Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko starszego inspektora d/s obsługi cudzoziemców w zakresie legalizacji pobytu czasowego i przedłużania wiz w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko starszego inspektora d/s obsługi cudzoziemców w zakresie legalizacji pobytu czasowego i przedłużania wiz w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2015-06-05
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskastarszy inspektor
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki

Ogłoszenie naboru

 • Ogłoszenie nr: 169705
 • Data ukazania się ogłoszenia: 22 maja 2015 r.

 

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw obsługi cudzoziemców w zakresie legalizacji pobytu czasowego i przedłużania wiz
 • w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

 

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Opolski Urząd Wojewódzki
ul.Piastowska 14
45-082 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole
 •  

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowania w zakresie udzielenia zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, jak również proponowanie i przygotowywanie projektów decyzji w tych sprawach,
 • ustalanie niezbędnych informacji dotyczących zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego z innymi organami w stosunku do cudzoziemców objętych postępowaniami w sprawach legalizacji pobytu na terytorium RP,
 • prowadzenie postępowania w zakresie cofnięcia zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony, na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz opracowuje projekty decyzji w tym zakresie
 • wprowadzanie danych do Systemu Informatycznego „POBYT”,
 • przygotowywanie wyciągów z wniosków, w celu wydania dokumentów potwierdzających uzyskanie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
 

Praca w siedzibie Urzędu.
Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych spoza administracji, zagrożenie korupcjąMiejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
Warunki architektoniczne budynku Urzędu: winda, toalety, podnośnik, drzwi dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o cudzoziemcach oraz aktów z nią powiązanych,
  • znajomość ustawy o obywatelstwie polskim,
  • znajomość ustawy o opłacie skarbowej,
  • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
  • znajomość o ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • komunikatywność, wnikliwość, rzetelność i samodzielność,
  • umiejętność współpracy z innymi pracownikami,
  • znajomość języków obcych na poziomie komunikatywnym : angielski, niemiecki lub rosyjski.
  • umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych oraz stresowych.

wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z systemu informatycznego "Pobyt",
 • uprawnienia dostępu do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone,
 • znajomość ustawy o repatriacji,
 • znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • znajomość ustawy o wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin,
 • znajomość ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • znajomość ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych,
 • umiejętność negocjacji.
 • znajomość innych języków obcych na poziomie komunikatywnym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

05-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

Opolski Urząd Wojewódzki
Sekretariat Dyrektora Generalnego, pok. 251
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
z dopiskiem " oferta pracy oraz nr ogłoszenia "
 

Inne informacje:

Lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie opublikowana na stronie www.bip.opole.uw.gov.pl w zakładkach: praca w Urzędzie-wykaz kandydatów spełniających wymagania oraz na tablicy ogłoszeń w gmachu OUW (II piętro).
Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Niewykorzystane oferty kandydaci mogą odebrać w Oddziale Kadr Urzędu. Nieodebrane oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 3 miesięcy od zakończenia naboru.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2000 złotych brutto.
Dodatkowe informacje: (077)4524-324

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Bonich Iwona
Wprowadził(a): Bonich Iwona
Opublikował(a): Bonich Iwona
Liczba wyświetleń: 407

Data wytworzenia: 2015-05-20 11:04:52
Data publikacji: 2015-05-22 07:30:00
Ostatnio aktualizował(a): Bonich Iwona
Data ostatniej zmiany: 2015-09-15 13:33:41
Zarchiwizowano: 2015-09-15 13:33:41

Historia zmian artykułu:
2015-09-15 13:33:41 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v1
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.