Ogłoszenie o wolnym stanowisku inspektora wojewódzkiego do spraw kontroli działania organów administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz przedsiębiorców wykonujących prace geodezyjne i kartograficzne w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o wolnym stanowisku inspektora wojewódzkiego do spraw kontroli działania organów administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz przedsiębiorców wykonujących prace geodezyjne i kartograficzne w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2016-05-12
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskainspektor wojewódzki
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie naboru

 • Ogłoszenie nr: 180470
 • Data ukazania się ogłoszenia: 29 kwietnia 2016 r.

 

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor wojewódzki
 • do spraw kontroli działania organów administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz przedsiębiorców wykonujących prace geodezyjne i kartograficzne
 • w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

 

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontrola organów administracji geodezyjnej i kartograficznej;
 • Kontrola przedsiębiorców geodezyjnych w zakresie posiadania uprawnień zawodowych, zgodności wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z przepisami oraz standardami technicznymi ;
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu geodezji i kartografii oraz rozpatrywanie skarg na działanie organów administracji geodezyjnej i kartograficznej;
 • Rozpatrywanie skarg i wniosków na działanie geodetów uprawnionych.
 • Rozpatrywanie odwołań wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych od decyzji starosty w sprawie odmowy włączenia dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
 

Praca w siedzibie i poza siedzibą Urzędu. Stres związany z kontrolą i obsługą klientów spoza administracji.
Zagrożenia korupcją.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety i podnośnik dla osób niepełnosprawnych.


Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe geodezyjne lub wyższe prawnicze lub administracyjne w tym średnie geodezyjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w wykonawstwie geodezyjnym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz aktów wykonawczych do ustawy;
  • znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
  • znajomość ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie;
  • znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;
  • znajomość pakietu MS Office.

wymagania dodatkowe

 • znajomość programów komputerowych stosowanych w geodezji i kartografii np. GEOINFO Mapa, INTEGRA, C-GEO;
 • znajomość nowych technik pomiarowych np. GPS;
 • umiejętność podejmowania decyzji;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • komunikatywność.
 • Uprawnienia zawodowe z zakresów: „1” – geodezyjne pomiary sytuacyjno- wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne lub „2” – rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy w administracji publicznej lub w wykonawstwie geodezyjnym.

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • w przypadku posiadania uprawnień zawodowych- kopie dokumentów

Termin składania dokumentów:

12-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

Opolski Urząd Wojewódzki
Sekretariat Dyrektora Generalnego
pok. 251
Piastowska 14
45-082 Opole
z dopiskiem "oferta pracy"

Inne informacje:

Lista kandydatów/kandydatek zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie opublikowana na stronie www.bip.opole.uw.gov.pl w zakładce: oferty pracy - ogłoszenia o naborze i na tablicy ogłoszeń w gmachu OUW (II piętro).
Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy tez jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Niewykorzystane oferty kandydaci/kandydatki mogą odebrać w Oddziale Kadr Urzędu. Nieodebrane oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 3 miesięcy od zakończenia naboru.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 2600 zł
Dodatkowe informacje pod nr 77 45-24-173

Wykaz osób spełniających wymagania

Niżej wymienione osoby zapraszamy w dniu 24 maja 2016 r. o godz. 10:00 do sali 203 znajdującej się na II piętrze w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14 na rozmowę kwalifikacyjną.

Na nabór proszę zgłosić się z dokumentem tożsamości.

l.p.

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

 1.  

Kowal Maciej

Stronia

 1.  

Majewska Alicja

Prudnik

 1.  

Simiński Sławomir

Prószków

Wyniki naboru

Wyniki naboru na wolne stanowisko na stanowisko inspektora wojewódzkiego do kontroli działania organów administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz przedsiębiorców wykonujących prace geodezyjne i kartograficzne w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej - ogłoszenie 180470 z dnia: 22 kwietnia 2016 r. Komisja do spraw naboru wybrała Pana Sławomira SIMIŃSKEGO zam. w Prószkowie na stanowisko inspektora wojewódzkiego.

Opole dnia 25 maja 2016 r.

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Sykut Natalia
Wprowadził(a): Sykut Natalia
Opublikował(a): Sykut Natalia
Liczba wyświetleń: 1020

Data wytworzenia: 2016-04-27 13:17:28
Data publikacji: 2016-04-29 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Data ostatniej zmiany: 2016-05-25 10:51:14

Historia zmian artykułu:
2016-05-25 10:51:13 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.5
2016-05-16 12:46:33 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Sykut Natalia, wykaz kandydatów

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.