Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy starszego inspektora do spraw: zarządzania zasobami ludzkimi i kadr w Biurze Obsługi Urzędu - Oddział Kadr i Płac - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy starszego inspektora do spraw: zarządzania zasobami ludzkimi i kadr w Biurze Obsługi Urzędu - Oddział Kadr i Płac
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2017-10-17
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskastarszy inspektor
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki

Ogłoszenie naboru

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie o naborze nr 16373 z dnia 07  października 2017 r.

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor  do spraw: zarządzania zasobami ludzkimi i kadr

w Biurze Obsługi Urzędu - Oddział Kadr i Płac

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Opole

Adres Urzędu:

ul. Piastowska 14

45-082 Opole

WARUNKI PRACY

Kontakty z klientami zewnętrznymi, byłymi pracownikami, kandydatami do pracy.
Kontakty z Szefem Służby Cywilnej, Departamentem Służby Cywilnej oraz z kierownikami służb zespolonych, inspekcji i straży wojewódzkich - w celu realizacji zadań.
Permanentna obsługa klientów zewnętrznych .
Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety, podnośnik dla osób niepełnosprawnych.
 

ZAKRES ZADAŃ

 • Koordynowanie procesu opisywania i wartościowania stanowisk pracy .
 • Koordynowanie procesu oceniania członków korpusu służby cywilnej .
 • Prowadzenie spraw osobowych pracowników.
 • Przygotowanie i wdrażanie strategi, standardów oraz procedur wewnętrznych dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi .
 • Nadzorowanie procesu tworzenia indywidualnych programów rozwoju zawodowego oraz ścieżek awansu pracowniczego .
 • Organizowanie naborów i czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesu rekrutacji .
 • Pełnienie zastępstw pracowników komórki, w tym w zakresie prowadzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych .

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • staż pracy: 1 rok w obsłudze kadrowej lub na stanowisku związanym z zarządzaniem zasobami ludzkimi.
 • Znajomość ustaw: Kodeksu Pracy wraz z przepisami wykonawczymi; o służbie cywilnej; o wojewodzie i administracji rządowej w województwie; o pracownikach urzędów państwowych; Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość Zarządzenia Nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2011 r. w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej (M.P. 2011 nr 5 poz. 61 z późn. zm.)
 • Znajomość rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu dokonywania pierwszej oceny w służbie cywilnej (Dz.U. 2015 poz. 1144)
 • Znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych urzędników służby cywilnej i pracowników służby cywilnej (Dz.U. 2016 poz. 470)
 • Znajomość zagadnień z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Dobra organizacja pracy własnej. Rzetelność i terminowość. Samodzielność i inicjatywa. Kreatywność. Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne. Umiejętność rozwiązywania problemów. Odporność na stres, asertywność. Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Obsługa pakietu MS Office.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe o kierunku: zarządzanie zasobami ludzkimi, psychologia, socjologia, prawo, ekonomia, zarządzanie lub administracja. Studia podyplomowe o kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi.
 • staż pracy: 1 rok w administracji publicznej.
 • Znajomość obsługi programów kadrowo-płacowych.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 17 października 2017 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Opolski Urząd Wojewódzki
  Sekretariat Dyrektora Generalnego, pok. 251
  ul. Piastowska 14
  45-082 Opole
  z dopiskiem „oferta pracy - nr ogłoszenia...."

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie opublikowana na stronie www.bip.opole.uw.gov.pl w zakładce: oferty pracy - ogłoszenia o naborze oraz na tablicy ogłoszeń w gmachu OUW ( II piętro ).
Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Niewykorzystane oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 3 miesięcy od zakończenia naboru.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Wojewoda Opolski z siedzibą w Opolu, ul. Piastowska 14. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych w zakresie wymaganym Kodeksem Pracy jest obligatoryjne, a w pozostałym jest dobrowolne.
Dodatkowe informacje: (77) 4 524 665 .

Wykaz osób spełniających wymagania

Niżej  wymienione  osoby  zapraszamy  w  dniu  30 października 2017 r. ( poniedziałek )  o godz.9,00  do  Sali nr 203  znajdującej  się  na  II  piętrze w budynku Opolskiego

Urzędu  Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14  na rozmowę kwalifikacyjną.

Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Dodatkowe informacje pod nr tel.77 45-24-665 .

 

 

Lp.

 

 

Nazwisko i imię

 

Adres zamieszkania

1

Bednarska         Elżbieta

Opole

2

Uchmanowicz    Mateusz

Opole

3

Urbacka              Natalia

Prószków

 

Opole, dnia  23 października 2017 r.

 

 

Wyniki naboru

Wyniki Naboru:

Nie wyłoniono najlepszego kandydata/kandydatki.

 

Opole, 31.10.2017 r.

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Koziarska Małgorzata
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata
Opublikował(a): Koziarska Małgorzata
Liczba wyświetleń: 1237

Data wytworzenia: 2017-10-06 13:26:19
Data publikacji: 2017-10-07 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Koziarska Małgorzata
Data ostatniej zmiany: 2017-10-31 14:33:17

Historia zmian artykułu:
2017-10-31 14:33:17 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata, v.1
2017-10-23 14:10:51 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata, v.1
2017-10-09 09:24:01 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata, Przeniesienie z sekcji "Oferty pracy" do sekcji "Ogłoszenia o naborze"
2017-10-06 13:28:10 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata, v.1

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.