Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej referenta prawnegodo spraw: nadzoru nad uchwałami jednostek samorządu terytorialnego w Wydziale Prawnym i Nadzoru - Oddział Nadzoru i Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego nr ogłoszenia 12723 - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej referenta prawnegodo spraw: nadzoru nad uchwałami jednostek samorządu terytorialnego w Wydziale Prawnym i Nadzoru - Oddział Nadzoru i Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego nr ogłoszenia 12723
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2017-07-19
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskareferent prawny
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki

Ogłoszenie naboru

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referent prawny  do spraw:  nadzoru nad uchwałami jednostek samorządu terytorialnego

w Wydziale Prawnym i Nadzoru - Oddział Nadzoru i Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Opole

ADRES URZĘDU:

ul. Piastowska 14
45-082 Opole

WARUNKI PRACY

Kontakty zewnętrzne z organami nadzorowanych jednostek samorządu terytorialnego i organami zespolonej administracji rządowej
Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz
Czas pracy - średnio 40 godzin tygodniowo.
Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety, podnośnik dla osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • Badanie legalności uchwał rad gmin, powiatów, województwa samorządowego, związków gmin, powiatów, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Izby Rolniczej ;
 • Wydawanie środków nadzorczych (rozstrzygnięcia nadzorcze, wskazania nadzorcze, zarządzenia zastępcze, skargi do sądów administracyjnych) w stosunku do uchwał niezgodnych z prawem ;
 • Reprezentowanie na zasadzie zastępstwa procesowego wojewodę przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawach z zakresu zaskarżenia uchwał ;
 • Występowanie w ramach nadzoru ogólnego do nadzorowanych jednostek z wnioskiem o przekazanie niezbędnych informacji lub dokumentów;
 • Uzgadnianie projektów statutów związków międzygminnych, związków powiatów, związków powiatowo-gminnych ;
 • Podejmowanie działań w celu podnoszenia samodzielnie kwalifikacji poprzez monitoring orzecznictwa sądowego, nowelizacji przepisów prawa i literatury fachowej.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze stosowania prawa
 • Biegła znajomość prawa administracyjnego oraz procedury administracyjnej i sądowo – administracyjnej;
 • Umiejętność analizowania i interpretowania przepisów prawa
 • Umiejętność argumentowania, wnikliwość, spostrzegawczość
 • Samodzielność w sporządzaniu pism, w tym pism procesowych
 • Odporność na stres, umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość: Kpa ; ustaw samorządowych; ustawy o służbie cywilnej; ustawy o wojewodzie i administracji rządowej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • staż pracy: 6 miesięcy w administracji publicznej.
 • Przeszkolenie z LEX;
 • Doświadczenie z zakresu reprezentacji w sprawach sądowo - administracyjnych.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 19 lipca 2017 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Opolski Urząd Wojewódzki
  Sekretariat Dyrektora Generalnego, pok. 251
  ul. Piastowska 14
  45-082 Opole
  z dopiskiem „oferta pracy - nr ogłoszenia...."

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie opublikowana na stronie www.bip.opole.uw.gov.pl w zakładce: oferty pracy - ogłoszenia o naborze oraz na tablicy ogłoszeń w gmachu OUW ( II piętro ).
Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Niewykorzystane oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 3 miesięcy od zakończenia naboru.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Wojewoda Opolski z siedzibą w Opolu, ul. Piastowska 14. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych w zakresie wymaganym Kodeksem Pracy jest obligatoryjne, a w pozostałym jest dobrowolne.
Dodatkowe informacje: (77) 4 524 284 .

Wykaz osób spełniających wymagania

Lista kandydatów

spełniających  wymagania  na stanowisko

            referenta prawnego ds. nadzoru nad uchwałami jednostek samorządu terytorialnego

 w Wydziale Prawnym i Nadzoru

nr ogłoszenia 12723 z  dnia 05 lipca 2017 r.

 

Niżej  wymienione  osoby  zapraszamy  w  dniu  1 sierpnia 2017 r. ( wtorek)

 o godz.8,30  do  sali 203  znajdującej  się  na  I  piętrze w budynku Opolskiego

Urzędu  Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14 na  rozmowę kwalifikacyjną.

Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Dodatkowe informacje pod nr tel.77 45-24-284

 

 

Lp.

 

 

Nazwisko i imię

 

Adres zamieszkania

1

Bucka-Zmuda Aleksandra

Opole

2

Jurkiewicz Angelika

Opole

3

Kobiołka   Aldona

Olesno

4

Majewska  Marta

Opole

5

Małysiak  Karolina

Olesno

 

Opole, dnia 25 lipca 2017 r.

Wyniki naboru

WYNIKI NABORU

 

W wyniku przeprowadzonej  rekrutacji, w dniu 1 sierpnia 2017 roku, na stanowisko referenta prawnego w Wydziale Prawnym i Nadzoru, uwzględniając poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji, Komisja Rekrutacyjna  rekomenduje jako najlepszego kandydata Panią  Aleksandrę Bucką-Zmudę zam. Opolu

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Koziarska Małgorzata
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata
Opublikował(a): Koziarska Małgorzata
Liczba wyświetleń: 1248

Data wytworzenia: 2017-07-04 13:16:13
Data publikacji: 2017-07-05 07:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Bonich Iwona
Data ostatniej zmiany: 2017-08-02 11:36:03

Historia zmian artykułu:
2017-08-02 11:36:03 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v1
2017-07-25 15:08:56 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v1
2017-07-25 15:06:22 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v1
2017-07-05 08:53:45 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata, v.1
2017-07-04 15:24:07 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata, v.1
2017-07-04 13:21:34 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata, v.1

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.