Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy kierownika Oddziału Administracyjnego w Biurze Inwestycji, Logistyki i Zamówień Publicznych nr 3127 - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy kierownika Oddziału Administracyjnego w Biurze Inwestycji, Logistyki i Zamówień Publicznych nr 3127
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2016-09-13
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskakierownik oddziału
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie naboru

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie o naborze nr 3127 z dnia 03 września 2016 r.

WYMIAR ETATU : 1

STANOWISKA: 1

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

kierownika oddziału

w Oddziale Administracyjnym w Biurze Inwestycji, Logistyki i Zamówień Publicznych

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Opole

ADRES URZĘDU:

ul. Piastowska 14

45-082 Opole

WARUNKI PRACY

1. Zagrożenie naciskami grup przestępczych

2. Zagrożenie korupcją

3. Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych

4. Praca poza i w siedzibie Urzędu

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie, koordynowanie i nadzorowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, usługi i roboty budowlane realizowane przez Urząd
 • Opiniowanie i koordynowanie realizacji zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Organizowanie i koordynowanie realizacji inwestycji budowlanych w zakresie współpracy z projektantami, wykonawcami robot budowlanych, inspektorami nadzoru, organami nadzoru budowlanego oraz uczestniczenie w odbiorach robót budowlanych
 • Współpraca z Oddziałami Biura przy planowaniu wydatków i zakupów inwestycyjnych
 • Sporządzanie analiz opisowych z realizacji wydatków i zakupów inwestycyjnych realizowanych przez Biuro oraz sporządzanie rozliczeń inwestycji realizowanych przez Biuro
 • Nadzorowanie spraw związanych z administrowaniem budynkami i lokalami Urzędu
 • Nadzorowanie spraw związanych z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości będących we władaniu Urzędu
 • Uczestniczenie w spotkaniach przedstawicieli wspólnot lokalowych Ozimskiej 19 i Mickiewicza 1 w celu reprezentacji Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego (jako użytkownika nieruchomości)

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe: 3 lata w obszarze zamówień publicznych

Znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do ustawy

Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych

Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej

Znajomość przepisów ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie

Znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego

Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości

Znajomość przepisów rozporządzenia RM w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z

budżetu państwa

Znajomość przepisów rozporządzenia RM w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi

majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe

Biegła obsługa pakietu MS Office

Umiejętność pracy w zespole

Samodzielność i kreatywność

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

Wykształcenie: wyższe techniczne lub administracyjne

Znajomość zasad rysunku technicznego i kosztorysowania w budownictwie

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego /stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 13 września 2016 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Opolski Urząd Wojewódzki

Sekretariat Dyrektora Generalnego pok. 251

Piastowska 14

45-082 Opole

z dopiskiem "oferta pracy - nr ogłoszenia ...."

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,

w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Lista kandydatek/kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie opublikowana na stronie www.bip.opole.uw.gov.pl w zakładce: oferty pracy - ogłoszenia o naborze i na tablicy ogłoszeń w gmachu OUW ( II piętro obok windy).

Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Niewykorzystane oferty kandydatki/kandydaci mogą odebrać w Oddziale Kadr Urzędu. Nieodebrane oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 3 miesięcy od zakończenia naboru.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 4200 zł.

Dodatkowe informacje pod nr 77 45-24-261

Wykaz osób spełniających wymagania

Lista kandydatów

spełniających  wymagania  na  stanowisko

kierownika oddziału w Oddziale Administracyjnym

Biura Inwestycji, Logistyki i Zamówień Publicznych

                                                                      nr ogłoszenia 3127 z dnia  3 września  2016 r.

 

Niżej  wymienione  osoby  zapraszamy  w  dniu  27 września 2016 r.  ( wtorek )

o godz. 900  do  sali 203  znajdującej  się  na  II piętrze w budynku Opolskiego

Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14  na  rozmowę kwalifikacyjną.

Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Dodatkowe informacje pod nr tel.77 45-24-261.

 

 

Lp.

 

 

Nazwisko i imię

 

Adres zamieszkania

1

Golasik Roman

Opole

 

2

Koźlik Henryk

Prudnik

 

3

Kottisch-Podhorecka Agnieszka

Grodziec

 

4

Łanowska Wioletta

Opole

 

5

Sowiński Arkadiusz

Opole

 

6

Tatarzyńska Agnieszka

Skarbimierz

 

Opole,  dnia  21 września  2016 r.

 

 

Wyniki naboru

Wynik naboru

 na  stanowisko kierownika oddziału

 w Oddziale Administracyjnym

Biura Inwestycji, Logistyki i Zamówień Publicznych

                                                                      nr ogłoszenia 3127 z dnia  3 września  2016 r.

 

Pani Agnieszka Tatarzyńska zamieszkała w Skarbimierzu, pozytywnie zakończyła rozmowę kwalifikacyjną w dniu  27 września 2016 r. Spełnia również wszystkie wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze. Kandydatka wykazała się znajomością zagadnień  i przepisów związanych z pracą na ww. stanowisku.

 

Opole, dnia 28.09.2016 r.

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Sykut Natalia
Wprowadził(a): Sykut Natalia
Opublikował(a): Sykut Natalia
Liczba wyświetleń: 1551

Data wytworzenia: 2016-09-02 09:36:21
Data publikacji: 2016-09-03 06:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Koziarska Małgorzata
Data ostatniej zmiany: 2016-09-28 10:34:33

Historia zmian artykułu:
2016-09-28 10:34:33 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata, v.1
2016-09-21 14:58:26 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata, v.1

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.