Ogłoszenie o wolnym stanowisku inspektora wojewódzkiego do spraw kontroli działania organów administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz przedsiębiorców wykonujących prace geodezyjne i kartograficzne w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o wolnym stanowisku inspektora wojewódzkiego do spraw kontroli działania organów administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz przedsiębiorców wykonujących prace geodezyjne i kartograficzne w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2015-01-02 23:59
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskainspektor wojewódzki
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie naboru

 • Ogłoszenie nr: 165336
 • Data ukazania się ogłoszenia: 18 grudnia 2014 r.

 

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor wojewódzki
 • do spraw kontroli działania organów administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz przedsiębiorców wykonujących prace geodezyjne i kartograficzne
 • Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

 

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole
 •  

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontrola organów administracji geodezyjnej i kartograficznej;
 • Kontrola przedsiębiorców geodezyjnych w zakresie posiadania uprawnień zawodowych, zgodności wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z przepisami oraz standardami technicznymi ;
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu geodezji i kartografii oraz rozpatrywanie skarg na działanie organów administracji geodezyjnej i kartograficznej;
 • Rozpatrywanie skarg i wniosków na działanie geodetów uprawnionych.
 • Rozpatrywanie odwołań wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych od decyzji starosty w sprawie odmowy włączenia dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Praca w siedzibie i poza siedzibą Urzędu. Stres związany z kontrolą i obsługą klientów spoza administracji.
Zagrożenia korupcją.
 

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety i podnośnik dla osób niepełnosprawnych.


Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe geodezyjne lub wyższe prawnicze lub administracyjne w tym średnie geodezyjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w wykonawstwie geodezyjnym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz aktów wykonawczych do ustawy;
  • znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
  • znajomość ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie;
  • znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;
  • znajomość pakietu MS Office.

wymagania dodatkowe

 • znajomość programów komputerowych stosowanych w geodezji i kartografii np. GEOINFO Mapa, INTEGRA, C-GEO;
 • znajomość nowych technik pomiarowych np. GPS;
 • umiejętność podejmowania decyzji;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • komunikatywność.
 • Uprawnienia zawodowe z zakresów: „1” – geodezyjne pomiary sytuacyjno- wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne lub „2” – rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy w administracji publicznej lub w wykonawstwie geodezyjnym.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • w przypadku posiadania uprawnień zawodowych- kopie dokumentów

Termin składania dokumentów:

02-01-2015

Miejsce składania dokumentów:

Opolski Urząd Wojewódzki
Sekretariat Dyrektora Generalnego
pok. 251
Piastowska 14
45-082 Opole
z dopiskiem "oferta pracy"

Inne informacje:

Lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie opublikowana na stronie www.bip.opole.uw.gov.pl w zakładce: Oferty pracy - ogłoszenia o naborze i na tablicy ogłoszeń w gmachu OUW ( II piętro).
Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Niewykorzystane oferty kandydaci mogą odebrać w Oddziale Kadr Urzędu. Nieodebrane oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 3 miesięcy od zakończenia naboru.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 2500 zł. (po uzyskaniu pozytywnej oceny na egzaminie końcowym po odbyciu służby przygotowawczej - możliwość podwyższenia wynagrodzenia).
Dodatkowe informacje pod nr 77 45-24-173.

 

Wykaz osób spełniających wymagania

Lista kandydatów spełniających wymogi na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw kontroli działania organów administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz przedsiębiorców wykonujących prace geodezyjne i kartograficzne

w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu

– ogłoszenie nr: 165336 z dnia 18 grudnia 2014 r.

 

Niżej wymienione osoby zapraszamy w dniu 10 lutego 2015 r. o godz. 10:00 do sali 203 znajdującej się na II piętrze w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14 na rozmowę kwalifikacyjną.

Na nabór proszę zgłosić się z dokumentem tożsamości.

Dodatkowe informacje pod nr tel.: 77 45-24-130.

l.p.

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

1.

Leszczuk Jerzy

Opole

2.

Gucwa Dominik

Komprachcice

 

 

 

 

Wyniki naboru

Wyniki zakończonego naboru na stanowisko

inspektora wojewódzkiego do spraw kontroli działania organów administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz przedsiębiorców wykonujących prace geodezyjne i kartograficzne

w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu

– ogłoszenie nr: 165336 z dnia 18 grudnia 2014 r.

 

 

Po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu wybrano Pana Dominika GUCWĘ zamieszkałego w Komprachcicach .

 

 

Opole, 11 lutego 2015 r.

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Opublikował(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Liczba wyświetleń: 2937

Data wytworzenia: 2014-12-18 07:14:03
Data publikacji: 2014-12-18 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Zajdel Joanna
Data ostatniej zmiany: 2019-01-30 11:58:12
Zarchiwizowano: 2019-01-30 11:58:12

Historia zmian artykułu:
2019-01-30 11:58:12 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Zajdel Joanna, v.2
2015-09-14 11:03:00 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v1
2015-02-11 10:44:50 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.5
2015-02-04 12:19:58 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.3
2015-01-27 12:29:33 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.3

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.