wielkości środków przeznaczonych na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz zadań wynikających z Programu Kompleksowego Wsparcia dla Rodzin „Za życiem”, gminy, powiaty, marszałek;
 • Na podstawie sprawozdań otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego, sporządzanie zbiorczych kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań w zakresie zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz zadań wynikających z Programu Kompleksowego Wsparcia dla Rodzin „Za życiem”;
 • Rozpatrywanie i kompletowanie wniosków dotyczących zmian w planach wydatków w roku budżetowym oraz zabezpieczanie i rozliczanie środków przekazanych w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz zadań wynikających z Programu Kompleksowego Wsparcia dla Rodzin „Za życiem";
 • Przygotowywanie i opracowywanie materiałów do oceny stopnia wykorzystania dotacji budżetu Wojewody w zakresie środków przeznaczonych na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz zadań wynikających z Programu Kompleksowego Wsparcia dla Rodzin „Za życiem”;
 • Przygotowywanie i opracowywanie danych niezbędnych do projektu budżetu oraz do budżetu zadaniowego, planu wydatków w zakresie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz zadań wynikających z Programu Kompleksowego Wsparcia dla Rodzin „Za życiem”;
 • Sporządzanie wystąpienia do Ministra Finansów o dodatkowe środki finansowe, wnioskowane przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizowanych zadań;

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok doświadczenia w administracji publicznej lub księgowości lub finansach
 • Umiejętność obsługi programów pakietu Microsoft Office w szczególności programu Excel;
 • Znajomość ustawy o pomocy społecznej;
 • Znajomość ustawa o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych;
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej;
 • Znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie;
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa;
 • Umiejętność analitycznego i logicznego myślenia;
 • Umiejętność precyzyjnego wyrażania myśli;
 • Umiejętność prawidłowego formułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych;
 • Umiejętność komunikacji interpersonalnej;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 • Dokumenty należy złożyć do: 25.07.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  •   Opolski Urząd Wojewódzki
  Sekretariat Dyrektora Generalnego
  pok. 251
  Piastowska 14
  45-082 Opole
  z dopiskiem "oferta pracy ogłoszenie nr ......."

 

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Lista kandydatów/kandydatek zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie opublikowana na stronie www.bipouw.e-wojewoda.pl w zakładce: oferty pracy - ogłoszenia o naborze i na tablicy ogłoszeń w gmachu OUW (II piętro).
Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy tez jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Niewykorzystane oferty kandydaci/kandydatki mogą odebrać w Oddziale Kadr i Płac Urzędu. Nieodebrane oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 3 miesięcy od zakończenia naboru.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Wojewoda Opolski z siedzibą w Opolu, ul. Piastowska 14. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych w zakresie wymaganym Kodeksem Pracy jest obligatoryjne, a w pozostałym jest dobrowolne.
Dodatkowe informacje pod nr 77 45-24-563

 

Wykaz osób spełniających wymagania

 

 

Wykaz osób spełniających wymagania na stanowisko starszego inspektora

do spraw: rozliczania dotacji przekazywanej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz zadań wynikających z Programu Kompleksowego Wsparcia dla Rodzin „Za życiem” w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia - ogłoszenie 13202 z dnia 18 lipca 2017 r.

 

 

 

Niżej wymienione osoby zapraszamy w dniu 11 sierpnia 2017 r. o godz. 8:30 do Sali 203 znajdującej się na II piętrze w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14 na rozmowę kwalifikacyjną.

 

Na nabór proszę zgłosić się z dokumentem tożsamości.

 

l.p.

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

 1.  

Gawryjołek Elżbieta

Pisarzowice

 1.  

Rozbicka Agnieszka

Opole

 

 

 

Wyniki naboru

Nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów.

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Opublikował(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Liczba wyświetleń: 1092

Data wytworzenia: 2017-07-18 09:23:54
Data publikacji: 2017-07-18 09:25:00
Ostatnio aktualizował(a): Sykut Natalia
Data ostatniej zmiany: 2017-08-16 10:55:20

Historia zmian artykułu:
2017-08-16 10:55:20 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Sykut Natalia, wyniki naboru
2017-08-07 13:06:58 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.3

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.