Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej starszego inspektora d/s obsługi kasowej w Biurze Inwestycji, Logistyki i Zamówień Publicznych - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej starszego inspektora d/s obsługi kasowej w Biurze Inwestycji, Logistyki i Zamówień Publicznych
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2016-10-14
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskastarszy inspektor
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki

Ogłoszenie naboru

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie o naborze nr 4141 z dnia 04 października 2016 r.

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw: obsługi kasowej

w Oddziale Płac i Rozliczeń Finansowych Biura Inwestycji, Logistyki i Zamówień Publicznych

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Opole

ADRES URZĘDU:

45-082 Opole
ul. Piastowska 14

WARUNKI PRACY

Permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

Praca w siedzibie i poza siedzibą Urzędu .
Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety, podnośnik dla osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • Dokonywanie operacji kasowych na rachunkach bankowych Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 • Sporządzanie raportów kasowych (gotówka) i zestawień, w tym rejestry transakcji kartą płatniczą (wpłaty bezgotówkowe) na bieżąco, dla każdego rachunku oddzielnie.
 • Codziennie ustalanie prawidłowości salda kasowego z raportem kasowym.
 • Pobieranie z banku środków pieniężnych do kasy Urzędu i odprowadzanie do banku gotówki przyjętej w kasie.
 • Przekazywanie nie pobranych w terminie należności na rachunek bankowy depozytu.
 • Prowadzenie rejestru umów cywilnoprawnych.
 • Prowadzenie ewidencji przyjętych i wydanych depozytów.
 • Uczestniczenie w inwentaryzacji kasy.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w obsłudze kasowej.
 • Znajomość przepisów z zakresu dokonywania operacji kasowych, transportu gotówki.
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o służbie cywilnej, kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • Doświadczenie zawodowe:6 miesięcy pracy w administracji publicznej.
 • Umiejętność samodzielnej pracy.
 • Łatwość nawiązywania kontaktów.
 • Poczucie odpowiedzialności za wykonywane czynności.
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych.
 • Umiejętność obsługi programów księgowych, w tym dotyczących gospodarki kasowej.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 14 października 2016 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Opolski Urząd Wojewódzki
  Sekretariat Dyrektora Generalnego, pok. 251
  ul. Piastowska 14
  45-082 Opole
  z dopiskiem „oferta pracy - nr ogłoszenia...."

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie opublikowana na stronie www.bip.opole.uw.gov.pl w zakładce: oferty pracy - ogłoszenia o naborze oraz na tablicy ogłoszeń w gmachu OUW ( II piętro ).


Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.


Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Niewykorzystane oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 3 miesięcy od zakończenia naboru.

Pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki:

 • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
 • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
 • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2200 zł. brutto.
Dodatkowe informacje: (77) 4 524 665.

 

 

 

 

 

Wykaz osób spełniających wymagania

Lista kandydatów

spełniających  wymagania  na

stanowisko  starszego inspektora  ds. obsługi kasowej

w Oddziale Płac i Rozliczeń Finansowych

w Biurze Inwestycji, Logistyki i Zamówień Publicznych

nr ogłoszenia 4141 z  dnia 4 października 2016 r.

 

Niżej  wymienione  osoby  zapraszamy  w  dniu  28 października 2016 r. ( piątek )

o godz.9,00  do  sali Osmańczyka  znajdującej  się  na  I  piętrze w budynku Opolskiego

Urzędu  Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14  na  pisemny test wiedzy.

W tym samym dniu zostaną też przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne z osobami, które

uzyskają  najwyższą ilość punktów z testu.

Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Dodatkowe informacje pod nr tel.77 45-24-665 lub 77 45-24-255

 

 

Lp.

 

 

Nazwisko i imię

 

Adres zamieszkania

1

 

Bąk Helena

 

Strzelce Opolskie

2

 

Dajczak Lucyna

 

Dąbrowa

3

 

Dawid Anna

 

Opole

4

 

Kołtun Violetta

 

Opole

5

 

Krupa Anna

 

Opole

6

 

Łuczko Marta

 

Opole

7

 

Mikulicz Anna

 

Opole

8

 

Pieczonka Bożena

 

Raszowej

9

 

Sławska Edyta

 

Opole

10

 

Swędrak Anita

 

Opole

11

 

Zając Violetta

 

Żelazna

 

Opole, dnia 20 października 2016 r.

 

Wyniki naboru

Wynik naboru

 na stanowisko starszego inspektora  ds. obsługi kasowej

w Oddziale Płac i Rozliczeń Finansowych

w Biurze Inwestycji, Logistyki i Zamówień Publicznych

                                                       nr ogłoszenia 4141 z  dnia 4 października 2016 r.

 

Lista wybranych osób:  Pani Violetta Zając zamieszkała w  Żelaznej

Kandydat rezerwowy: Pani Anna Dawid  zamieszkała w Opolu

Opole, dnia 31 października 2016 r.

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Koziarska Małgorzata
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata
Opublikował(a): Koziarska Małgorzata
Liczba wyświetleń: 1482

Data wytworzenia: 2016-10-03 12:05:32
Data publikacji: 2016-10-04 07:30:00
Ostatnio aktualizował(a): Koziarska Małgorzata
Data ostatniej zmiany: 2016-10-31 12:58:27

Historia zmian artykułu:
2016-10-31 12:58:27 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata, v.1
2016-10-20 11:52:59 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata, v.1
2016-10-03 12:10:52 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata, v.1

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.