Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej starszego inspektora do spraw gospodarki nieruchomościami - regulowanie stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości- ogłoszenie nr 1694 - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej starszego inspektora do spraw gospodarki nieruchomościami - regulowanie stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości- ogłoszenie nr 1694
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2016-08-03 23:59
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskastarszy inspektor
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie naboru

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie o naborze nr 1694 z dnia 20 lipca 2016 r.

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw: gospodarki nieruchomościami - regulowanie stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Opole

ADRES URZĘDU:

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu ul. Piastowska 14 45-082 Opole

WARUNKI PRACY

Praca poza i w siedzibie Urzędu.

Przeprowadzanie kontroli w innych jednostkach.

Częste kontakty z klientem zewnętrznym.

Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.

Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych

 

ZAKRES ZADAŃ

 • Przygotowywanie decyzji o stwierdzeniu nabycia przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego własności nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych lub prawnych, a zajętych pod drogi publiczne;
 • Przygotowywanie decyzji o stwierdzeniu nabycia mienia Skarbu Państwa przez Powiaty lub Województwo Opolskie
 • Obsługa klientów udzielając w ramach prowadzonych postępowań należytych i wyczerpujących informacji, wskazówek, informacji w sprawach dotyczących gospodarki nieruchomościami, a także informując o konieczności podjęcia określonych działań.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze administracji publicznej lub 6 m-cy w obszarze związanym z gospodarowaniem nieruchomościami
 • znajomość ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną;
 • znajomość ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
 • znajomość ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i przepisów wykonawczych do tej ustawy;
 • znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 • znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;
 • znajomość ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie;
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • umiejętność rozwiązywania problemów i działania w sytuacjach nieprzewidywalnych;
 • otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji;
 • umiejętność korzystania z urządzeń biurowych oraz oprogramowania komputerowego;
 • umiejętność pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 •  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 03 sierpnia 2016 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

Opolski Urząd Wojewódzki Sekretariat Dyrektora Generalnego pok. 251

Ul. Piastowska 14 45-082 Opole

z dopiskiem "oferta pracy - nr ogłoszenia ...."

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Lista kandydatek/kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie opublikowana na stronie www.bip.opole.uw.gov.pl w zakładce: oferty pracy - ogłoszenia o naborze i na tablicy ogłoszeń w gmachu OUW ( II piętro).

Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Niewykorzystane oferty kandydatki/kandydaci mogą odebrać w Oddziale Kadr Urzędu. Nieodebrane oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 3 miesięcy od zakończenia naboru.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 2400 zł.

Dodatkowe informacje pod nr 77 45-24-459.

Wykaz osób spełniających wymagania

Wykaz osób spełniających wymagania na stanowisko starszego inspektora
do spraw: gospodarki nieruchomościami - regulowanie stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości

- ogłoszenie 1694 z dnia: 20 lipca 2016 r.

 

Niżej wymienione osoby zapraszamy w dniu 24 października 2016 r. o godz. 12:00 do sali Osmańczyka znajdującej się na I piętrze w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14 na rozmowę kwalifikacyjną.

Na nabór proszę zgłosić się z dokumentem tożsamości.

l.p.

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

 1.  

Kalista-Druszcz Małgorzata

Gotartów

 1.  

Lorek Aneta

Leśnica

 1.  

Mandela Anna

Opole

 1.  

Pieruszka Kornelia

Dębska Kuźnia

Wyniki naboru

Wyniki naboru na wolne stanowisko na stanowisko
starszego inspektora do spraw gospodarki nieruchomościami - regulowanie stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne
w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości

- ogłoszenie 1694 z dnia: 20 lipca 2016 r.

 

Komisja do spraw naboru wybrała Panią Kornelię PIERUSZKĘ  zam. w Dębskiej Kuźni na stanowisko starszego inspektora.

 

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Opublikował(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Liczba wyświetleń: 1026

Data wytworzenia: 2016-07-19 14:45:42
Data publikacji: 2016-07-20 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Data ostatniej zmiany: 2016-10-25 11:47:45

Historia zmian artykułu:
2016-10-25 11:47:45 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.3
2016-10-17 09:40:52 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.3

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.