Ogłoszenie o wolnym stanowisku inspektora wojewódzkiego do spraw kontroli oraz prowadzenia rejestru podmiotów leczniczych w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia -nr:169631 - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o wolnym stanowisku inspektora wojewódzkiego do spraw kontroli oraz prowadzenia rejestru podmiotów leczniczych w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia -nr:169631
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2015-06-01 23:59
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskainspektor wojewódzki
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie naboru

 • Ogłoszenie nr: 169631
 • Data ukazania się ogłoszenia: 18 maja 2015 r.

 

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor wojewódzki
 • do spraw kontroli oraz prowadzenia rejestru podmiotów leczniczych
 • w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia

 

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole
 •  

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadzanie kontroli realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez samorząd województwa;
 • Przeprowadzanie kontroli podmiotów leczniczych;
 • Uczestniczenie w kontrolach podmiotów leczniczych prowadzonych przez lekarza upoważnionego lub psychologa upoważnionego, w zakresie wykonywania i dokumentowania badań lekarskich lub psychologicznych oraz wydawania orzeczeń lekarskich lub psychologicznych osobom ubiegającym się o pozwolenie na broń lub posiadających pozwolenie na broń;
 • Prowadzenie rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
 

Praca poza i w siedzibie Urzędu.
Zagrożenie korupcją.
Przeprowadzanie kontroli w innych jednostkach.
Krajowe wyjazdy służbowe.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych.


Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w obszarze ochrony zdrowia
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Obsługa Pakietu Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint);
  • Znajomość ustawy o służbie cywilnej;
  • Znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie;
  • Znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej
  • Znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
  • Znajomość ustawy o działalności leczniczej;
  • umiejętność komunikacji;
  • umiejętność pracy w zespole;
  • umiejętność analitycznego i logicznego myślenia.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe o profilu medycznym, administracyjnym, ekonomicznym lub prawniczym

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • dokumenty potwierdzające staż pracy w administracji publicznej lub w obszarze ochrony zdrowia

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

01-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

Opolski Urząd Wojewódzki
Sekretariat Dyrektora Generalnego
pok. 251
Piastowska 14
45-082 Opole
z dopiskiem "oferta pracy"

Inne informacje:

Lista kandydatek/kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie opublikowana na stronie www.bip.opole.uw.gov.pl w zakładce: oferty pracy - ogłoszenia o naborze i na tablicy ogłoszeń w gmachu OUW ( II piętro).
Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Niewykorzystane oferty kandydatki/kandydaci mogą odebrać w Oddziale Kadr Urzędu. Nieodebrane oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 3 miesięcy od zakończenia naboru.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 2500 zł.
Dodatkowe informacje pod nr 77 45-24-507

 

Wykaz osób spełniających wymagania

Lista kandydatów spełniających wymogi

na stanowisko inspektora wojewódzkiego

do spraw kontroli oraz prowadzenia rejestru podmiotów leczniczych

w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia

- ogłoszenie nr: 169631

 z dnia 18 maja 2015 r.

 

Niżej wymienione osoby zapraszamy w dniu 22 czerwca 2015 r. o godz. 10.00 do sali Szkoleniowej znajdującej się w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14 (pok. nr 10 obok poligrafii), na sprawdzian umiejętności obsługi komputera.

W tym samym dniu planowana jest rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, którzy uzyskają najwyższą ilość punktów ze sprawdzianu obsługi komputera.

Na nabór proszę zgłosić się z dokumentem tożsamości.

Dodatkowe informacje pod nr tel.: 77 45-24-507

l.p.

nazwisko i imię

miejsce zamieszkania

 1.  

Adaszyńska Alicja

Turawa

 1.  

Augustyn Beata

Biała

 1.  

Dylewska Lidia

Krapkowice

 1.  

Jędrzejewska Natalija

Opole

 1.  

Oparski Marcin

Dobrzeń Wielki

 1.  

Orawczak Monika

Krapkowice

 1.  

Vogt Artur

Kędzierzyn-Koźle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki naboru

Wyniki zakończonego naboru na stanowisko

inspektora wojewódzkiego do spraw kontroli oraz prowadzenia rejestru podmiotów leczniczych w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia

- ogłoszenie nr: 169631 z dnia 18 maja 2015 r.

 

Po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw kontroli oraz prowadzenia rejestru podmiotów leczniczych w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia -  wybrano Panią Alicję Adaszyńską zamieszkałą w Turawie, a jako kandydata rezerwowego Pana Marcin Oparskiego zam. w Dobrzeniu Wielkim.

 

 

 

 

Wytworzył(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Opublikował(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Liczba wyświetleń: 2447

Data wytworzenia: 2015-05-18 07:32:55
Data publikacji: 2015-05-18 07:33:31
Ostatnio aktualizował(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Data ostatniej zmiany: 2015-09-14 10:58:23

Historia zmian artykułu:
2015-09-14 10:58:22 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v1
2015-06-23 13:21:28 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.4
2015-06-16 11:40:36 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.2

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.