Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy starszego inspektor d/s ewidencji księgowej sprzętu ochrony ludności w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy starszego inspektor d/s ewidencji księgowej sprzętu ochrony ludności w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2016-11-14
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskastarszy inspektor
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki

Ogłoszenie naboru

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie o naborze nr 4970 z dnia 31 października 2016 r.

OFERTY DO 14 listopada 2016r.

WYMIAR ETATU   1

STANOWISKA  1

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw: ewidencji księgowej sprzętu ochrony ludności

w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Opole

ADRES URZĘDU:

Opolski Urząd Wojewódzki

ul.Piastowska 14

45-082 Opole

WARUNKI PRACY:

Obsługa klientów zewnętrznych.

 

ZAKRES ZADAŃ

- Prowadzenie ewidencji materiałowej sprzętu ochrony ludności i obronnego,

- Wykonywanie miesięcznego zestawienia stanów środków trwałych i pozostałych środków

  trwałych sprzętu znajdującego się w na terenie województwa,

- Uczestniczenie w inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej, będącego na wyposażeniu

  magazynu wojewódzkiego, jednostek samorządu terytorialnego, zakładów pracy oraz

  jednostek podległych wojewodzie,

- Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym prowadzeniem ewidencji sprzętu obrony cywilnej

  w magazynie wojewódzkim, w tym cykliczne uzgadnianie stanu ilościowo-wartościowych,

- Prowadzenie ewidencji materiałów, pozabilansowych oraz sprzętu biurowego znajdującego

  się w dyspozycji pracowników wydziału,

- Uczestniczenie w opracowywaniu sprawozdań, informacji z zakresu gospodarki sprzętem

  obrony cywilnej w województwie.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 

Wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy na stanowisku związanym z prowadzeniem ewidencji materiałowej.

- znajomość ustawy o służbie cywilnej;

- znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz kpa,

- znajomość ustawy o rachunkowości,

- obsługa programów komputerowych dotyczących ewidencji materiałowej,

- komunikatywność.

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

Życiorys/CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego

obywatelstwa.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 14 listopada 2016 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Opolski Urząd Wojewódzki

Sekretariat Dyrektora Generalnego, pok. 251

ul. Piastowska 14

45-082 Opole

z dopiskiem " oferta pracy "

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Lista kandydatów/kandydatek zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie

opublikowana na stronie www.bipouw.e-wojewoda.pl w zakładce: oferty pracy - ogłoszenia o naborze i na tablicy

ogłoszeń w gmachu OUW (II piętro).

Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek,

niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,

wyznanie, orientacje seksualną czy tez jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Niewykorzystane oferty kandydaci/kandydatki mogą odebrać w Oddziale Kadr Urzędu. Nieodebrane oferty zostaną

zniszczone komisyjnie po upływie minimum 3 miesięcy od zakończenia naboru.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Wojewoda Opolski z siedzibą w Opolu, ul. Piastowska 14.

 Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Podanie danych w zakresie wymaganym Kodeksem Pracy jest obligatoryjne, a w pozostałym jest dobrowolne.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2096.- zł.

Dodatkowe informacje pod nr 77 45-24-425

Planowany termin zatrudnienia; 1 stycznia 2017r.

Wykaz osób spełniających wymagania

Lista kandydatów

spełniających wymagania na stanowisko

                                         starszego inspektora

                                                                 w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego   

                                                                     nr ogłoszenia 4970  z  dnia 31 października 2016 r.

 

Niżej   wymienione  osoby   zapraszamy  w  dniu  16 grudnia   2016 r.  ( piątek )  o godz. 9,00  do  sali Osmańczyka znajdującej  się na  I piętrze w budynku  Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14 na rozmowę kwalifikacyjną.

Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Dodatkowe informacje pod nr tel.77 45-24-255  lub 77 45-24-425

 

 

Lp.

 

 

Nazwisko i imię

 

Adres zamieszkania

1.

Gaczewska Halina

Dąbrowa Opolska

2.

Kołtun Violetta

Opole

3.

Mederer Paweł

Opole

 

Opole, dnia 09 grudnia 2016 r.

 

 

Wyniki naboru

W  wyniku  przeprowadzonej  rekrutacji, w  dniu  16 grudnia 2016 r., Komisja  postanowiła wskazać Panią   Gaczewską Halinę,   zamieszkałą w Dąbrowie Opolskiej , jako spełniającą wymagania, do  zatrudnienia na stanowisku starszego inspektora ds. ewidencji księgowej sprzętu ochrony ludności w Wydziale Bezpieczeństwa  i Zarzadzania Kryzysowego .

Kandydat rezerwowy: Kołtun Violetta

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Bonich Iwona
Wprowadził(a): Bonich Iwona
Opublikował(a): Bonich Iwona
Liczba wyświetleń: 1536

Data wytworzenia: 2016-10-27 10:11:35
Data publikacji: 2016-10-31 07:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Bonich Iwona
Data ostatniej zmiany: 2017-01-10 11:00:04

Historia zmian artykułu:
2017-01-10 11:00:04 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v1
2017-01-10 10:59:22 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v1
2016-12-09 09:47:49 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Sykut Natalia, lista
2016-12-09 08:58:11 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata, v.1
2016-10-28 07:17:04 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v1
2016-10-27 10:14:40 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v1

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.