Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej inspektora wojewódzkiego do spraw gospodarki nieruchomościami - przekazywanie kościelnym osobom prawnym gruntów rolnych Skarbu Państwa w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości – ogłoszenie nr: 1688 - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej inspektora wojewódzkiego do spraw gospodarki nieruchomościami - przekazywanie kościelnym osobom prawnym gruntów rolnych Skarbu Państwa w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości – ogłoszenie nr: 1688
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2016-08-03 23:59
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskainspektor wojewódzki
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie naboru

Ogłoszenie nr: 1688 

Data ukazania się ogłoszenia: dnia 20 lipca 2016 r.

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Dyrektor Generalny

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

 inspektor wojewódzki

do spraw: gospodarki nieruchomościami - przekazywanie kościelnym osobom prawnym gruntów rolnych Skarbu Państwa w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole

Warunki pracy

Praca poza i w siedzibie Urzędu.

Przeprowadzanie kontroli w innych jednostkach.

Częste kontakty z klientem zewnętrznym.

Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.

Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Przygotowywanie decyzji o nieodpłatnym przekazaniu gruntów rolnych Skarbu Państwa na własność kościelnych osób prawnych;
 • Przygotowywanie decyzji II instancji w sprawach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;
 • Obsługa klientów udzielając w ramach prowadzonych postępowań należytych i wyczerpujących informacji, wskazówek, informacji w sprawach dotyczących gospodarki nieruchomościami, a także informując o konieczności podjęcia określonych działań celem osiągnięcia zamierzonego przez nich celu;
 • Przygotowywanie decyzji o stwierdzeniu nabycia przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego własności nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych lub prawnych, a zajętych pod drogi publiczne;
 • Przygotowywanie decyzji II instancji w sprawach związanych z ustalaniem odszkodowania według zasad i trybu określonych w przepisach o odszkodowaniach za wywłaszczone nieruchomości;
 • Przygotowywanie rozstrzygnięć administracyjnych organu wyższego stopnia w przedmiocie zażalenia na bezczynność lub na przewlekłe prowadzenie postępowania przez starostę;

Wymagania niezbędne

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze administracji publicznej lub w obszarze związanym z gospodarowaniem nieruchomościami
 • znajomość ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • znajomość ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną;
 • znajomość ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
 • znajomość ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i przepisów wykonawczych do tej ustawy;
 • znajomość ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
 • znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 • znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;
 • znajomość ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie;
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • umiejętność rozwiązywania problemów i działania w sytuacjach nieprzewidywalnych;
 • otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji;
 • umiejętność korzystania z urządzeń biurowych oraz oprogramowania komputerowego;
 • umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe

 

 •  Dokumenty i oświadczenia niezbędne
 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 •  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 •  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne            przestępstwo skarbowe

 

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Terminy i miejsce składania dokumentów

 • Dokumenty należy złożyć do: 03 sierpnia 2016 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

Opolski Urząd Wojewódzki Sekretariat Dyrektora Generalnego pok. 251

Piastowska 14 45-082 Opole z dopiskiem "oferta pracy - nr ogłoszenia ...."

 

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Lista kandydatek/kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie opublikowana na stronie www.bip.opole.uw.gov.pl w zakładce: oferty pracy - ogłoszenia o naborze i na tablicy ogłoszeń w gmachu OUW ( II piętro).

Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Niewykorzystane oferty kandydatki/kandydaci mogą odebrać w Oddziale Kadr Urzędu. Nieodebrane oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 3 miesięcy od zakończenia naboru.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 2500 zł.

Dodatkowe informacje pod nr 77 45-24-459.

Wykaz osób spełniających wymagania

Wykaz osób spełniających wymagania na stanowisko inspektor wojewódzki do spraw gospodarki nieruchomościami - przekazywanie kościelnym osobom prawnym gruntów rolnych Skarbu Państwa w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości

- ogłoszenie 1688 z dnia: 20 lipca 2016 r.

Niżej wymienione osoby zapraszamy w dniu 24 października 2016 r. o godz. 10:00 do sali Osmańczyka  znajdującej się na I piętrze w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14 na rozmowę kwalifikacyjną.

Na nabór proszę zgłosić się z dokumentem tożsamości.

l.p.

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

 1.  

Kalista-Druszcz Małgorzata

Gotartów

 1.  

Lorek Aneta

Leśnica

 1.  

Mandela Anna

Opole

 1.  

Sowiński Arkadiusz

Opole

 

 

Wyniki naboru

Wyniki naboru na wolne stanowisko
inspektora wojewódzkiego do spraw gospodarki nieruchomościami - przekazywanie kościelnym osobom prawnym gruntów rolnych Skarbu Państwa w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości

- ogłoszenie 1688 z dnia: 20 lipca 2016 r.

 

Nabór został nierozstrzygnięty. Żaden z kandydatów nie spełnił wymogów w zakresie niezbędnej wiedzy merytorycznej.

 

 

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Opublikował(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Liczba wyświetleń: 1076

Data wytworzenia: 2016-07-19 14:59:05
Data publikacji: 2016-07-20 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Data ostatniej zmiany: 2016-10-25 11:44:13

Historia zmian artykułu:
2016-10-25 11:44:13 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.3
2016-10-17 09:42:54 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.3

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.