Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej starszego inspektora do spraw administracji architektoniczno - budowlanej I instancji w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - ogłoszenie nr: 2405 - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej starszego inspektora do spraw administracji architektoniczno - budowlanej I instancji w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - ogłoszenie nr: 2405
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2016-08-25 23:59
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskastarszy inspektor
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie naboru

Ogłoszenie nr: 2405

Data ukazania się ogłoszenia: 11 sierpnia 2016 r.

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Dyrektor Generalny

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

 

starszy inspektor do spraw administracji architektoniczno - budowlanej I instancji

w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości

 

Warunki pracy

Praca w siedzibie Urzędu.

Zagrożenie korupcją.

Obsługa klienta zewnętrznego spoza administracji.

Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.

Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych

 

Zakres zadań

 • Prowadzenie postępowań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej, jako organu
  I instancji łącznie z przygotowywaniem i przedkładaniem do akceptacji projektów decyzji w sprawie pozwoleń na budowę i innych pism w odniesieniu do obiektów i robót;
 • Prowadzenie postępowań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej, jako organu
   I instancji łącznie z przygotowywaniem i przedkładaniem do akceptacji projektów decyzji w sprawie pozwoleń na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych i koordynowanie działań dotyczących nabywania nieruchomości w ramach tych postępowań;
 • Prowadzenie postępowań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej, jako organu
  I instancji łącznie z przygotowywaniem i przedkładaniem do akceptacji projektów decyzji w sprawie zezwoleń na realizację inwestycji drogowej (dróg krajowych i wojewódzkich) oraz lotnisk użytku publicznego i koordynowanie działań dotyczących nabywania nieruchomości w ramach tych postępowań;
 • W ramach działania organu I instancji rozpatrywanie zgłoszeń robót nie wymagających pozwoleń na budowę;
 • Wykonywanie obowiązków dotyczących udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, udziału społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocen oddziaływania na środowisko (w postępowaniach o wydanie pozwolenia na budowę i zgody na realizację inwestycji drogowej oraz lotnisk użytku publicznego);
 • Wydawanie dzienników budowy stanowiących urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych
 • Uczestniczenie w czynnościach inspekcyjnych kontrolnych na wezwanie organu nadzoru budowlanego
 • Prowadzenie elektronicznego rejestru wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę (wydanych przez Wojewodę Opolskiego) oraz prowadzenie kontroli terminowości wydanych przez starostów pozwoleń na budowę.

 

Wymagania niezbędne

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze administracji publicznej lub 6 m-cy w obszarze budownictwa lub administracji architektoniczno-budowlanej
 • Umiejętność czytania dokumentacji projektowej;
 • Komunikatywność.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce.
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Umiejętność obsługi komputera.
 • Znajomość ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo budowlane.

Znajomość ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

 • Znajomość ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.
 • Znajomość ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Znajomość ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej
  w województwie.
 • Znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe

 

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie: wyższe architektura i urbanistyka, budownictwo

 

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 

Terminy i miejsce składania dokumentów

 • Dokumenty należy złożyć do: 25 sierpnia 2016 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

Opolski Urząd Wojewódzki
Sekretariat Dyrektora Generalnego pok. 251

Piastowska 14 45-082 Opole

z dopiskiem "oferta pracy - nr ogłoszenia ...."

 

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Lista kandydatek/kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie opublikowana na stronie www.bip.opole.uw.gov.pl w zakładce: oferty pracy - ogłoszenia o naborze i na tablicy ogłoszeń w gmachu OUW ( II piętro). Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Niewykorzystane oferty kandydatki/kandydaci mogą odebrać w Oddziale Kadr Urzędu. Nieodebrane oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 3 miesięcy od zakończenia naboru. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 2400 zł.

Dodatkowe informacje pod nr 77 45-24-130.

 

 

Wykaz osób spełniających wymagania

Wykaz osób spełniających wymagania na stanowisko starszego inspektora do spraw administracji architektoniczno - budowlanej I instancji

w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - ogłoszenie 2405 z dnia: 11 sierpnia 2016 r.

 

Niżej wymienione osoby zapraszamy w dniu 24 października 2016 r. o godz. 8:00 do sali Osmańczyka znajdującej się na I piętrze w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14 na rozmowę kwalifikacyjną.

Na nabór proszę zgłosić się z dokumentem tożsamości.

l.p.

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

 1.  

Fabiańczyk Barbara

Dąbrowa

 1.  

Such Magdalena

Opole

 

Wyniki naboru

Wyniki naboru na wolne stanowisko starszego inspektora do spraw administracji architektoniczno - budowlanej I instancji w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości
 - ogłoszenie 2405 z dnia: 11 sierpnia 2016 r.

 

Nabór został nierozstrzygnięty. Żaden z kandydatów nie spełnił wymogów w zakresie niezbędnej wiedzy merytorycznej.

 

 

 

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Opublikował(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Liczba wyświetleń: 1142

Data wytworzenia: 2016-08-10 14:16:52
Data publikacji: 2016-08-11 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Data ostatniej zmiany: 2016-10-25 11:45:52

Historia zmian artykułu:
2016-10-25 11:45:52 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.3
2016-10-17 09:32:10 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.2
2016-08-11 08:45:15 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.4
2016-08-11 08:41:10 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.1

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.