Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy inspektora wojewódzkiego do spraw gospodarki nieruchomościami - przekazywanie kościelnym osobom prawnym gruntów rolnych Skarbu Państwa w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy inspektora wojewódzkiego do spraw gospodarki nieruchomościami - przekazywanie kościelnym osobom prawnym gruntów rolnych Skarbu Państwa w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2016-12-16
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskainspektor wojewódzki
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki

Ogłoszenie naboru

Ogłoszenie nr: 6117

Data ukazania się ogłoszenia: dnia 5 grudnia 2016 r.

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Dyrektor Generalny

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

inspektor wojewódzki

do spraw: gospodarki nieruchomościami - przekazywanie kościelnym osobom prawnym gruntów rolnych Skarbu Państwa w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole

Warunki pracy

Praca poza i w siedzibie Urzędu.

Przeprowadzanie kontroli w innych jednostkach.

Częste kontakty z klientem zewnętrznym.

Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.

Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Przygotowywanie decyzji o nieodpłatnym przekazaniu gruntów rolnych Skarbu Państwa na własność kościelnych osób prawnych;
 • Przygotowywanie decyzji II instancji w sprawach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;
 • Obsługa klientów udzielając w ramach prowadzonych postępowań należytych i wyczerpujących informacji, wskazówek, informacji w sprawach dotyczących gospodarki nieruchomościami, a także informując o konieczności podjęcia określonych działań celem osiągnięcia zamierzonego przez nich celu;
 • Przygotowywanie decyzji o stwierdzeniu nabycia przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego własności nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych lub prawnych, a zajętych pod drogi publiczne;
 • Przygotowywanie decyzji II instancji w sprawach związanych z ustalaniem odszkodowania według zasad i trybu określonych w przepisach o odszkodowaniach za wywłaszczone nieruchomości;
 • Przygotowywanie rozstrzygnięć administracyjnych organu wyższego stopnia w przedmiocie zażalenia na bezczynność lub na przewlekłe prowadzenie postępowania przez starostę;

Wymagania niezbędne

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze administracji publicznej lub w obszarze związanym z gospodarowaniem nieruchomościami
 • znajomość ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • znajomość ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną;
 • znajomość ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
 • znajomość ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i przepisów wykonawczych do tej ustawy;
 • znajomość ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
 • znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 • znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;
 • znajomość ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie;
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • umiejętność rozwiązywania problemów i działania w sytuacjach nieprzewidywalnych;
 • otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji;
 • umiejętność korzystania z urządzeń biurowych oraz oprogramowania komputerowego;
 • umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe

 

 •  Dokumenty i oświadczenia niezbędne
 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 •  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 •  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne            przestępstwo skarbowe

 

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Terminy i miejsce składania dokumentów

 • Dokumenty należy złożyć do:16 grudnia 2016 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

Opolski Urząd Wojewódzki

Sekretariat Dyrektora Generalnego pok. 251

Piastowska 14 45-082 Opole

z dopiskiem "oferta pracy - nr ogłoszenia ...."

 

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Lista kandydatów/kandydatek zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie opublikowana na stronie www.bipouw.e-wojewoda.pl w zakładce: oferty pracy - ogłoszenia o naborze i na tablicy ogłoszeń w gmachu OUW (II piętro).

Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy tez jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Niewykorzystane oferty kandydaci/kandydatki mogą odebrać w Oddziale Kadr Urzędu. Nieodebrane oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 3 miesięcy od zakończenia naboru.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Wojewoda Opolski z siedzibą w Opolu, ul. Piastowska 14. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i  ich poprawiania. Podanie danych w zakresie wymaganym Kodeksem Pracy jest obligatoryjne, a w pozostałym jest dobrowolne.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 2400 zł.

Dodatkowe informacje pod nr 77 45-24-459.

Wyniki naboru

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko
inspektora wojewódzkiego do spraw gospodarki nieruchomościami - przekazywanie kościelnym osobom prawnym gruntów rolnych Skarbu Państwa w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - ogłoszenie 6117 z dnia 5 grudnia 2016 r.

 

Żadna z osób nie spełnienia wymogów formalnych.

 

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Sykut Natalia
Wprowadził(a): Sykut Natalia
Opublikował(a): Sykut Natalia
Liczba wyświetleń: 1102

Data wytworzenia: 2016-12-01 15:13:30
Data publikacji: 2016-12-05 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Data ostatniej zmiany: 2017-02-01 12:49:28

Historia zmian artykułu:
2017-02-01 12:49:28 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.3
2016-12-01 15:14:59 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Sykut Natalia, treść

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.