Ogłoszenie o wolnym stanowisku inspektora do spraw: organizacyjnych w Wydziale Prawnym i Nadzoru - Oddział Organizacji ,Kontroli i Skarg - nr ogłoszenia 35274 z 3.10.2018 r. - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o wolnym stanowisku inspektora do spraw: organizacyjnych w Wydziale Prawnym i Nadzoru - Oddział Organizacji ,Kontroli i Skarg - nr ogłoszenia 35274 z 3.10.2018 r.
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2018-10-15
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskainspektor
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki

Ogłoszenie naboru

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw: organizacyjnych

w Wydziale Prawnym i Nadzoru - Oddział Organizacji ,Kontroli i Skarg.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Opole

ADRES URZĘDU:

ul. Piastowska 14
45-082 Opole

WARUNKI PRACY

Kontakty zewnętrzne z dyrektorami i pracownikami wydziałów innych urzędów na polecenie dyrektora Wydziału Prawnego i Nadzoru oraz osobami spoza administracji – klienci zewnętrzni – w celu połączenia z odpowiednim pracownikiem.
Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.
Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety, podnośnik dla osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • Podejmowanie działań w celu zapewnia właściwego obiegu dokumentów w Wydziale poprzez: wykonywanie pierwszej dekretacji zgodnie z upoważnieniem dyrektora Wydziału, oddzielanie i przekazywanie na skład chronologiczny dokumentów wpływających w sprawach elektronicznych, wydruk i przekazywanie do podpisu dyrektora papierowych egzemplarzy pism w teczkach elektronicznych wychodzących na zewnątrz w postaci papierowej, wysyłanie korespondencji ze skrzynki wydziałowej oraz przez e-PUAP.
 • Odbieranie, ewidencjonowanie i przekazywanie właściwym komórkom i pracownikom korespondencję wpływającą do Wydziału, przy pomocy elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją EZD .
 • Zgłaszanie pracowników na szkolenia wewnętrzne, wykonywanie zadań związanych z organizacją wyjazdów służbowych dyrektora i pracowników wydziału (przygotowanie wniosków na szkolenia, wprowadzanie delegacji do Rejestru delegacji, rezerwowanie samochodów w aplikacji samochodowej).
 • Podejmowanie działań w celu wsparcia bieżącej pracy dyrektora i pracowników wydziału (np. prowadzenie i aktualizowanie elektronicznego kalendarza Dyrektora, zamieszczanie planu pracy wydziału w Intranecie, prowadzenie terminarzu spraw sądowych, redagowanie krótkich pism na polecenie dyrektora, kierownika, zapewnienie zaopatrzenia wydziału w materiały biurowe).
 • Przyjmowanie klientów Wydziału (osobiście, telefonicznie itp.).
 • Sporządzanie wykazów prywatnych rozmów telefonicznych pracowników Wydziału wykonywanych ze służbowych aparatów telefonicznych .
 • Prowadzenie ewidencji korespondencji niejawnej .
 • Odpowiedzialność za gospodarkę sprzętem znajdującym się na stanie wydziału.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Uprawnienia dostępu do informacji niejawnej o klauzuli zastrzeżone lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej.
 • Znajomość: Ustawy o służbie cywilnej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, Kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Obsługa komputera, skanera, ksera, faksu poczty elektronicznej. Spostrzegawczość, dokładność, umiejętność pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: 3 miesiące przeszkolenia w pracy biurowej.
 • Przeszkolenie z aplikacji EZD.
 • Bardzo dobra obsługa komputera.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 15 października 2018 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Sekretariat Dyrektora Generalnego, pok. 251
  ul. Piastowska 14
  45-082 Opole
  z dopiskiem „oferta pracy - nr ogłoszenia...."

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.
Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Niewykorzystane oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 3 miesięcy od zakończenia naboru.
Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Wojewoda Opolski, którego siedzibą jest Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.
Kontakt do Inspektora Ochrona Danych – iod@.opole.uw.gov.pl
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji, w której Pani/Pan bierze udział.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji.
Dodatkowe informacje: (77) 4 524 218.

 

Wykaz osób spełniających wymagania

Termin naboru na stanowisko inspektor do spraw: organizacyjnych w Wydziale Prawnym i Nadzoru - Oddział Organizacji ,Kontroli i Skarg– nr ogłoszenia 35274 z dnia 3 października 2018 r.

 

Pisemny test wiedzy odbędzie się w dniu 24 października 2018 r. od godz. 9:00 w sali Osmańczyka znajdującej się na I piętrze w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14.

W tym samym dniu odbędą się również rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy uzyskają najwyższą ilość punktów z testu.

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

Na nabór proszę zgłosić się z dokumentem tożsamości.

Dodatkowe informacje pod nr 77 4 524 218 lub 77 4 524 255.

Opole, dnia 18 października 2018 r.

Wyniki naboru

Nabór zakończony wyborem kandydata/kandydatki

WYBRANA OSOBA;  Trzeciak Anna  Zawadzkie.

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Koziarska Małgorzata
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata
Opublikował(a): Koziarska Małgorzata
Liczba wyświetleń: 827

Data wytworzenia: 2018-10-02 14:59:50
Data publikacji: 2018-10-03 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Koziarska Małgorzata
Data ostatniej zmiany: 2018-10-25 07:38:52

Historia zmian artykułu:
2018-10-25 07:38:52 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata, v.2
2018-10-18 08:08:01 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v1

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.