Ogłoszenie o wolnym stanowisku inspektora do spraw nadzoru nad organami administracji architektoniczno-budowlanej stopnia podstawowego w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - ogłoszenie nr: 175495 - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o wolnym stanowisku inspektora do spraw nadzoru nad organami administracji architektoniczno-budowlanej stopnia podstawowego w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - ogłoszenie nr: 175495
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2015-12-10 23:59
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskainspektor
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie naboru

 • Ogłoszenie nr: 175495
 • Data ukazania się ogłoszenia: 26 listopada 2015 r.

 

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw nadzoru nad organami administracji architektoniczno-budowlanej stopnia podstawowego
 • w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości

 

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

 

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
 

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzanie postępowań odwoławczych łącznie z przygotowaniem projektów decyzji i innych pism dotyczących zakresu działania administracji architektoniczno-budowlanej i przedkładanie ich do akceptacji;
 • Prowadzanie postępowań nadzwyczajnych łącznie z przygotowaniem projektów decyzji i innych pism dotyczących zakresu działania administracji architektoniczno-budowlanej i przedkładanie ich do akceptacji;
 • Rozpatrywanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz uczestniczenie w rozprawach, jako pełnomocnik Wojewody Opolskiego;
 • Rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków z zakresu działania administracji architektoniczno-budowlanej;
 • Przeprowadzanie kontroli starostów jako organ administracji architektoniczno-budowlanej stopnia podstawowego;
 • Sprawdzanie na bieżąco terminowości wydanych przez starostów, jako organów administracji architektoniczno-budowlanej stopnia powiatowego decyzji na podstawie elektronicznego rejestru wniosków i decyzji;
 • Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ruchu budowlanego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Praca w siedzibie i poza siedzibą Urzędu. Stres związany z przyjmowaniem klientów, prowadzeniem działalności kontrolnej w innych urzędach i z występowaniem przed Sądem. Zagrożenia korupcją.

 

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety i podnośnik dla osób niepełnosprawnych.


Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy: Prawo budowlane;
  • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego;
  • umiejętność czytania dokumentacji projektowej;
  • umiejętność stosowania prawa w praktyce, analitycznego myślenia, pracy w zespole, rozwiązywania problemów , działania w sytuacjach stresowych;
  • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie;
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej;
  • obsługa komputera;
  • komunikatywność.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe: budownictwo, prawo
 • 3 m-ce doświadczenia w obszarze administracji publicznej lub w budownictwie

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenia w obszarze administracji publicznej lub w budownictwie

Termin składania dokumentów:

10-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

Opolski Urząd Wojewódzki
Sekretariat Dyrektora Generalnego
pok. 251
ul. Piastowska 14
45-082 Opole z dopiskiem : „ oferta pracy nr:….”

Inne informacje:

Lista kandydatek/kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie opublikowana na stronie www.bip.opole.uw.gov.pl w zakładce: oferty pracy - ogłoszenia o naborze i na tablicy ogłoszeń w gmachu OUW ( II piętro).
Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Niewykorzystane oferty kandydatki/kandydaci mogą odebrać w Oddziale Kadr Urzędu. Nieodebrane oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 3 miesięcy od zakończenia naboru.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 2000 zł.
Dodatkowe informacje pod nr 77 45-24-130

 

Wykaz osób spełniających wymagania

Lista kandydatów spełniających wymogi na stanowisko

inspektora  do spraw nadzoru nad organami administracji architektoniczno-budowlanej stopnia podstawowego w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości

- ogłoszenie nr 175495 z dnia  26 listopada 2015 r.

 

Niżej wymienione osoby zapraszamy w dniu 23 maja 2016 r. o godz. 9:00
do sali 203, znajdującej się na II piętrze w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Opolu, ul. Piastowska 14, na test wiedzy.

W tym samym dniu planowana jest rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, którzy uzyskają najwyższą ilość punktów z testu.

Na nabór proszę zgłosić się z dokumentem tożsamości.

Dodatkowe informacje pod nr tel.: 77 45-24-130.

l.p.

nazwisko i imię

miejsce zamieszkania

 1.  

Czeszkiewicz Żaneta

Opole

 1.  

Frychel Angelika

Krapkowice

 1.  

Gawryś Alicja

Opole

 1.  

Hasik Marta

Murów

 1.  

Janicki Paweł

Ozimek

 1.  

Jasiorska-Buda Joanna

Kędzierzyn-Koźle

 1.  

Litwinowicz Anna

Opole

 1.  

Łabędzki Szymon

Namysłów

 1.  

Mandela Anna

Opole

 1.  

Owsiak Rafał

Opole

 1.  

Petryszyn Aleksander

Opole

 1.  

Skalecka Patrycja

Opole

 1.  

Such Magdalena

Opole

 1.  

Twardawska Magdalena

Jełowa

 1.  

Wrześniewska Magdalena

Dąbrowa

 1.  

Zub Grzegorz

Prudnik

 

 

 

 

 

Wyniki naboru

Wyniki zakończonego naboru na stanowisko inspektora do spraw nadzoru nad organami administracji architektoniczno-budowlanej stopnia podstawowego
w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości

– ogłoszenie nr 175495 z dnia26 listopada 2015 r.

Nabór został nierozstrzygnięty. Żaden z kandydatów nie spełnił wymogów nie spełnił wymagań w zakresie niezbędnej wiedzy merytorycznej.

 

 

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Opublikował(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Liczba wyświetleń: 1864

Data wytworzenia: 2015-11-26 08:09:35
Data publikacji: 2015-11-26 08:09:51
Ostatnio aktualizował(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Data ostatniej zmiany: 2016-06-03 11:32:58

Historia zmian artykułu:
2016-06-03 11:32:58 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.3
2016-05-13 13:26:46 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.2

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.