Ogłoszenie o wolnym stanowisku inspektora do spraw zagospodarowania przestrzennego w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - ogłoszenie nr: 171151 - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o wolnym stanowisku inspektora do spraw zagospodarowania przestrzennego w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - ogłoszenie nr: 171151
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2015-07-24 23:59
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskainspektor
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie naboru

 • Ogłoszenie nr: 171151
 • Data ukazania się ogłoszenia: 10 lipca 2015 r.

 

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw zagospodarowania przestrzennego
 • w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości

 

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

 

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole
 •  

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Ocenianie uchwał oraz procedur uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
 • wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej (krajowej i wojewódzkiej);
 • wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy na terenach zamkniętych;
 • opiniowanie i uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie zadań rządowych;
 • uzgadnianie projektów decyzji: wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub warunków zabudowy w zakresie zadań rządowych;
 • Wydawanie postanowień w sprawie wymierzenia kary gminie za nieterminowe wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
 

Praca w siedzibie Urzędu.
Obsługa klientów zewnętrznych.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych.Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 miesiące doświadczenia zawodowego w obszarze architektury, urbanistyki lub planowania i zagospodarowania przestrzennego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Umiejętność czytania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
  • Znajomość ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  • Znajomość ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
  • Znajomość ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,
  • Znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
  • Znajomość ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
  • znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
  • Umiejętność obsługi komputera

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe: architektura i urbanistyka, budownictwo, zagospodarowanie przestrzenne, ochrona środowiska, prawo

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

24-07-2015

Miejsce składania dokumentów:

Opolski Urząd Wojewódzki
Sekretariat Dyrektora Generalnego
pok. 251
Piastowska 14
45-082 Opole
z dopiskiem "oferta pracy - ogłoszenie nr..."
 

Inne informacje:

Lista kandydatek/kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie opublikowana na stronie www.bip.opole.uw.gov.pl w zakładce: oferty pracy - ogłoszenia o naborze i na tablicy ogłoszeń w gmachu OUW ( II piętro).
Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Niewykorzystane oferty kandydatki/kandydaci mogą odebrać w Oddziale Kadr Urzędu. Nieodebrane oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 3 miesięcy od zakończenia naboru.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 2100 zł.
Dodatkowe informacje pod nr 77 45-24-130

 

Wykaz osób spełniających wymagania

Lista kandydatów spełniających wymogi

na stanowisko inspektora do spraw zagospodarowania przestrzennego w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości

- ogłoszenie nr 171151 z dnia: 10 lipca 2015 r.

           

 

 

Niżej wymienione osoby zapraszamy w dniu 24 sierpnia 2015 r. o godz. 10:00 do sali 203, znajdującej się na II piętrze w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14, na rozmowę kwalifikacyjną.

Na nabór proszę zgłosić się z dokumentem tożsamości.

Dodatkowe informacje pod nr tel.: 77 45-24-130.

l.p.

nazwisko i imię

miejsce zamieszkania

 1.  

Bieda Kamila

Jodłownik

 1.  

Czerniewicz Dorota

Gliwice

 1.  

Niedworok Justyna

Rozmierz

 1.  

Waluś Łukasz

Opole

 1.  

Wieliczko Alicja

Opole

 1.  

Wyspiański Maciej

Strzelce Opolskie

 1.  

Zolowska Agata

Kolonowskie

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki naboru

Po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko inspektora w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości wybrano Panią Kamilę Biedę zamieszkałą w Jodłowniku, a kandydatem rezerwowym został Pan Maciej Wyspiański zamieszkały w Strzelcach Opolskich.

Wytworzył(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Opublikował(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Liczba wyświetleń: 2670

Data wytworzenia: 2015-07-09 11:46:19
Data publikacji: 2015-07-10 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Data ostatniej zmiany: 2015-09-14 10:57:24

Historia zmian artykułu:
2015-09-14 10:57:24 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v1
2015-08-25 11:40:59 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Sykut Natalia, v1
2015-08-14 13:42:39 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.1

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.