Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy starszego inspektor d/s organizacji w Biurze Organizacji i Kadr - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy starszego inspektor d/s organizacji w Biurze Organizacji i Kadr
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2016-10-17
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskastarszy inspektor
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki

Ogłoszenie naboru

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie o naborze nr 4272 z dnia 06.10.2016 r.

 • Wymiar etatu 1
 • Stanowiska 1
 • Status nabór w toku

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy inspektor

do spraw: organizacyjnych

w Biurze Organizacji i Kadr

Miejsce wykonywania pracy:

Opole

Adres urzędu:

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

WARUNKI PRACY

Obsługa klienta zewnętrznego.
Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • Opracowywanie i rozliczanie planu pracy Wydziału oraz przygotowywanie zbiorczych planów działalności Urzędu;
 • Przyjmowanie, weryfikacja i rejestracja oświadczeń i informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego;
 • Rejestrowanie i publikowanie zarządzeń Wojewody;
 • Przygotowywanie odpowiedzi na wnioski złożone w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej;
 • Prowadzenie wykazu jednostek samorządu terytorialnego w województwie oraz osób pełniących funkcje prezydentów, burmistrzów, wójtów, starostów i Marszałka Województwa, a także jednostek administracji rządowej w województwie;
 • Archiwizowanie i przekazywanie akt spraw prowadzonych w Oddziale do Archiwum Zakładowego;
 • Prowadzenie spraw w zakresie aktualizacji statutu i regulaminu organizacyjnego Urzędu.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w administracji publicznej
 • Znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość Kodeksu postepowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • Znajomość Instrukcji kancelaryjnej
 • Znajomość ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów,
 • Znajomość pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe
 • Umiejętność tworzenia aktów prawnych zgodnych z zasadami techniki prawodawczej.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 17.10.2016
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Opolski Urząd Wojewódzki Sekretariat Dyrektora Generalnego pok. 251
  Piastowska 14 45-082 Opole z dopiskiem "oferta pracy - nr ogłoszenia ...."

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Lista kandydatek/kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie opublikowana na stronie www.bip.opole.uw.gov.pl w zakładce: oferty pracy - ogłoszenia o naborze i na tablicy ogłoszeń w gmachu OUW ( II piętro).
Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Niewykorzystane oferty kandydatki/kandydaci mogą odebrać w Oddziale Kadr Urzędu. Nieodebrane oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 3 miesięcy od zakończenia naboru.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 2100 zł.
Dodatkowe informacje pod nr 77 45-24-207

 

Wykaz osób spełniających wymagania

OK.II.210.38.2016

 

Lista kandydatów

spełniających wymagania na stanowisko

starszego inspektora

w Biurze Organizacji i Kadr 

                                                                    nr ogłoszenia 4272  z  dnia  6 października 2016r.

 

Niżej  wymienione  osoby  zapraszamy w dniu 27 października 2016 r. o godz. 900 do  sali 203 znajdującej się  na II piętrze w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14 na rozmowę kwalifikacyjną.

Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Dodatkowe informacje pod nr tel.77 45-24-255 

 

 

 

Lp.

 

 

Nazwisko i imię

 

Adres zamieszkania

1.

Bartoszek Joanna

Świercze

2.

Hrywna Anna

Opole

3.

Jakubiszyn Alicja

Nysa

4.

Krentusz-Kinzel Beata

Opole

5.

Kryczka Justyna

Opole

6.

Ornoch Joanna

Opole

7.

Rzadkowolski Wojciech

Lubliniec

8.

Wasińska Ewa

Opole

 

 

Wyniki naboru

                       Wyniki naboru na stanowisko starszego inspektor ds. organizacyjnych

                                                        w  Biurze Organizacji i Kadr

Komisja Rekrutacyjna po przeprowadzeniu w dniu 27 października 2016 r. naboru  na stanowisko, starszego inspektora ds. organizacyjnych w Biurze Organizacji i Kadr , uwzględniając poziom wiedzy, przygotowania a także doświadczenie w pracy, postanowiła wskazać  Panią  Joannę Ornoch  zam. w Opolu. 

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Bonich Iwona
Wprowadził(a): Bonich Iwona
Opublikował(a): Bonich Iwona
Liczba wyświetleń: 1917

Data wytworzenia: 2016-10-05 07:42:33
Data publikacji: 2016-10-06 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Bonich Iwona
Data ostatniej zmiany: 2016-10-28 11:07:43

Historia zmian artykułu:
2016-10-28 11:07:43 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v1
2016-10-20 13:09:28 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v1
2016-10-20 12:32:28 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v1
2016-10-05 15:27:48 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v1
2016-10-05 15:26:29 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v1

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.