Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej inspektora wojewódzkiego do spraw: zdrowia publicznego i oceny wniosków inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia- nr 5380 - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej inspektora wojewódzkiego do spraw: zdrowia publicznego i oceny wniosków inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia- nr 5380
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2016-11-28
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskainspektor wojewódzki
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie naboru

 • Ogłoszenie nr: 5380
 • Data ukazania się ogłoszenia: 14 listopada 2016 r.

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor wojewódzki

do spraw: zdrowia publicznego i oceny wniosków inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia

 

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres urzędu

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

 

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole

 

WARUNKI PRACY

Praca poza i w siedzibie Urzędu.

Obsługa klienta zewnętrznego. Zagrożenie korupcją.

ZAKRES ZADAŃ

 • Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie zdrowia publicznego;
 • Współpraca z samorządem województwa w zakresie adekwatności i efektywności udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w odniesieniu do rozpoznanych potrzeb zdrowotnych społeczeństwa;
 • Sporządzanie zbiorczej informacji wraz z opinią na podstawie rocznych informacji składanych przez jst o realizowanych lub podjętych zadań z zakresu zdrowia publicznego w zakresie zgodności z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej;
 • Sporządzanie ocen wniosków inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia w systemie IOWISZ;
 • Przygotowywanie opinii do wniosków o celowości planowanej do realizacji inwestycji w Sektorze Zdrowia w oparciu o: - mapy potrzeb zdrowotnych, - priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej, - danych z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą;

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w administracji publicznej lub w obszarze ochrony zdrowia
 • Umiejętność obsługi programów: Word, Excel, Power Point;
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej;
 • Znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie;
 • Znajomość ustawy o kontroli w administracji  rządowej;
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;
 • Znajomość ustawy o zdrowiu publicznym;
 • Znajomość ustawy o działalności leczniczej;
 • Znajomość ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia;
 • Znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • Znajomość ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia
 • Umiejętność komunikacji;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność analitycznego i logicznego myślenia.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe o profilu medycznym lub ekonomicznym

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 •  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 •  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 28 listopada 2016 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

Opolski Urząd Wojewódzki Sekretariat Dyrektora Generalnego pok. 251

Piastowska 14 45-082 Opole

z dopiskiem "oferta pracy - nr ogłoszenia ...."

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Lista kandydatów/kandydatek zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie opublikowana na stronie www.bipouw.e-wojewoda.pl w zakładce: oferty pracy - ogłoszenia o naborze i na tablicy ogłoszeń w gmachu OUW (II piętro).

Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy tez jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Niewykorzystane oferty kandydaci/kandydatki mogą odebrać w Oddziale Kadr Urzędu. Nieodebrane oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 3 miesięcy od zakończenia naboru.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Wojewoda Opolski z siedzibą w Opolu, ul. Piastowska 14. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych w zakresie wymaganym Kodeksem Pracy jest obligatoryjne, a w pozostałym jest dobrowolne.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3000 zł.

Dodatkowe informacje pod nr 77 45-24-563

Wykaz osób spełniających wymagania

Wykaz osób spełniających wymagania na stanowisko inspektora wojewódzkiego

do spraw: zdrowia publicznego i oceny wniosków inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia

w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia - ogłoszenie 5380  z dnia: 14 listopada 2016 r.

 

 

Niżej wymienione osoby zapraszamy w dniu 29 grudnia 2016 r. o godz. 9:00 do Sali Omańczyka znajdującej się na II piętrze w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego  w Opolu, ul. Piastowska 14 na test. 

W tym samym dniu zostaną też przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne z osobami, które uzyskają  najwyższą ilość punktów.

Na nabór proszę zgłosić się z dokumentem tożsamości.

 

l.p.

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

 1.  

Bednarek-Dąbrowska Iwona

Krasiejów

 1.  

Berlińska Katarzyna

Opole

 1.  

Jarzębowska  Katarzyna

Zabrze

 1.  

Klement Anna

Opole

 1.  

Kreisner Magdalena

Opole

 1.  

Lorenc Joanna

Kamienna Góra

 1.  

Łuczkiewicz Katarzyna

Opole

 1.  

Rodak Monika

Opole

 1.  

Stryczek Bogusława

Dąbrowa Namysłowska

 1.  

Wencel Aneta

Zawada

 1.  

Wypchło-Pomorski Sławomir

Opole

 1.  

Łyczko Grzegorz

Opole

Opole, dnia 21 grudnia 2016 r.

 

 

 

 

Wyniki naboru

Wyniki naboru na wolne stanowisko

inspektora wojewódzkiego do spraw: zdrowia publicznego i oceny wniosków inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia - ogłoszenie 5380  z dnia: 14 listopada 2016 r.

 

 

Komisja do spraw naboru wybrała na stanowisko inspektora wojewódzkiego Panią Iwonę Bednarek-Dąbrowską zam. w Krasiejowie.

Kandydatem rezerwowym jest Pani Anna Klement zam. w Opolu.

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Opublikował(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Liczba wyświetleń: 2080

Data wytworzenia: 2016-11-14 09:38:31
Data publikacji: 2016-11-14 09:40:14
Ostatnio aktualizował(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Data ostatniej zmiany: 2017-01-05 10:12:18

Historia zmian artykułu:
2017-01-05 10:12:18 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.1
2016-12-21 13:49:04 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.1

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.