Ogłoszenie o wolnym stanowisku inspektora wojewódzkiego do spraw ratownictwa medycznego i dostępu do świadczeń zdrowotnych w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o wolnym stanowisku inspektora wojewódzkiego do spraw ratownictwa medycznego i dostępu do świadczeń zdrowotnych w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2015-01-19 22:56
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskainspektor wojewódzki
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie naboru

 • Ogłoszenie nr: 165829
 • Data ukazania się ogłoszenia: 09 stycznia 2015 r.

 

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor wojewódzki
 • do spraw ratownictwa medycznego i dostępu do świadczeń zdrowotnych
 • w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia

 

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole
 • ul. Piastowska 14
  45-082 Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sporządzanie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa opolskiego oraz jego aktualizacji,
 • Przeprowadzanie kontroli dysponentów jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz kontroli spełniania przez specjalistyczne środki transportu sanitarnego wymagań dotyczących cech technicznych i jakościowych określonych w Polskich Normach, przenoszących europejskie normy zharmonizowane,
 • Kontrolowanie podmiotów prowadzących kursy w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne,
 • Prowadzenie ewidencji jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z obszaru województwa opolskiego oraz rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego,
 • Sporządzanie analiz wjazdów zespołów ratownictwa medycznego i dokonywanie ich dyslokacji,
 • Wystawianie kart doskonalenia zawodowego dla ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych,
 • Analizowanie poprawności sporządzania programu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy,
 • Realizowanie zadań z zakresu oceny zabezpieczenia opieki zdrowotnej na terenie województwa,

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
 

Praca poza i w siedzibie Urzędu.
Obsługa klienta zewnętrznego.
Przeprowadzanie kontroli w innych jednostkach.
Krajowe wyjazdy służbowe.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych.


Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub jednostkach ochrony zdrowia.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Umiejętność właściwej interpretacji przepisów prawnych;
  • Umiejętność analitycznego myślenia
  • Znajomość statystyki medycznej,
  • Obsługa Pakietu Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint),
  • Znajomość ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
  • Znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  • Znajomość ustawy o działalności leczniczej,
  • Znajomość ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego,
  • Znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • Znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
  • Znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
  • Znajomość rozporządzeń wykonawczych do ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe o kierunku ratownictwo medyczne lub zdrowie publiczne.
 • Znajomość rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
 • 6 miesięcy doświadczenie zawodowe w obszarze organizacji i funkcjonowania ratownictwa medycznego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy w administracji publicznej lub w jednostkach ochrony zdrowia.

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

19-01-2015

Miejsce składania dokumentów:

Opolski Urząd Wojewódzki
Sekretariat Dyrektora Generalnego
pok.251
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
z dopiskiem " oferta pracy "
 

Inne informacje:

Lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie opublikowana na stronie www.bip.opole.uw.gov.pl w zakładce praca w Urzędzie i na tablicy ogłoszeń w gmachu OUW (II piętro ). Oferty niewykorzystane kandydaci mogą odebrać w Oddziale Kadr Urzędu lub będą one zniszczone komisyjnie po upływie minimum 3 miesięcy od zakończenia naboru.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2300 zł. brutto.
Dodatkowe informacje : ( 77) 4524-507

 

Wykaz osób spełniających wymagania

Niżej wymienione osoby zapraszamy w dniu 27 stycznia 2015 r. o godz. 13:00 do sali 203 znajdującej się na II piętrze w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14 na rozmowę kwalifikacyjną.

Na nabór proszę zgłosić się z dokumentem tożsamości.

l.p.

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

1.

Jaskiernia - Puzicka Justyna

Opole

2.

Kręciołek Michał

Dobrzyca

 

Wyniki naboru

Wyniki zakończonego naboru na stanowisko

inspektora wojewódzkiego do spraw ratownictwa medycznego i dostępu do świadczeń zdrowotnych

w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia

- ogłoszenie nr: 165829 z dnia 09 stycznia 2015 r.

 

 

Po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw ratownictwa medycznego i dostępu do świadczeń zdrowotnych w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia wybrano Panią Justynę Jaskiernię - Puzicką   zamieszkałą w Opolu.

 

Opole, 29 stycznia 2015 r.

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Opublikował(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Liczba wyświetleń: 2085

Data wytworzenia: 2015-01-08 14:33:42
Data publikacji: 2015-01-09 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Data ostatniej zmiany: 2015-09-14 11:05:12

Historia zmian artykułu:
2015-09-14 11:05:12 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v1
2015-01-29 13:18:36 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.5
2015-01-29 13:12:11 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.3
2015-01-21 13:29:28 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Sykut Natalia, wykaz kandydatów
2015-01-09 10:49:52 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena, Przeniesienie z sekcji "Oferty pracy" do sekcji "Ogłoszenia o naborze"

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.