Ogłoszenie o wolnym stanowisku inspektora wojewódzkiego do spraw kontroli nad realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny, pieczy zastępczej, usamodzielnień pełnoletnich wychowanków i adopcji, w tym kontroli nad działalnością placówek opiekuńczo – wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych. w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o wolnym stanowisku inspektora wojewódzkiego do spraw kontroli nad realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny, pieczy zastępczej, usamodzielnień pełnoletnich wychowanków i adopcji, w tym kontroli nad działalnością placówek opiekuńczo – wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych. w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2016-06-29
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskainspektor wojewódzki
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie naboru

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Ogłoszenie o naborze nr 476 z dnia 15 czerwca 2016 r.

OFERTY DO 29 czerwca 2016 r.
WYMIAR ETATU: 1
STANOWISKA: 1

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
inspektor wojewódzki do spraw: kontroli nad realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny, pieczy zastępczej, usamodzielnień pełnoletnich wychowanków i adopcji, w tym kontroli nad działalnością placówek opiekuńczo – wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia


MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Opole


ADRES URZĘDU:
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole


WARUNKI PRACY
Praca poza i w siedzibie Urzędu.
Zagrożenie korupcją.
Przeprowadzanie kontroli w innych jednostkach.
Krajowe wyjazdy służbowe.
Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych.


ZAKRES ZADAŃ
Kontrolowanie realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny, pieczy zastępczej, usamodzielnień pełnoletnich wychowanków i adopcji wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym placówek wsparcia dziennego, ośrodków adopcyjnych;
Kontrolowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych;
Kontrolowanie zgodności zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z wymaganymi kwalifikacjami;
Monitorowanie sposobu wykonania zaleceń pokontrolnych wojewody przez kontrolowane jednostki;
Zasięganie informacji o sposobie realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przez jednostki samorządu terytorialnego i sporządzanie sprawozdania oraz analizy w tym zakresie;
Opracowywanie i przedkładanie przełożonym do akceptacji sporządzonej dokumentacji kontrolnej, zawiadomień o istotnych uchybieniach w działalności kontrolowanej jednostki do organów założycielskich oraz organów zlecających realizację zadania, a także sporządzanie okresowych analiz, sprawozdań i informacji w zakresie realizowanych zadań.


WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: wyższe tytuł zawodowy magistra na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauki o rodzinie lub innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, prace socjalną, pedagogikę opiekuńczo – wychowawczą.


doświadczenie zawodowe: 3 lata w zawodzie pedagoga lub psychologa albo w zakresie resocjalizacji lub staż pracy z dziećmi lub rodziną w jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Umiejętność obsługi programów pakietu Microsoft Office;
Znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego;
Znajomość ustawy o służbie cywilnej;
Znajomość ustawy o administracji rządowej w województwie;
Znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej;
Umiejętność interpretacji przepisów prawa;
Umiejętność analitycznego i logicznego myślenia;
Umiejętność komunikacji interpersonalnej;
Umiejętność prawidłowego formułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych;
Umiejętność precyzyjnego wyrażania myśli;
Umiejętność pracy w zespole.
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy


TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 29 czerwca 2016 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Opolski Urząd Wojewódzki
Sekretariat Dyrektora Generalnego
pok. 251
Piastowska 14
45-082 Opole
z dopiskiem "oferta pracy - nr ogłoszenia ...."


INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w
urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Lista kandydatek/kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie
opublikowana na stronie www.bip.opole.uw.gov.pl w zakładce: oferty pracy - ogłoszenia o naborze i na tablicy
ogłoszeń w gmachu OUW ( II piętro).
Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na
płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową,
pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Niewykorzystane oferty kandydatki/kandydaci mogą odebrać w Oddziale Kadr Urzędu. Nieodebrane oferty
zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 3 miesięcy od zakończenia naboru.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 2600 zł.
Dodatkowe informacje pod nr 77 45-24-563.

 

Wykaz osób spełniających wymagania

Wykaz osób spełniających wymagania

na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw - kontroli nad realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny, pieczy zastępczej, usamodzielnień pełnoletnich wychowanków i adopcji, w tym kontroli nad działalnością placówek opiekuńczo – wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych
i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia
- ogłoszenie 476 z dnia 15 czerwca 2016 r.

 

 

 

Niżej wymienioną osobę zapraszamy w dniu 14 lipca 2016 r. o godz. 9:00 do sali 203 znajdującej się na II piętrze w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14 na rozmowę kwalifikacyjną.  Na nabór proszę zgłosić się z dokumentem tożsamości.

 

l.p.

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

  1.  

Antosz Joanna

Opole

 

 

 

Wyniki naboru

Wyniki naboru na wolne stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw - kontroli nad realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny, pieczy zastępczej, usamodzielnień pełnoletnich wychowanków i adopcji, w tym kontroli nad działalnością placówek opiekuńczo – wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych
w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia

 - ogłoszenie 476 z dnia 15 czerwca 2016 r.

 

 

Komisja do spraw naboru wybrała Panią Joannę Antosz zam. w Opolu na stanowisko inspektora wojewódzkiego.

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Opublikował(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Liczba wyświetleń: 1227

Data wytworzenia: 2016-06-15 09:08:35
Data publikacji: 2016-06-15 09:10:47
Ostatnio aktualizował(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Data ostatniej zmiany: 2016-07-19 08:47:51

Historia zmian artykułu:
2016-07-19 08:47:51 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.5
2016-07-07 13:35:40 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.5
2016-07-07 13:35:11 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.4

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.