Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej inspektora wojewódzkiego do spraw prowadzenia postępowań administracyjnych w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej inspektora wojewódzkiego do spraw prowadzenia postępowań administracyjnych w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2016-05-06 23:59
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskainspektor wojewódzki
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie naboru

 • Ogłoszenie nr: 180229
 • Data ukazania się ogłoszenia: 22 kwietnia 2016 r.

 

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor wojewódzki
 • do spraw prowadzenia postępowań administracyjnych
 • w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

 

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

 

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu geodezji i kartografii;
 • Rozpatrywanie skarg na działanie organów administracji geodezyjnej i kartograficznej;
 • Współpracowanie ze stanowiskiem organizacyjnym w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości oraz Wydziałem Finansów, Budżetu i Certyfikacji przy opracowywaniu budżetu państwa, sprawozdawczości budżetowej.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
 

Praca w siedzibie Urzędu.
Zagrożenie korupcją.
Obsługa klienta zewnętrznego.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych


Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze lub wyższe administracyjne lub wyższe geodezyjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w wykonawstwie geodezyjnym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Znajomość ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz aktów wykonawczych do ustawy;
  • Znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
  • Znajomość ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie;
  • Znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;
  • Znajomość pakietu MS.

wymagania dodatkowe

 • umiejętność podejmowania decyzji,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • dokumenty potwierdzające staż pracy w administracji publicznej lub w wykonawstwie geodezyjnym

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

06-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

Opolski Urząd Wojewódzki
Sekretariat Dyrektora Generalnego
pok. 251
Piastowska 14
45-082 Opole
z dopiskiem "oferta pracy - nr ogłoszenia ...."

 

Inne informacje:

Lista kandydatek/kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie opublikowana na stronie www.bip.opole.uw.gov.pl w zakładce: oferty pracy - ogłoszenia o naborze i na tablicy ogłoszeń w gmachu OUW ( II piętro).
Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Niewykorzystane oferty kandydatki/kandydaci mogą odebrać w Oddziale Kadr Urzędu. Nieodebrane oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 3 miesięcy od zakończenia naboru.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 2300 zł.
Dodatkowe informacje pod nr 77 45-24-173

 

Wykaz osób spełniających wymagania

Wykaz osób spełniających wymagania na stanowisko inspektora wojewódzkiego
do spraw prowadzenia postępowań administracyjnych

w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
- ogłoszenie 180229 z dnia: 22 kwietnia 2016 r.

 

 

Niżej wymienione osoby zapraszamy w dniu 24 maja 2016 r. o godz. 10:00 do sali 203 znajdującej się na II piętrze w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14 na rozmowę kwalifikacyjną.

 

Na nabór proszę zgłosić się z dokumentem tożsamości.

 

l.p.

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

 1.  

Kowal Maciej

Stronia

 1.  

Majewska Alicja

Prudnik

 1.  

Simiński Sławomir

Prószków

Opole, dnia 16 maja 2016 r.

Wyniki naboru

Wyniki naboru na wolne stanowisko na stanowisko
 inspektora wojewódzkiego do spraw prowadzenia postępowań administracyjnych

w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
- ogłoszenie 180229 z dnia: 22 kwietnia 2016 r.

 

Komisja do spraw naboru wybrała Panią Alicję MAJEWSKĄ zam. w Prudniku na stanowisko inspektora wojewódzkiego.

 

 

Opole dnia 25 maja 2016 r.

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Opublikował(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Liczba wyświetleń: 1173

Data wytworzenia: 2016-04-21 11:24:30
Data publikacji: 2016-04-22 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Data ostatniej zmiany: 2016-05-25 10:55:10

Historia zmian artykułu:
2016-05-25 10:55:10 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.4
2016-05-16 14:31:16 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.4
2016-04-21 11:26:03 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.2

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.