Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej starszego inspektora do spraw nadzoru nad organami administracji architektoniczno-budowlanej stopnia podstawowego w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości – ogłoszenie nr: 180485 - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej starszego inspektora do spraw nadzoru nad organami administracji architektoniczno-budowlanej stopnia podstawowego w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości – ogłoszenie nr: 180485
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2016-05-13 23:59
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskastarszy inspektor
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie naboru

 • Ogłoszenie nr: 180485
 • Data ukazania się ogłoszenia: 29 kwietnia 2016 r.

 

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw nadzoru nad organami administracji architektoniczno-budowlanej stopnia podstawowego
 • w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości

 

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowań odwoławczych łącznie z przygotowywaniem projektów decyzji i innych pism dotyczących zakresu działania administracji architektoniczno-budowlanej i przedkładanie ich do akceptacji;
 • Prowadzenie postępowań nadzwyczajnych łącznie z przygotowywaniem projektów decyzji i innych pism dotyczących zakresu działania administracji architektoniczno-budowlanej i przedkładanie ich do akceptacji
 • Rozpatrywanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz uczestniczenie w rozprawach, jako pełnomocnik Wojewody Opolskiego;
 • Rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków z zakresu działania administracji architektoniczno-budowlanej;
 • Przeprowadzanie kontroli starostów jako organ administracji architektoniczno-budowlanej stopnia podstawowego;
 • Sprawdzanie na bieżąco terminowość wydanych przez starostów, jako organów administracji architektoniczno-budowlanej stopnia powiatowego decyzji na podstawie elektronicznego rejestru wniosków i decyzji;
 • Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ruchu budowlanego.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
 

1. stres związany z przyjmowaniem klientów;
2. stres związany z prowadzeniem działalności kontrolnej w innych urzędach;
3. stres związany z występowaniem przed Sądem;
4. krajowe wyjazdy służbowe
5. zagrożenia korupcją.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych
 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze administracji publicznej lub 6 m-cy w obszarze budownictwa lub administracji architektoniczno-budowlanej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie;
  • Znajomość ustawy o służbie cywilnej;
  • Znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
  • Znajomość ustawy Prawo budowlane;
  • Umiejętność czytania dokumentacji projektowej;
  • Umiejętność stosowania prawa w praktyce, analitycznego myślenia, pracy w zespole, rozwiązywania problemów, działania w sytuacjach stresowych;
  • Komunikatywność;
  • Obsługa komputera.

wymagania dodatkowe

 • wyższe

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy w administracji publicznej lub w obszarze budownictwa lub administracji architektoniczno-budowlanej

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

13-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

Opolski Urząd Wojewódzki
Sekretariat Dyrektora Generalnego
pok. 251
Piastowska 14
45-082 Opole
z dopiskiem "oferta pracy - nr ogłoszenia ...."

Inne informacje:

Lista kandydatek/kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie opublikowana na stronie www.bip.opole.uw.gov.pl w zakładce: oferty pracy - ogłoszenia o naborze i na tablicy ogłoszeń w gmachu OUW ( II piętro).
Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Niewykorzystane oferty kandydatki/kandydaci mogą odebrać w Oddziale Kadr Urzędu. Nieodebrane oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 3 miesięcy od zakończenia naboru.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 2400 zł.
Dodatkowe informacje pod nr 77 45-24-461

 

Wykaz osób spełniających wymagania

Wykaz osób spełniających wymagania na stanowisko starszego inspektora

do spraw nadzoru nad organami administracji architektoniczno-budowlanej

stopnia podstawowego

w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości

- ogłoszenie 180485 z dnia: 29 kwietnia 2016 r.

 

 

Niżej wymienione osoby zapraszamy w dniu 17 czerwca 2016 r. o godz. 10:00 do sali 203 znajdującej się na II piętrze w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14 na rozmowę kwalifikacyjną.

 

Na nabór proszę zgłosić się z dokumentem tożsamości.

 

l.p.

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

 1.  

Niedrygoś Jacek

Opole

 1.  

Niemczyk Iwona

Czarnowąsy

 1.  

Pandza Karol

Opole

 1.  

Paterak Joanna

Opole

 1.  

Waluś Łukasz

Opole

Opole, dnia 7 czerwca 2016 r.

 

 

 

Wyniki naboru

Wyniki naboru na wolne stanowisko na stanowisko
starszy inspektor
do spraw nadzoru nad organami administracji architektoniczno-budowlanej stopnia podstawowego

w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - ogłoszenie 180485 z dnia: 29 kwietnia 2016 r.

 

 

Komisja do spraw naboru na stanowisko starszego inspektora  wybrała Pana Łukasza WALUSIA zam. w Opolu, a na kandydata rezerwowego wskazano Panią Joannę Paterak zam. w Opolu.

 

 

Opole dnia 28 czerwca 2016 r.

 

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Opublikował(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Liczba wyświetleń: 1273

Data wytworzenia: 2016-04-28 09:51:30
Data publikacji: 2016-04-29 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Data ostatniej zmiany: 2016-06-30 08:15:15

Historia zmian artykułu:
2016-06-30 08:15:15 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.4
2016-06-07 13:26:38 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.3

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.