Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej starszego inspektora w •Biurze Inwestycji, Logistyki i Zamówień Publicznych- Oddział Księgowości i Budżetu - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej starszego inspektora w •Biurze Inwestycji, Logistyki i Zamówień Publicznych- Oddział Księgowości i Budżetu
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2016-05-02 23:59
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskastarszy inspektor
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki

Ogłoszenie naboru

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw fakturowania i rozliczeń podatku VAT oraz rozliczeń poleceń wyjazdów służbowych
 • Biurze Inwestycji, Logistyki i Zamówień Publicznych- Oddział Księgowości i Budżetu
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Opolski Urząd Wojewódzki
ul. Piastowska 14
45 - 082 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wystawianie not obciążeniowych/faktur Vat z tytułu należności wynikających z zawartych umów najmu, użyczenia obiektów będących we władaniu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w celu realizacji warunków umów.
 • Bieżące dokonywanie analizy terminowości spływu należności z tytułu wystawionych not obciążeniowych/ faktur VAT oraz podejmowanie czynności związanych z dochodzeniem tych należności, zgodnie z odpowiednim trybem postępowania egzekucyjnego, w celu zapewnienia realizacji umownych należności.
 • Prowadzenie ewidencji pomocniczej dotyczącej podatku VAT, bieżące analizowanie i uzgadnianie ww. ewidencji, oraz terminowe sporządzanie deklaracji dla podatku od towarów i usług i przekazywanie w odpowiednim terminie dyspozycji przelewu należnego podatku VAT, w celu prawidłowego rozliczania się z urzędem skarbowym.
 • Rozliczanie kosztów za media, opłaty pocztowe i innych kosztów dotyczących obcych jednostek na podstawie faktur zakupu i bieżące dokonywanie obciążeń tymi kosztami, w celu otrzymania refundacji wydatków.
 • Klasyfikowanie, dekretowanie i ewidencjonowanie dowodów księgowych i systematyczne uzgadnianie ewidencji kont księgowych dotyczących wydatków budżetowych w celu przestrzegania limitów kwot wydatków przyznanych w planie finansowym
 • Monitorowanie w rejestrze delegacji rozliczania się pracowników z wyjazdów służbowych i przeprowadzanie kontroli tych rozliczeń, w celu dokonania pracownikom zwrotu kosztów podróży.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
 

Praca w siedzibie Urzędu.
Zagrożenie korupcją.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości,
winda, toalety, podnośnik dla osób niepełnosprawnych.
 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze księgowości
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Znajomość ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, o podatku od towarów i usług, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz znajomość kodeksu postępowania administracyjnego.
  • Znajomość programów finansowo-księgowych.
  • Znajomość klasyfikowania, dekretowania i księgowania.
  • Znajomość przepisów o VAT.

wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie ewidencji i rozliczeń podatku Vat w jednostkach budżetowych.
 • Znajomość programów z pakietu Office, w szczególności WORD i EXCEL.
 • 6 miesięcy stażu pracy w obszarze księgowości w administracji publicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu poświadczającego doświadczenie zawodowe w obszarze księgowości.

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

02-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

Opolski Urząd Wojewódzki
Sekretariat Dyrektora Generalnego,
pok. 251, II piętro
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
z dopiskiem „oferta pracy”
 

Inne informacje:

Lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie opublikowana na stronie www.bip.opole.uw.gov.pl w zakładce: oferty pracy - ogłoszenia o naborze oraz na tablicy ogłoszeń w gmachu OUW ( II piętro ).
Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Niewykorzystane oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 3 miesięcy od zakończenia naboru.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: 2100 zł. brutto.
Dodatkowe informacje: (77) 4524 256.

 

Wykaz osób spełniających wymagania

 

Lista kandydatów

spełniających wymagania na stanowisko

starszego inspektora  ds. fakturowania i rozliczeń podatku VAT

oraz rozliczeń poleceń wyjazdów służbowych

w Oddziale Księgowości i Budżetu

w Biurze Inwestycji, Logistyki i Zamówień Publicznych

            nr ogłoszenia nr ogłoszenia 180109 z  dnia  18 kwietnia 2016 r.

 

Niżej  wymienione  osoby  zapraszamy  w  dniu  17 maja  2016 r.  ( wtorek  )

o godz.10,00  do  sali nr 203  znajdującej  się  na  II piętrze w budynku Opolskiego

Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14 na rozmowę kwalifikacyjną .

Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Dodatkowe informacje pod nr tel.77 45-24-256  lub 77 45-24-255

 

 

 

Lp.

 

 

Nazwisko i imię

 

Adres zamieszkania

1.

Szupieńko Małgorzata

 

Mechnice

2.

Szymanowicz Róża

 

Opole

3.

Woszczyńska Agnieszka

 

Prusinowice

 

 

Opole, 9 maja  2016 r.

Wyniki naboru

         Wyniki naboru

 na stanowisko starszego inspektora  ds. fakturowania  i rozliczeń podatku VAT oraz rozliczeń poleceń wyjazdów służbowych   w Oddziale Księgowości i Budżetu w Biurze Inwestycji, Logistyki i Zamówień Publicznych

   nr ogłoszenia 180109 z  dnia 18.04. 2016 r.

 

Nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata.

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Koziarska Małgorzata
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata
Opublikował(a): Koziarska Małgorzata
Liczba wyświetleń: 1254

Data wytworzenia: 2016-04-15 10:09:10
Data publikacji: 2016-04-18 07:30:00
Ostatnio aktualizował(a): Koziarska Małgorzata
Data ostatniej zmiany: 2016-05-19 08:09:33

Historia zmian artykułu:
2016-05-19 08:09:33 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata, v.1
2016-05-09 11:00:38 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata, v.2
2016-04-18 07:57:36 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata, Przeniesienie z sekcji "Oferty pracy" do sekcji "Ogłoszenia o naborze"
2016-04-18 07:48:56 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata, v1

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.