Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - Oddział Paszportów - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - Oddział Paszportów
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2015-03-11
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskastarszy inspektor
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki

Ogłoszenie naboru

 • Ogłoszenie nr: 167239
 • Data ukazania się ogłoszenia: 25 lutego 2015 r.

 

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw obsługi klienta-przyjmowanie wniosku o wydanie dokumentu paszportowego
 • w Oddziale Paszportów w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

 

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

Opolski Urząd Wojewódzki
ul.Piastowska 14
45-082 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole
 • Opolski Urząd Wojewódzki
  ul.Ozimska 19
  45-057 Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie podań o wydanie dokumentu paszportowego, wprowadzanie do ewidencji paszportowej danych z wniosku paszportowego oraz danych biometrycznych, weryfikowanie ich z danymi zawartymi w centralnej ewidencji ,
 • udzielanie klientom informacji bezpośrednio na sali obsługi oraz telefonicznie,
 • przyjmowanie pisemnych oświadczeń dotyczących różnych spraw paszportowych oraz zgody rodziców lub opiekunów prawnych na wydanie dziecku paszportu i poświadczeniu zgodności ich podpisu,
 • anulowanie paszportów przedkładanych przez klientów, uczestniczenie w pracach komisji sporządzającej spisy paszportów,
 • wykonywanie kopii bazy danych oraz prowadzenie rejestru kopii,
 • monitorowanie ewidencji paszportowej i wprowadzanie informacji o utraconych i nieważnych paszportach.

 

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
 

1.Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych.
2.Zagrożenia korupcją z uwagi na dostęp do ewidencji paszportowej.
3.Zagrożenie naciskami grup przestępczych - dostęp do depozytu paszportówMiejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
Warunki architektoniczne budynku Urzędu: winda wewnątrz budynku ogólnie dostępna.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w biurze paszportowym lub jednostkach administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy o dokumentach paszportowych i aktów wykonawczych
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • znajomość o ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
  • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
  • otwarty stosunek do klienta, asertywność, uprzejmość,
  • umiejętność przekazywania informacji w sposób zwięzły i precyzyjny, zdolności organizacyjne,
  • umiejętność pracy w zespole.

wymagania dodatkowe

 • 6 miesięcy doświadczenie w obsłudze klientów,
 • znajomość przepisów w zakresie: ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz ustawy o aktach stanu cywilnego,
 • przeszkolenie z obsługi informatycznego systemu paszportowego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w biurze paszportowym lub jednostce administracji publicznej.

 

 

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Termin składania dokumentów:

11-03-2015

Miejsce składania dokumentów:

Opolski Urząd Wojewódzki
Sekretariat Dyrektora Generalnego, pok. 251
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
z dopiskiem " oferta pracy oraz nr ogłoszenia "
 

Inne informacje:

Lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie opublikowana na stronie www.bip.opole.uw.gov.pl w zakładkach: praca w Urzędzie-wykaz kandydatów spełniających wymagania oraz na tablicy ogłoszeń w gmachu OUW (II piętro).
Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Niewykorzystane oferty kandydaci mogą odebrać w Oddziale Kadr Urzędu. Nieodebrane oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 3 miesięcy od zakończenia naboru.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 1970 złotych brutto.
Dodatkowe informacje: (077) 4211-540 lub (077) 4524-255

Wykaz osób spełniających wymagania

Lista kandydatów spełniających wymogi

                                                na stanowisko starszego inspektora w Oddziale Paszportów 

                                                            w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców  

                             Ogłoszenie nr 167239 z 25 lutego 2015r. Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

                             

 Niżej wymienione osoby zapraszamy w dniu 27 marca 2015 r. o godz. 12:00 do sali Herbowej, znajdującej się na I piętrze w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14, na pisemny test wiedzy.

Na nabór proszę zgłosić się z dokumentem tożsamości.

Dodatkowe informacje pod nr tel.: 77 42-11-540.

 

l.p.

nazwisko i imię

miejsce zamieszkania

 1.  

Bednorz Anna

Chrząstowice

 1.  

Bednorz Danuta

Staniszcze Małe

 1.  

Bertoli Jolanta

Opole

 1.  

Chamala Anna

Luboszyce

 1.  

Chyla Justyna

Niemodlin

 1.  

Francik Anna

Opole

 1.  

Gerus Magdalena

Tułowice

 1.  

Grabowska Aneta

Brzezie

 1.  

Hanuszewska Małgorzata

Nysa

 1.  

Janyk Elżbieta

Opole

 1.  

Kajda Malwina

Opole

 1.  

Kazienko Joanna

Opole

 1.  

Koszyk Partycja

Domecko

 1.  

Krzemińska Ewa

Prądy

 1.  

Krzyśko-Gabryelska Katarzyna

Opole

 1.  

Maciąg Agnieszka

Opole

 1.  

Mangier Katarzyna

Mąkoszyce

 1.  

Matuszek Anna

Niemodlin

 1.  

Marecka-Drewniak  Aleksandradra

Opole

 1.  

Michalak Joanna

Opole

 1.  

Michel Paweł

Frączków

 1.  

Olesiuk Alicja

Tarnów Opolski

 1.  

Rurek Agnieszka

Ogiernicze

 1.  

Skupiński Michał

Opole

 1.  

Stefaniszyn Beata

Opole

 1.  

Szczygielska Anna

Opole

 1.  

Umińska Małgorzata

Opole

 1.  

Walczak Sylwia

Opole

 1.  

Wojtasik Małgorzata

Kluczbork

 1.  

Wójcik Aneta

Kluczbork

 1.  

Wycisk Jacek

Kędzierzyn-Koźle

 1.  

Zawiślak Katarzyna

Opole

Wyniki naboru

Komisja Rekrutacyjna po przeprowadzeniu naboru na stanowisko, starszego inspektora w Oddziale Paszportów w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców,  uwzględniając poziom wiedzy, niezbędny na stanowisku pracy, zarówno na teście pisemnym jak i podczas rozmowy kwalifikacyjnej, postanowiła wskazać  Panią Joanna Michalak oraz Panią Jolantę Bertoli   na stanowisko starszego inspektora w Oddziale Paszportów w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.      

 

Kandydat rezerwowy: Pani Sylwia Walczak oraz Pan Michał Skupiński.

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Bonich Iwona
Wprowadził(a): Bonich Iwona
Opublikował(a): Bonich Iwona
Liczba wyświetleń: 3884

Data wytworzenia: 2015-02-23 12:37:51
Data publikacji: 2015-02-25 07:30:00
Ostatnio aktualizował(a): Bonich Iwona
Data ostatniej zmiany: 2015-09-14 11:18:55

Historia zmian artykułu:
2015-09-14 11:18:55 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v1
2015-04-01 08:33:22 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v1
2015-04-01 08:22:29 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v1
2015-03-26 08:48:57 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v2
2015-03-20 12:13:49 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v2
2015-03-20 12:11:42 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v2
2015-03-20 12:08:59 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v2
2015-02-24 09:30:46 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v1

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.