Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 – Edycja 2016 - OUW

Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze

Konkurs ofert

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza jednostki samorządu terytorialnego do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2016 r. ze środków Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020.

Środki finansowe w ramach Programu zostaną rozdysponowane na dwa moduły:

  • moduł nr 1: utworzenie i /lub wyposażenie oraz ewentualne zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior - WIGOR”;
  • moduł nr 2: zapewnienie funkcjonowania już istniejących Dziennych Domów „Senior - WIGOR”.

W 2016 roku środki finansowe na realizację Programu zaplanowane są w rezerwie celowej budżetu państwa w części 83 przeznaczonej na realizację programu wieloletniego „Senior WIGOR”  w wysokości 40 mln zł. Jednostki samorządu terytorialnego, które będą aplikowały o dotację zobowiązane są do spełnienia warunku posiadania finansowego wkładu własnego w wysokości nie mniejszej niż 20% całkowitego kosztu zadania. Za wkład własny uznaje się wkład finansowy, który planowany jest do wydatkowania w trakcie realizacji zadania. Dysponentem środków jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, który przekazuje dotacje beneficjentom Programu - jednostkom samorządu terytorialnego, na zasadach i w trybie określonym w ustawie o pomocy społecznej.

Oferty konkursowe wyłącznie w formie papierowej należy składać/przesłać do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego z dopiskiem na kopercie „Konkurs Senior-WIGOR - Edycja 2016” w terminie nie dłużej niż do dnia 14 sierpnia 2016 r. (decyduje data wpływu).

Wojewoda ocenia formalnie oraz wstępnie merytorycznie oferty na bieżąco i po weryfikacji sukcesywnie przekazuje je do ostatecznego rozstrzygnięcia do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego dokonuje ostatecznej oceny złożonych ofert. Składane oferty będą rozpatrywane w kolejności wpływu do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu.

Oferty zakwalifikowane do dofinansowania będą umieszczane na bieżąco na stronie internetowej www.mrpips.gov.pl oraz www.senior.gov.pl.

Szczegółowe informacje na temat Programu oraz załączniki do pobrania znajdują na stronie:

  • www.senior.gov.pl.
  • http://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/konkursy-senior-wigor/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-na-najlepsze-projekty-dofinansowywane-ze-srodkow-programu-wieloletniego-senior-wigor-na-lata-2015-2020--edycja-2016/

Pytania dotyczące Programu oraz konkursu ofert należy kierować na adres WIGOR[at]mrpips[dot]gov[dot]pl">.

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Krystian Goetz
Wprowadził(a): Konieczna Marta
Opublikował(a): Konieczna Marta
Liczba wyświetleń: 742

Data wytworzenia: 2016-06-30 09:23:44
Data publikacji: 2016-06-30 09:26:37
Ostatnio aktualizował(a): Konieczna Marta
Data ostatniej zmiany: 2016-06-30 09:34:49

Historia zmian artykułu:
2016-06-30 09:34:49 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Konieczna Marta, Przeniesienie z sekcji "Ogłoszenia" do sekcji "Program Senior-WIGOR na lata 2015-2020 – Edycja 2015"
2016-06-30 09:27:11 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Konieczna Marta, Edycja treści

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.