Ogłoszenie o wolnym stanowisku inspektora wojewódzkiego do spraw dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, programów polityki zdrowotnej i oceny potrzeb zdrowotnych w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia- nr ogłoszenia: 174245 - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o wolnym stanowisku inspektora wojewódzkiego do spraw dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, programów polityki zdrowotnej i oceny potrzeb zdrowotnych w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia- nr ogłoszenia: 174245
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2015-11-02 23:59
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskainspektor wojewódzki
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie naboru

 • Ogłoszenie nr: 174245
 • Data ukazania się ogłoszenia: 19 października 2015 r.

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor wojewódzki
 • do spraw dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, programów polityki zdrowotnej i oceny potrzeb zdrowotnych
 • w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia

 

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizowanie zadań z zakresu oceny zabezpieczenia opieki zdrowotnej na terenie województwa;
 • Dokonywanie oceny realizacji zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego;
 • Zapewnianie obsługi organizacyjnej Wojewódzkiej Rady ds. Potrzeb Zdrowotnych;
 • Przekazywanie ministrowi właściwemu ds. zdrowia informacji o zrealizowanych w ubiegłym roku programach polityki zdrowotnej oraz o programach polityki zdrowotnej planowanych na ten rok;
 • Uczestnictwo w kontrolach dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, spełniania przez specjalistyczne środki transportu sanitarnego wymagań określonych w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane, podmiotów prowadzących kursy w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne;
 • Współuczestnictwo w sporządzaniu Regionalnej Mapy Potrzeb Zdrowotnych dla województwa opolskiego;
 • Współuczestnictwo w ustalaniu priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej;
 • Prowadzenie i aktualizowanie portalu „zdrowie.opolskie.pl – Informacyjny Portal Medyczny.”

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
 

Praca poza i w siedzibie Urzędu.
Obsługa klienta zewnętrznego.
Przeprowadzanie kontroli w innych jednostkach.
Krajowe wyjazdy służbowe.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w obszarze ochrony zdrowia
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Obsługa Pakietu Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint);
  • Znajomość ustawy o działalności leczniczej;
  • Znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
  • Znajomość ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia;
  • Znajomość ustawy o służbie cywilnej;
  • Znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego;
  • Znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie;
  • o Znajomość rozporządzeń wykonawczych do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe o profilu medycznym, administracyjnym lub ekonomicznym;
 • znajomość rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w administracji publicznej lub w obszarze ochrony zdrowia

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

02-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

Opolski Urząd Wojewódzki
Sekretariat Dyrektora Generalnego
pok. 251
Piastowska 14
45-082 Opole
z dopiskiem "oferta pracy - ogłoszenie nr..."

 

Inne informacje:

Lista kandydatek/kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie opublikowana na stronie www.bip.opole.uw.gov.pl w zakładce: oferty pracy - ogłoszenia o naborze i na tablicy ogłoszeń w gmachu OUW ( II piętro).
Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Niewykorzystane oferty kandydatki/kandydaci mogą odebrać w Oddziale Kadr Urzędu. Nieodebrane oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 3 miesięcy od zakończenia naboru.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 2300 zł.
Dodatkowe informacje pod nr 77 45-24-563

 

Wykaz osób spełniających wymagania

Lista kandydatów spełniających wymogi

na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw dostępu
 do świadczeń opieki zdrowotnej, programów polityki zdrowotnej
 i  oceny potrzeb zdrowotnych

w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia

- ogłoszenie nr 174245 z dnia  19 października 2015 r.

 

 

 

Niżej wymienione osoby zapraszamy w dniu 19 listopada 2015 r. o godz. 11:00 do sali 203, znajdującej się na II piętrze w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14, na rozmowę kwalifikacyjną.

Na nabór proszę zgłosić się z dokumentem tożsamości.

Dodatkowe informacje pod nr tel.: 77 45-24-563.

 

l.p.

nazwisko i imię

miejsce zamieszkania

 1.  

Czapor Emilia

Opole

 1.  

Czekanowska Bożena

Kup

 1.  

Frątczak – Urbaniec Iwona

Biała

 1.  

Górniak-Czernecka Agnieszka

Opole

 1.  

Kozakiewicz Natalia

Opole

 1.  

Podwiński Bartłomiej

Lubliniec

 1.  

Wcisło Bernadetta

Popielów

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki naboru

Wyniki zakończonego naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, programów polityki zdrowotnej i oceny potrzeb zdrowotnych
w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia
- ogłoszenie nr 174245 z dnia  19 października 2015 r.

 

 Po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego wybrano Panią Agnieszkę Górniak-Czernecką zamieszkałą w Opolu, a jako kandydatkę rezerwową Panią Iwonę Frątczak – Urbaniec  zam. w Białej.

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Opublikował(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Liczba wyświetleń: 1904

Data wytworzenia: 2015-10-19 08:53:45
Data publikacji: 2015-10-19 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Data ostatniej zmiany: 2015-11-23 11:17:23

Historia zmian artykułu:
2015-11-23 11:17:23 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.4
2015-11-16 14:41:22 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.3
2015-11-16 12:02:06 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.2

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.