Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej audytora wewnętrznego w Zespole Audytu Wewnętrznego - ogłoszenie nr: 12686 - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej audytora wewnętrznego w Zespole Audytu Wewnętrznego - ogłoszenie nr: 12686
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2017-07-10 23:59
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskaaudytor wewnętrzny
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie naboru

Ogłoszenie nr: 12686

Data ukazania się ogłoszenia: 05 lipca 2017 r.

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

audytor wewnętrzny

w Zespole Audytu Wewnętrznego

Wymiar etatu: 2/5

Liczba stanowisk pracy: 1

- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

 

Adres urzędu

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
 

Warunki pracy

1. Stres związany z przeprowadzaniem kontroli (audytu)
2. Krajowe wyjazdy służbowe
3. Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
4. Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

 

Zakres zadań

 • Realizowanie czynności doradczych na wniosek Wojewody Opolskiego lub z własnej inicjatywy, przedstawianie wniosków, opinii i zaleceń;
 • Przeprowadzanie zadań na podstawie rocznego planu audytu uzgodnionego z Wojewodą lub poza planem poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej;
 • Pełnienie nadzoru nad koordynacją zarządzania ryzykiem w Urzędzie, w tym: koordynowanie systemu zarządzania ryzykiem i doskonalenie mechanizmów zarządzania ryzykiem powodujących zwiększenie prawdopodobieństwa osiągania celów Urzędu, opracowywanie
  i aktualizacja szczegółowych rozwiązań z zakresu zarządzania ryzykiem w kontekście operacyjnym , aktualizacja uregulowań zarzadzania ryzykiem w Urzędzie oraz opiniowanie projektów procedur dotyczących zarządzania ryzykiem, prowadzenie prac związanych
  z upowszechnianiem informacji nt. systemu zarzadzania ryzykiem;
 • Sporządzanie rocznego sprawozdania z wykonania planu audytu;
 • Planowanie pracy komórki audytu w perspektywie długo i krótkookresowej (sporządzanie Rocznego Planu Audytu i Wieloletniego Planu Audytu Wewnętrznego);
 • Przeprowadzanie analizy ryzyka na potrzeby Rocznego i Wieloletniego Planu Audytu;
 • Prowadzenie i aktualizowanie akt stałych oraz prowadzenie akt bieżących, składających się
  z dowodów zebranych w trakcie prowadzonego zadania audytowego oraz opracowań własnych audytora;
 • Uczestniczenie w naradach kadry kierowniczej oraz posiedzeniach zespołów problemowych.

 

Wymagania niezbędne

 • Wykształcenie: wyższe oraz kwalifikacje audytora wewnętrznego określone w art. 286 ustawy
  o finansach publicznych
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata zgodnie z art. 286 ustawy o finansach publicznych; posiadanie kwalifikacji do przeprowadzania audytu wewnętrznego określone w art. 286 ustawy o finansach publicznych;
 • Bardzo dobra znajomość ustawy o finansach publicznych;
 • Bardzo dobra znajomość ustawy o rachunkowości;
 • Bardzo dobra znajomość prawa zamówień publicznych;
 • Bardzo dobra znajomość standardów audytu wewnętrznego, kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych;
 • Bardzo dobra znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej;
 • Umiejętność efektywnego komunikowania się oraz współpracy z audytowanymi w warunkach obustronnego stresu;
 • Umiejętności negocjacyjne ze szczególnym uwzględnieniem zdolności argumentowania;
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie: wyższe studia podyplomowe z zakresu audytu wewnętrznego, certyfikaty audytorskie
 • doświadczenie zawodowe: doświadczenie w jednostkach sektora finansów publicznych
 • dodatkowe kursy/ szkolenia w zakresie: kontroli zarządczej, bezpieczeństwa informacji
  i zarządzanie ryzykiem
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • uprawnienia dostępu do informacji niejawnych

 

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się
  w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 

Terminy i miejsce składania dokumentów

 • Dokumenty należy złożyć do: 10 lipca 2017 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Opolski Urząd Wojewódzki
  Sekretariat Dyrektora Generalnego pok. 251
  Piastowska 14
  45-082 Opole
  z dopiskiem "oferta pracy ogłoszenie nr ......."

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Lista kandydatów/kandydatek zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie opublikowana na stronie www.bipouw.e-wojewoda.pl w zakładce: oferty pracy - ogłoszenia o naborze i na tablicy ogłoszeń w gmachu OUW (II piętro).

Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy tez jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Niewykorzystane oferty kandydaci/kandydatki mogą odebrać w Oddziale Kadr i Płac Urzędu. Nieodebrane oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 3 miesięcy od zakończenia naboru.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Wojewoda Opolski z siedzibą w Opolu, ul. Piastowska 14. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych w zakresie wymaganym Kodeksem Pracy jest obligatoryjne, a w pozostałym jest dobrowolne.

Dodatkowe informacje pod nr 77 45-24-303

 

Wykaz osób spełniających wymagania

Wykaz osób spełniających wymagania na stanowisko audytora wewnętrznego
w Zespole Audytu Wewnętrznego

- ogłoszenie z dnia  05 lipca 2017 r. nr: 12686

Niżej wymienioną osobę zapraszamy w dniu 13 lipca 2017 r. o godz. 9:00 do Sali 203 znajdującej się na II piętrze w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14 na rozmowę kwalifikacyjną.

Na nabór proszę zgłosić się z dokumentem tożsamości.

l.p.

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

 1.  

Gruntowska Katarzyna

Borkowice

 

 

 

Wyniki naboru

Wynik naboru: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

 

Lista wybranych osób:

Katarzyna Gruntowska zam. Borkowice

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Opublikował(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Liczba wyświetleń: 1113

Data wytworzenia: 2017-07-04 14:37:38
Data publikacji: 2017-07-05 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Data ostatniej zmiany: 2017-07-13 14:11:23

Historia zmian artykułu:
2017-07-13 14:11:23 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.4
2017-07-13 14:10:07 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.3
2017-07-12 15:11:24 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.5

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.