Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej inspektora wojewódzkiego do spraw: rozliczania dotacji oraz nadzoru i administrowania systemami informatycznymi z obszarów zabezpieczenia społecznego w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia nr 2679 - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej inspektora wojewódzkiego do spraw: rozliczania dotacji oraz nadzoru i administrowania systemami informatycznymi z obszarów zabezpieczenia społecznego w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia nr 2679
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2016-09-02 23:59
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskainspektor wojewódzki
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie naboru

Ogłoszenie nr: 2679

Data ukazania się ogłoszenia: 22 sierpnia 2016 r.

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Dyrektor Generalny

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

inspektor wojewódzki

do spraw: rozliczania dotacji oraz nadzoru i administrowania systemami informatycznymi z obszarów zabezpieczenia społecznego

w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia

 

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole

Warunki pracy

 

Praca poza i w siedzibie Urzędu.

Obsługa klienta zewnętrznego.

Zakres zadań

 • Opracowywanie projektów planu wydatków z budżetu Wojewody w zakresie środków finansowych przeznaczonych dla jednostek samorządu terytorialnego na opłacenie składek zdrowotnych przez gminy oraz realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+) gminy, powiaty, marszałek;
 • Rozpatrywanie wniosków jednostek samorządu terytorialnego i przygotowywanie miesięcznej informacji w zakresie planowania wielkości środków przeznaczonych na opłacenie składek zdrowotnych przez gminy oraz realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+), gminy, powiaty, marszałek;
 • Współpraca z Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, a także z dostawcami systemów informatycznych, polegająca na: wprowadzaniu nowych rozwiązań funkcjonalnych w systemach informatycznych oraz dokonywanie transferu danych generowanych przez systemy informatyczne między jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, a Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;
 • Rozpatrywanie i kompletowanie wniosków dotyczących zmian w planach wydatków w roku budżetowym oraz zabezpieczanie i rozliczanie środków na opłacenie składek zdrowotnych przez gminy oraz realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+), w ramach dotacji z budżetu państwa;
 • Przygotowywanie i opracowywanie materiałów do oceny stopnia wykorzystania dotacji budżetu Wojewody w zakresie środków przeznaczonych na opłacenie składek zdrowotnych przez gminy oraz realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+);
 • Przygotowywanie i opracowywanie danych niezbędnych do projektu budżetu oraz do budżetu zadaniowego, planu wydatków w zakresie dotacji na opłacenie składek zdrowotnych przez gminy oraz realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+);
 • Sporządzanie wystąpień do Ministra Finansów o dodatkowe środki finansowe, wnioskowane przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizowanych zadań;
 • Sporządzanie zbiorczych kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań rzeczowo - finansowe w zakresie wykonywanych zadań.

 

Wymagania niezbędne

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok i 6 miesięcy w administracji publicznej
 • Umiejętność obsługi programów pakietu Microsoft Office w szczególności programu Excel;
 • Znajomość ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych;
 • Znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej;
 • Znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie;
 • Znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej;
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa;
 • Umiejętność analitycznego i logicznego myślenia;
 • Umiejętność precyzyjnego wyrażania myśli;
 • Umiejętność prawidłowego formułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych;
 • Umiejętność komunikacji interpersonalnej;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Terminy i miejsce składania dokumentów

 • Dokumenty należy złożyć do: 02 września 2016 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

 

Opolski Urząd Wojewódzki

Sekretariat Dyrektora Generalnego pok. 251

Piastowska 14 45-082 Opole

z dopiskiem "oferta pracy - nr ogłoszenia ...."

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Lista kandydatek/kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie opublikowana na stronie www.bip.opole.uw.gov.pl w zakładce: oferty pracy - ogłoszenia o naborze i na tablicy ogłoszeń w gmachu OUW ( II piętro).

Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Niewykorzystane oferty kandydatki/kandydaci mogą odebrać w Oddziale Kadr Urzędu. Nieodebrane oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 3 miesięcy od zakończenia naboru.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 2500 zł.

Dodatkowe informacje pod nr 77 45-24-563.

 

Wykaz osób spełniających wymagania

Wykaz osób spełniających wymagania na stanowisko inspektora wojewódzkiego

do spraw rozliczania dotacji oraz nadzoru i administrowania systemami informatycznymi
z obszarów zabezpieczenia społecznego w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia - ogłoszenie 2679 z dnia: 22 sierpnia 2016 r.

 

Niżej wymienione osoby zapraszamy w dniu 22 września 2016 r. o godz. 8:30 do sali 203 znajdującej się na II piętrze
w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14 na rozmowę kwalifikacyjną.

 

Na nabór proszę zgłosić się z dokumentem tożsamości.

 

l.p.

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

 

Jakubczak Ewelina

Kluczbork

 

Cieśla Violetta

Łosiów

 

 

 

 

Wyniki naboru

Wyniki naboru na wolne stanowisko inspektora wojewódzkiego

do spraw rozliczania dotacji oraz nadzoru i administrowania systemami informatycznymi
z obszarów zabezpieczenia społecznego w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia
- ogłoszenie 2679 z dnia: 22 sierpnia 2016 r.

 

Nabór został nierozstrzygnięty. Żaden z kandydatów nie spełnił wymogów w zakresie niezbędnej wiedzy merytorycznej.

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Opublikował(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Liczba wyświetleń: 1290

Data wytworzenia: 2016-08-18 13:10:05
Data publikacji: 2016-08-22 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Data ostatniej zmiany: 2016-09-27 10:47:51

Historia zmian artykułu:
2016-09-27 10:47:51 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.3
2016-09-15 12:45:33 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.3

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.