Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy starszego inspektora ewidencji księgowej dochodów i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Biurze Inwestycji, Logistyki i Zamówień Publicznych( zastępstwo ) - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy starszego inspektora ewidencji księgowej dochodów i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Biurze Inwestycji, Logistyki i Zamówień Publicznych( zastępstwo )
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2015-04-30
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskastarszy inspektor
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki

Ogłoszenie naboru

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw ewidencji księgowej dochodów i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Oddziale Księgowości i Budżetu
 • w Biurze Inwestycji, Logistyki i Zamówień Publicznych

 

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

 

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

45-082 Opole
ul. Piastowska 14


 

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole


 •  

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • klasyfikacja i dekretacja dokumentów księgowych ZFŚS, dochodów budżetowych oraz sum depozytowych na zlecenie OUW,
 • ewidencjonowanie na bieżąco dowodów księgowych oraz analizowanie zapisów na kontach księgowych i uzgadnianie kont analitycznych i syntetycznych,
 • dokonywanie przypisów należności z tytułu dochodów budżetowych, analizowanie rodzajów wpłat oraz ich terminowości, analizowanie kont rozrachunkowych i podejmowanie czynności związanych z dochodzeniem należności zgodnie z odpowiednim trybem postępowania egzekucyjnego oraz terminowe odprowadzanie uzyskanych dochodów na odpowiedni rachunek budżetu państwa ,
 • sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych,
 • opracowanie okresowych informacji dotyczących realizacji planu ZFŚS oraz planu dochodów budżetowych OUW,
 • sporządzanie miesięcznych wykazów potrąceń rat pożyczek mieszkaniowych.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
 

Praca w siedzibie Urzędu.
Zagrożenie korupcją.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości,
winda, toalety, podnośnik dla osób niepełnosprawnych.

Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze księgowości
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o rachunkowości
  • znajomość ustawy o finansach publicznych,
  • znajomość programów finansowo-księgowych ,
  • znajomość klasyfikowania, dekretowania i księgowania,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej, o administracji rządowej w województwie oraz kodeksu postepowania administracyjnego.

wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej w jednostkach budżetowych,
 • znajomość: Word, Excel,
 • 6 miesięcy stażu pracy w obszarze księgowości w administracji publicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu poświadczającego doświadczenie zawodowe w obszarze księgowości.

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

30-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

Opolski Urząd Wojewódzki
Sekretariat Dyrektora Generalnego, pok. 251
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
z dopiskiem „oferta pracy”.

Inne informacje:

Lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie opublikowana na stronie www.bip.opole.uw.gov.pl w zakładce: oferty pracy - ogłoszenia o naborze oraz na tablicy ogłoszeń w gmachu OUW ( II piętro ).
Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Niewykorzystane oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 3 miesięcy od zakończenia naboru.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 1.900 zł. brutto.
Dodatkowe informacje: (77) 4524 256.

 

Wykaz osób spełniających wymagania

Lista kandydatów

spełniających wymogi na stanowisko starszego inspektora  ds. ewidencji księgowej dochodów i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Oddziale Księgowości i Budżetu w Biurze Inwestycji, Logistyki i Zamówień Publicznych

                             nr ogłoszenia 168851  z  dnia 18 kwietnia   2015 r.

Niżej wymienione osoby zapraszamy w dniu 18 maja 2015 r. ( poniedziałek)

o godz.11,00  do  sali nr 203  znajdującej  się  na  II piętrze w budynku Opolskiego

Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14 na rozmowę kwalifikacyjną .

 

Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 

Dodatkowe informacje pod nr tel.77 45-24-256  lub 77 45-24-255

 

 

 

Lp.

 

 

Nazwisko i imię

 

Adres zamieszkania

1.

Gontarek Daria

Opole

2.

Kozłowska Sylwia

Turawa

3.

Orlik Bożena

Opole

 

 

Wyniki naboru

         Wyniki naboru

 na stanowisko starszego inspektora  ds. ewidencji księgowej dochodów i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

w Oddziale Księgowości i Budżetu w Biurze Inwestycji, Logistyki i Zamówień Publicznych

                             nr ogłoszenia 168851  z  dnia 18 kwietnia   2015 r.

 

W  wyniku  przeprowadzonej  rekrutacji, w  dniu  22 maja 2015 r., Komisja  postanowiła wskazać Panią Sylwię Kozłowską  zamieszkałą w Turawie ,  jako spełniającą wymagania, do  zatrudnienia na stanowisku starszego inspektora  ds. ewidencji księgowej dochodów i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Biurze Inwestycji, Logistyki  i Zamówień Publicznych.

Opole, 25.05.2015 r.

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Koziarska Małgorzata
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata
Opublikował(a): Koziarska Małgorzata
Liczba wyświetleń: 2532

Data wytworzenia: 2015-04-17 11:30:51
Data publikacji: 2015-04-18 07:30:00
Ostatnio aktualizował(a): Bonich Iwona
Data ostatniej zmiany: 2015-09-14 11:40:07

Historia zmian artykułu:
2015-09-14 11:40:07 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v1
2015-05-25 08:06:03 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata, V.1
2015-05-12 07:37:57 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v1
2015-05-11 13:44:08 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v1
2015-04-17 11:50:13 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata, V.1

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.