Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy inspektora do spraw analizy kontrolnej w Oddziale Kontroli i Skarg Wydziału Nadzoru i Kontroli - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy inspektora do spraw analizy kontrolnej w Oddziale Kontroli i Skarg Wydziału Nadzoru i Kontroli
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2015-04-10
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskainspektor
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki

Ogłoszenie naboru

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw analizy kontrolnej
 • w Wydziale Nadzoru i Kontroli

 

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

    Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
    ul. Piastowska 14
   45-082 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Analizowanie dokumentów z działalności kontrolnej realizowanej przez wydziały Urzędu.
 • Ocenianie wyników kontroli w podmiotach objętych kontrolą realizowaną przez wydziały Urzędu, w tym analizowanie wyników i kosztów przeprowadzonych kontroli, sporządzanie informacji i analiz kart przebiegu kontroli oraz sprawozdań i ocen działalności kontrolnej.
 • Tworzenie, uczestniczenie, koordynowanie i przewodniczenie pracy zespołów kontrolnych powoływanych przez Wojewodę.

 

 

 

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
 

Praca w siedzibie i poza siedzibą Urzędu.
Stres związany z wykonywaniem kontroli oraz kontaktami z klientem zewnętrznym spoza administracji oraz reprezentowaniem urzędu na zewnątrz.
 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety i podnośnik dla osób niepełnosprawnych.

Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
  • znajomość poszczególnych elementów dokumentów kontroli (zawiadomienia o kontroli, upoważnienia do kontroli, programu kontroli, projektu i wystąpienia pokontrolnego) i zdolność ich prawidłowego przygotowania,
  • umiejętność prawidłowego organizowania pracy własnej, analizy i syntezy informacji,
  • zdolność skutecznego komunikowania się w formie ustnej i pisemnej,
  • bardzo dobra umiejętność posługiwania się edytorem tekstów i pracy na komputerze,
  • znajomość procedury administracyjnej i ogólnej struktury administracji publicznej oraz zasad jej funkcjonowania (organy, kompetencje, zadania),
  • umiejętność efektywnej pracy w zespole, w tym w sytuacjach stresowych,
  • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
  • znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej,
  • znajomość instrukcji kancelaryjnej,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • umiejętność interpretowania przepisów prawnych, dotyczących zasad i procedury kontroli w administracji rządowej,

wymagania dodatkowe

 • 1 rok pracy w administracji publicznej
 • Asertywność, umiejętność argumentowania i przekonywania, bardzo dobra znajomość systemu elektronicznego zarządzania dokumentami

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

  Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopia dokumentu poświadczającego doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.

Termin składania dokumentów:

             10-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

   Opolski Urząd Wojewódzki
   Sekretariat Dyrektora Generalnego
   pok. 251
   ul. Piastowska 14
  45-082 Opole
  z dopiskiem "oferta pracy"

Inne informacje:

Lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie opublikowana na stronie www.bip.opole.uw.gov.pl w zakładce: oferty pracy- ogłoszenia o naborze oraz na tablicy ogłoszeń w gmachu OUW ( II piętro ).
Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Niewykorzystane oferty kandydaci mogą odebrać w Oddziale Kadr Urzędu. Nieodebrane oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 3 miesięcy od zakończenia naboru.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 2400 zł.
Dodatkowe informacje pod nr 77 45-24-218

 

Wykaz osób spełniających wymagania

Lista kandydatów

   spełniających  wymagania  na stanowisko

                                                                                  inspektora ( do spraw analizy kontrolnej )

 w Wydziale Nadzoru i Kontroli

                                                                   nr ogłoszenia 168365 z  dnia 30 marca 2015 r.

Niżej  wymienione  osoby  zapraszamy  w  dniu  28 kwietnia 2015 ( wtorek ) o godz.9,00 

do  sali OSMAŃCZYKA  znajdującej  się  na  I  piętrze w budynku Opolskiego Urzędu

Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14 na test wiedzy.

W tym samym dniu zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna z osobami,

które uzyskają najwyższą ilość punktów z testu wiedzy ( w sali nr 203  na II piętrze).

Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 

Dodatkowe informacje pod nr tel.77 45-24-218 lub 77 45-24-255

 

 

Lp.

 

 

Nazwisko i imię

 

Adres zamieszkania

1

Antonik Wioleta

Opole

2

Baran Sylwia

Opole

3

Bargieł Magdalena

Opole

4

Bartodziej Anna

Leśnica

5

Bednorz Anna

Chrząstowice

6

Biret Żaklina

Ozimek

7

Czapczyńska Ilona

Łubniany

8

Flis Mariola

Brzeg

9

Franczak Aleksandra

Nowaki

10

Głodek Kacper

Osowiec

11

Grzebieniowska Aleksandra

Opole

12

Chełpa Mariusz

Opole

13

Jakubiszyn Anna

Nysa

14

Janusek-Krysińska Nikola

Jagienna

15

Jasiorska-Buda Joanna

Kędzierzyn-Koźle

16

Kamforowska Anna

Opole

17

Kijak Andrzej

Sosnowiec

18

Kopytko Aleksandra

Prószków

19

Korczyńska Milena

Opole

20

Lisak Tadeusz

Opole

21

Litwinowicz Anna

Opole

22

Małachowska Agnieszka

Kędzierzyn -Koźle

23

Miernik Marlena

Osowiec

24

Nowak Paweł

Ligota Wołczyńska

25

Niska Karolina

Opole

26

Płaczek-Barańska Edyta

Opole

27

Podpora  Bogusław

Jędrzychów

28

Pytel Magdalena

Jemielnica

29

Raba Daniel

Nysa

30

Rowicki Dariusz

Częstochowa

31

Rudek Jolanta

Gola

32

Salamon Aldona

Opole

33

Stańczak Jolanta

Kędzierzyn-Koźle

34

Tamborska Iwona

 

Namysłów

35

Tymiński Jarosław

Izbicko

36

Wencel Aneta

Zawada

37

Zolowska Agata

Kolonowskie

 

 

Opole,16 kwietnia 2015 r.

Wyniki naboru

WYNIKI NABORU

na  stanowisko inspektora ( do spraw analizy kontrolnej )

w Wydziale Nadzoru i Kontroli

nr ogłoszenia 168365 z  dnia 30 marca 2015 r.

 

W wyniku przeprowadzonej  rekrutacji, w dniu 28 kwietnia 2015 roku, na stanowisko inspektora w Wydziale Nadzoru i Kontroli, uwzględniając poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji Komisja Rekrutacyjna  wskazała jako  najlepszego kandydata Panią  Aleksandrę Grzebieniowską, zam.Opole.

Kandydatami rezerwowymi  w kolejności są:  Aneta Wencel zam.Zawada i Mariusz Chełpa  zam.Opole.        

 

Opole, 29.04.2015 r.             

 

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Koziarska Małgorzata
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata
Opublikował(a): Koziarska Małgorzata
Liczba wyświetleń: 3708

Data wytworzenia: 2015-03-26 12:01:02
Data publikacji: 2015-03-30 07:30:00
Ostatnio aktualizował(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Data ostatniej zmiany: 2015-09-14 11:07:19

Historia zmian artykułu:
2015-09-14 11:07:19 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v1
2015-04-29 09:22:02 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata, V.1
2015-04-16 10:02:34 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata, V.1

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.