Ogłoszenie o wolnym stanowisku inspektora do spraw planowania i realizacji budżetu Wojewody w Wydziale Finansów, Budżetu i Certyfikacji - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o wolnym stanowisku inspektora do spraw planowania i realizacji budżetu Wojewody w Wydziale Finansów, Budżetu i Certyfikacji
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2016-04-22
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskainspektor
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie naboru

 • Ogłoszenie nr: 179915
 • Data ukazania się ogłoszenia: 13 kwietnia 2016 r.

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw planowania i realizacji budżetu Wojewody
 • w Wydziale Finansów, Budżetu i Certyfikacji

 

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Piastowska 14
45-082 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opracowywanie i sporządzanie projektów budżetów oraz planów finansowych (w tym Wieloletniego Planu Finansowego Państwa) budżetu Wojewody w zakresie dochodów i wydatków, w układzie klasyfikacji budżetowej oraz w układzie zadaniowym
 • Przygotowywanie projektów decyzji Wojewody dotyczących zmian w budżecie Wojewody
 • Przygotowywanie lub weryfikowanie projektów wniosków Wojewody do Ministerstwa Finansów
 • Dokonywanie okresowych ocen z realizacji dochodów i wydatków w ramach budżetu Wojewody oraz weryfikowanie sprawozdań jednostkowych w części sprawnościowej i sporządzanie zbiorczych okresowych sprawozdań z wykonania wydatków budżetu Wojewody w układzie zadaniowym
 • Aktualizowanie planów inwestycyjnych oraz ocenianie efektywności wykorzystania środków budżetowych przeznaczonych na finansowanie zadań inwestycyjnych w państwowych jednostkach budżetowych oraz z dotacji udzielonych z budżetu państwa
 • Współdziałanie przy planowaniu i rozliczaniu dotacji z zakresu administracji rządowej w dziale 750 – Administracja publiczna na jednostki samorządu terytorialnego i na obszary zadań oraz weryfikowanie zadań zleconych według aktualnych przepisów
 • Weryfikowanie materiałów jednostkowych – wniosków o zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego oraz sporządzanie wniosku o środki do Ministerstwa Finansów i na podstawie decyzji Ministra Finansów przekazywanie środków do gmin oraz obsługa spraw związanych z funduszem sołeckim w trakcie roku
 • Współdziałanie z merytorycznymi Wydziałami Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, zespolonymi służbami i inspekcjami w celu pozyskania niezbędnych informacji do projektowania, realizacji i rozliczeń zadań finansowanych z budżetu państwa

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
 

Praca w siedzibie Urzędu.
Reprezentowanie Urzędu na zewnątrz.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety i podnośnik dla osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość prawa administracyjnego
  • znajomość przepisów ustawowych i wykonawczych w zakresie finansów publicznych
  • znajomość ustawy o jednostkach samorządu terytorialnego
  • znajomość zasad rachunkowości budżetowej
  • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
  • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej
  • umiejętność komunikacji pisemnej
  • umiejętność argumentacji
  • umiejętność obsługi komputera (środowiska MS Office)

wymagania dodatkowe

 • 6 miesięcy doświadczenia w administracji publicznej w obszarze księgowo - finansowym
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność pracy w sytuacjach stresowych
 • dobra znajomość przepisów (ustaw) szczegółowych, regulujących finansowanie zadań z budżetu Wojewody, w ramach nadzorowanych działów gospodarki narodowej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

22-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

Opolski Urząd Wojewódzki
Sekretariat Dyrektora Generalnego
pok. 251
Piastowska 14
45-082 Opole
z dopiskiem "oferta pracy nr .... "

Inne informacje:

Lista kandydatów/kandydatek zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie opublikowana na stronie www.bip.opole.uw.gov.pl w zakładce: oferty pracy - ogłoszenia o naborze i na tablicy ogłoszeń w gmachu OUW (II piętro).
Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy tez jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Niewykorzystane oferty kandydaci/kandydatki mogą odebrać w Oddziale Kadr Urzędu. Nieodebrane oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 3 miesięcy od zakończenia naboru.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2200 zł.
Dodatkowe informacje pod nr 77 45-24-372

 

Wykaz osób spełniających wymagania

Wykaz osób spełniających wymagania na stanowisko inspektora do spraw planowania i realizacji budżetu Wojewody w Wydziale Finansów, Budżetu i Certyfikacji –zastępstwo

Niżej wymienione osoby zapraszamy w dniu 29 kwietnia 2016 r. o godz. 10:00 do sali 203 znajdującej się na II piętrze w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu,
ul. Piastowska 14 na rozmowę kwalifikacyjną.

Na nabór proszę zgłosić się z dokumentem tożsamości.

l.p.

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

1.

Bernacka Joanna

Opole

2.

Owsiak Rafał

Opole

Wyniki naboru

Nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów.

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Sykut Natalia
Wprowadził(a): Sykut Natalia
Opublikował(a): Sykut Natalia
Liczba wyświetleń: 1201

Data wytworzenia: 2016-04-11 12:20:44
Data publikacji: 2016-04-13 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Sykut Natalia
Data ostatniej zmiany: 2016-04-29 12:41:08

Historia zmian artykułu:
2016-04-29 12:41:08 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Sykut Natalia, wyniki
2016-04-26 13:07:05 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Sykut Natalia, wykaz kandydatów
2016-04-11 12:27:59 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Sykut Natalia, zmiana

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.