Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej starszego inspektora d/s skarg i wniosków w Wydziale Prawnym i Nadzoru - Oddział Kontroli i Skarg - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej starszego inspektora d/s skarg i wniosków w Wydziale Prawnym i Nadzoru - Oddział Kontroli i Skarg
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2017-01-30 23:59
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskastarszy inspektor
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki

Ogłoszenie naboru

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie o naborze nr 7418 z dnia 16 stycznia 2017 r.

WYMIAR ETATU: 1

STANOWISKA: 1

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw: skarg i wniosków

w Wydziale Prawnym i Nadzoru - Oddział Kontroli i Skarg

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Opole

ADRES URZĘDU:

45-082 Opole
ul. Piastowska 14

WARUNKI PRACY

Stres związany z wykonywaniem kontroli oraz kontaktami z klientem wewnętrznym i zewnętrznym spoza administracji.
Częste reprezentowanie Urzędu na zewnątrz. Praca w terenie
Przeprowadzanie kontroli w innych Urzędach.
Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety, podnośnik dla osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • Rozpatrywanie skarg i wniosków .
 • Nadzorowanie i kontrolowanie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji przez pracowników wydziałów Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie oraz organy jednostek samorządu terytorialnego.
 • Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków .
 • Prowadzenie centralnego rejestru (oraz skorowidza) skarg i wniosków wpływających do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego .
 • Dokonywanie rocznej analizy skarg i wniosków załatwionych przez OUW, jednostki wojewódzkiej administracji zespolonej oraz jednostki podległe Wojewodzie .
 • Prowadzi bieżący monitoring załatwiania skarg i wniosków – dla potrzeb wewnętrznych Wydziału Prawnego i Nadzoru - dokonywanie kwartalnych analiz skarg i wniosków załatwionych przez wydziały OUW.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania administracji publicznej m.in.: ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, ustawy o kontroli w administracji rządowej, ustawy o służbie cywilnej.
 • Znajomość ustawy o samorządzie gminnym, powiatowym i województwa.
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Znajomość rozporządzenia w sprawie rozpatrywania skarg i wniosków oraz instrukcji kancelaryjnej obowiązującej w urzędach administracji publicznej.
 • Umiejętność interpretowania przepisów prawnych, organizowania pracy własnej, analizy i syntezy informacji (szczególnie przy pisaniu odpowiedzi na skargi i wnioski oraz przy przygotowywaniu analiz w tym zakresie), skutecznego komunikowania oraz posługiwania się edytorem tekstów oraz przeprowadzania dokumentacji skargowej w formie elektronicznej. Pracownik posiadając umiejętność pracy w zespole, powinien umieć działać w sytuacjach stresowych, szczególnie w kontaktach z „trudnym klientem” (skarżącym).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe.

WYMAGANIA DODATKOWE

 • staż pracy: 2 lata w administracji publicznej (w tym 1 rok w obszarze związanym z przeprowadzaniem kontroli w administracji rządowej).
 • Asertywność, umiejętność argumentowania i przekonywania, bardzo dobra znajomość systemu elektronicznego zarządzania dokumentów.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 30 stycznia 2017 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Opolski Urząd Wojewódzki
  Sekretariat Dyrektora Generalnego, pok. 251
  ul. Piastowska 14
  45-082 Opole
  z dopiskiem „oferta pracy - nr ogłoszenia...."

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Lista kandydatów/kandydatek zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie opublikowana na stronie www.bipouw.e-wojewoda.pl w zakładce: oferty pracy - ogłoszenia o naborze i na tablicy ogłoszeń w gmachu OUW (II piętro).
Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy tez jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Niewykorzystane oferty kandydaci/kandydatki mogą odebrać w Oddziale Kadr Urzędu. Nieodebrane oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 3 miesięcy od zakończenia naboru.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Wojewoda Opolski z siedzibą w Opolu, ul. Piastowska 14. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych w zakresie wymaganym Kodeksem Pracy jest obligatoryjne, a w pozostałym jest dobrowolne.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2527 zł. brutto.
Dodatkowe informacje: (77) 4 524 218.


 

Wykaz osób spełniających wymagania

Lista kandydatów

spełniających  wymagania  na stanowisko

starszego inspektora ds. skarg i wniosków

w Wydziale Prawnym i  Nadzoru–  nr ogłoszenia 7418 z  dnia 16.01.2017 r.

 

Niżej wymienioną osobę zapraszamy w dniu 9 lutego  2017 r. ( czwartek ) o godz.09:00 do sali Osmańczyka  znajdującej  się  na  II  piętrze

w budynku Opolskiego Urzędu  Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14 na  pisemny test wiedzy.

W tym samym dniu odbędą się  rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy otrzymają najwyższą ilość punktów z testu .

Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Dodatkowe informacje pod nr tel.77 45-24-218 lub 77 45-24-255

 

 

Lp.

 

 

Nazwisko i imię

 

Adres zamieszkania

1

Buhl Małgorzata

Chrząstowice

2

Charczuk  Zenon

Opole

3

Chromik Zbigniew

Lubliniec

4

Kaczmar  Anna

Opole

5

Kasper Agnieszka

Opole

6

Klimczak Piotr

Pajęczno

7

Kurtyka Alicja

Kantorowice

8

Lubczyńska Sylwia

Opole

9

Maciąg Agnieszka

Opole

10

Piotrowska Magdalena

Opole

11

Rząd Danuta

Opole

12

Zawiślak Katarzyna

Tarnów Opolski

 

Opole, dnia 2 lutego 2017 r.

Wyniki naboru

 

                                                           WYNIKI NABORU

                              na stanowisko starszego inspektora d/s skarg i wniosków 

                                               w Wydziale Prawnym i  Nadzoru

                               nr ogłoszenia 7418 z  dnia 16 stycznia 2016 r.

 

 

Lista wybranych osób:  Pani Danuta RZĄD zamieszkała w  Opolu.

Kandydatkami  rezerwowymi są:

1. Pani Sylwia Lubczyńska  zamieszkała w Opolu

2. Pani Małgorzata BUHL zamieszkała w Chrząstowicach.

 

Opole, dnia 10  lutego  2017 r.

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Koziarska Małgorzata
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata
Opublikował(a): Koziarska Małgorzata
Liczba wyświetleń: 1730

Data wytworzenia: 2017-01-12 12:58:45
Data publikacji: 2017-01-16 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Koziarska Małgorzata
Data ostatniej zmiany: 2017-02-10 12:12:56

Historia zmian artykułu:
2017-02-10 12:12:56 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata, v.3
2017-02-02 09:31:41 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata, v.2

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.