Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej inspektora wojewódzkiego do spraw: zdrowia publicznego i oceny wniosków inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia nr 4625 - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej inspektora wojewódzkiego do spraw: zdrowia publicznego i oceny wniosków inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia nr 4625
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2016-11-02 23:59
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskainspektor wojewódzki
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie naboru

 

 

 • Ogłoszenie nr: 4625
 • Data ukazania się ogłoszenia: 19 października 2016 r.

 

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor wojewódzki
 • do spraw: zdrowia publicznego i oceny wniosków inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres urzędu

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

 

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole

 

WARUNKI PRACY

Praca poza i w siedzibie Urzędu.

Obsługa klienta zewnętrznego. Zagrożenie korupcją.

 

ZAKRES ZADAŃ

 • Współpraca z samorządem województwa w zakresie adekwatności i efektywności udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w odniesieniu do rozpoznanych potrzeb zdrowotnych społeczeństwa,;
 • Sporządzanie zbiorczej informacji wraz z opinią dotyczącą realizowanych lub podjętych zadań przez jst w zakresie zgodności z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej;
 • Sporządzanie ocen wniosków inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia w systemie IOWISZ;
 • Przygotowywanie opinii do wniosków o celowości planowanej do realizacji inwestycji w Sektorze Zdrowia w oparciu o: - mapy potrzeb zdrowotnych, - priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej, - danych z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą;

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w administracji publicznej lub w obszarze ochrony zdrowia
 • Umiejętność obsługi programów: Word, Excel, Power Point;
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej;
 • Znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie;
 • Znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej;
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;
 • Znajomość ustawy o zdrowiu publicznym;
 • Znajomość ustawy o działalności leczniczej;
 • Znajomość ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia;
 • Znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • Znajomość ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia
 • Umiejętność komunikacji;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność analitycznego i logicznego myślenia.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe o profilu medycznym lub ekonomicznym

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 02 listopada 2016 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

 

Opolski Urząd Wojewódzki Sekretariat Dyrektora Generalnego pok. 251

Piastowska 14,  45-082 Opole

z dopiskiem "oferta pracy - nr ogłoszenia ...."

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Lista kandydatów/kandydatek zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie opublikowana na stronie www.bipouw.e-wojewoda.pl w zakładce: oferty pracy - ogłoszenia o naborze i na tablicy ogłoszeń w gmachu OUW (II piętro).

Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy tez jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Niewykorzystane oferty kandydaci/kandydatki mogą odebrać w Oddziale Kadr Urzędu. Nieodebrane oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 3 miesięcy od zakończenia naboru.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Wojewoda Opolski z siedzibą w Opolu, ul. Piastowska 14. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych w zakresie wymaganym Kodeksem Pracy jest obligatoryjne, a w pozostałym jest dobrowolne.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3000 zł.

Dodatkowe informacje pod nr 77 45-24-563

 

Wyniki naboru

nabór anulowano

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Opublikował(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Liczba wyświetleń: 957

Data wytworzenia: 2016-10-19 08:23:15
Data publikacji: 2016-10-19 08:25:00
Ostatnio aktualizował(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Data ostatniej zmiany: 2016-10-20 13:18:40

Historia zmian artykułu:
2016-10-20 13:18:40 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.2
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.