Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej starszego specjalisty d/s informatyki w Biurze Obsługi Urzędu - Oddz. Informatyki i Rozwoju nr ogłoszenia 10400 - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej starszego specjalisty d/s informatyki w Biurze Obsługi Urzędu - Oddz. Informatyki i Rozwoju nr ogłoszenia 10400
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2017-05-05
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskastarszy specjalista
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki

Ogłoszenie naboru

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie o naborze nr 10400 z dnia 21 kwietnia 2017 r.

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista ds. informatyki w Centrum Przetwarzania Danych

w Biurze Obsługi Urzędu - Oddział Informatyki i Rozwoju

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Opole

ADRES URZĘDU:

45-082 Opole
ul. Piastowska 14

WARUNKI PRACY

Kontakty zewnętrzne z dostawcami sprzętu i oprogramowania oraz wsparcia technicznego.
Zagrożenie korupcją.
Częste reprezentowanie Urzędu na zewnątrz.
Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety, podnośnik dla osób niepełnosprawnych.

Warunki architektoniczne stanowiska pracy: brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych w dostępie do stanowiska pracy.

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem sprawności infrastruktury informatycznej i zarządzanie systemami serwerowymi .
 • Prowadzenie spraw związanych z planowaniem i rozwojem infrastruktury informatycznej .
 • Wykonywanie prac związanych z zarządzaniem, monitoringiem i administrowaniem infrastrukturą informatyczną.
 • Sporządzanie dokumentacji użytkowej konfiguracji systemów serwerowych oraz konfiguracji infrastruktury informatycznej na potrzeby Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego .
 • Odpowiedzialność za poprawne tworzenie kopii bezpieczeństwa przetwarzanych danych i użytkowanych programów .
 • Analizowanie potrzeb w powiązaniu z wykorzystaniem zasobów informatycznych Urzędu.
 • Zastępowanie pracowników Oddziału w zarządzaniu i administrowaniu systemami i infrastrukturą informatyczną znajdującą się w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim.
 • Szkolenia obsługowe użytkowników.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe informatyczne
 • staż pracy: 1 rok w administrowaniu Windows Serwer, MS Exchange serwer, systemami wirtualizacji, administrowaniu bazą danych SQL lub programowaniu.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym – czytanie i rozumienie dokumentacji technicznej, literatury technicznej, oraz umożliwiający korespondencje mailową z wsparciem technicznym.
 • Administrowanie systemami wirtualnymi, macierzami.
 • Administrowanie serwerami Windows Serwer.
 • Administrowanie serwerami MS Exchange.
 • Administrowanie bazą danych Microsoft SQL.
 • Znajomość ustaw: - o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ; - o służbie cywilnej ; - o wojewodzie i administracji rządowej w województwie ; Kodeks Postępowania Administracyjnego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • staż pracy: 3 lata w administrowaniu serwerem IIS
 • Kursy, szkolenia specjalistyczne lub wiedza równoważna z zakresu: • administrowania macierzami dyskowych SAN, zagadnień systemów wirtualizacji serwerów, preferowane VMWare; •urządzeń sieciowych LAN; • bezpieczeństwa na styku sieci LAN i WAN .
 • Poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnej.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie średnim – pozwalającym na kontakty telefoniczne z wsparciem technicznym.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym .
 • Kopia dokumentu potwierdzającego umiejętność administrowania systemami wirtualnymi, macierzami.
 • Kopia dokumentu potwierdzającego umiejętność administrowania serwerami Windows Serwer.
 • Kopia dokumentu potwierdzającego umiejętność administrowania serwerami MS Exchange.
 • Kopia dokumentu potwierdzającego umiejętność administrowania bazą danych Microsoft SQL.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego ukończone kursy, szkolenia specjalistyczne lub wiedza równoważna z zakresu: • administrowania macierzami dyskowych SAN, zagadnień systemów wirtualizacji serwerów, preferowane VMWare; •urządzeń sieciowych LAN; • bezpieczeństwa na styku sieci LAN i WAN .
 • Kopia dokumentu potwierdzającego poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnej.
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie średnim.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 05 maja 2017 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Opolski Urząd Wojewódzki
  Sekretariat Dyrektora Generalnego, pok. 251
  ul. Piastowska 14
  45-082 Opole
  z dopiskiem „oferta pracy - nr ogłoszenia...."

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie opublikowana na stronie www.bip.opole.uw.gov.pl w zakładce: oferty pracy - ogłoszenia o naborze oraz na tablicy ogłoszeń w gmachu OUW ( II piętro ).
Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Niewykorzystane oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 3 miesięcy od zakończenia naboru.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Wojewoda Opolski z siedzibą w Opolu, ul. Piastowska 14. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych w zakresie wymaganym Kodeksem Pracy jest obligatoryjne, a w pozostałym jest dobrowolne.
Dodatkowe informacje: (77) 4 524 624.

Wyniki naboru

WYNIKI NABORU  na stanowisko:

starszy specjalista ds. informatyki w Centrum Przetwarzania Danych

w Biurze Obsługi Urzędu - Oddział Informatyki i Rozwoju

 

Oferty kandydatek/kandydatów nie spełniały wymagań formalnych.

 

Opole, dnia 15.05.2017 r.

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Koziarska Małgorzata
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata
Opublikował(a): Koziarska Małgorzata
Liczba wyświetleń: 1026

Data wytworzenia: 2017-04-20 12:57:07
Data publikacji: 2017-04-21 07:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Koziarska Małgorzata
Data ostatniej zmiany: 2017-05-15 08:43:30

Historia zmian artykułu:
2017-05-15 08:43:30 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata, v.1
2017-04-20 15:02:46 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata, v.2
2017-04-20 15:00:37 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata, v.2
2017-04-20 13:00:47 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata, v.1

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.