Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej starszego inspektora (zastępstwo za nieobecnego pracownika) d/s ewidencji księgowej dochodów, ZFŚS, PKZP i rozliczeń wyjazdów służbowych w O/Księgowości w BOU. - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej starszego inspektora (zastępstwo za nieobecnego pracownika) d/s ewidencji księgowej dochodów, ZFŚS, PKZP i rozliczeń wyjazdów służbowych w O/Księgowości w BOU.
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2017-03-29
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskastarszy inspektor
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki

Ogłoszenie naboru

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie o naborze nr 9282 z dnia 15 marca  2017 r.

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor  ( zastępstwo za nieobecnego pracownika )

do spraw: ewidencji księgowej dochodów, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej i rozliczeń wyjazdów służbowych.

w Biurze Obsługi Urzędu - Oddział Księgowości.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Opole

ADRES URZĘDU:

45-082 Opole
ul. Piastowska 14

WARUNKI PRACY

Kontakty w zakresie obsługi zewnętrznych służb kontrolujących w zakresie prawidłowości realizacji budżetu OUW (Najwyższa Izba Kontroli).
Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety, podnośnik dla osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • Klasyfikowanie i dekretowanie dokumentów księgowych ZFŚS, dochodów budżetowych oraz Sum depozytowych i na zlecenie OUW.
 • Podejmowanie czynności związanych z dochodzeniem należności stanowiących dochody budżetowe OUW.
 • Obsługa pod względem finansowo-księgowym działalności Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej działającej przy OUW.
 • Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i z operacji finansowych za okresy sprawozdawcze.
 • Opracowywanie okresowych informacji ze stanu realizacji planu dochodów budżetowych OUW, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, sum na zlecenie.
 • Monitorowanie w rejestrze delegacji rozliczania się pracowników z wyjazdów służbowych i przeprowadzanie kontroli tych rozliczeń.
 • Sporządzanie miesięcznych wykazów rat pożyczek mieszkaniowych .

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • staż pracy: 6 miesięcy w obszarze księgowości
 • Znajomość ustaw o: rachunkowości, o finansach publicznych, o służbie cywilnej, o administracji rządowej w województwie, kpa.
 • Znajomość przepisów z zakresu działania pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.
 • Znajomość klasyfikowania i dekretowania dokumentów księgowych (klasyfikacja budżetowa dochodów, dekretacja kont księgowych).
 • Znajomość obsługi programów finansowo-księgowych.
 • Znajomość obsługi : Word i Excel.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: średnie ekonomiczne .
 • staż pracy: 6 miesięcy w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej w jednostkach budżetowych .
 • Umiejętność samodzielnej pracy.
 • Poczucie odpowiedzialności za wykonywane czynności.
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych.
 • Przeszkolenie w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej w jednostkach budżetowych.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej w jednostkach budżetowych.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 29 marca  2017 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Opolski Urząd Wojewódzki
  Sekretariat Dyrektora Generalnego, pok. 251
  ul. Piastowska 14
  45-082 Opole
  z dopiskiem „oferta pracy - nr ogłoszenia...."

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie opublikowana na stronie www.bip.opole.uw.gov.pl w zakładce: oferty pracy - ogłoszenia o naborze oraz na tablicy ogłoszeń w gmachu OUW ( II piętro ).
Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Niewykorzystane oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 3 miesięcy od zakończenia naboru.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Wojewoda Opolski z siedzibą w Opolu, ul. Piastowska 14. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych w zakresie wymaganym Kodeksem Pracy jest obligatoryjne, a w pozostałym jest dobrowolne.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2 300 zł. brutto.
Dodatkowe informacje: (77) 4 524 256 lub ( 77) 4 524 255.

Wykaz osób spełniających wymagania

Lista kandydatów

spełniających  wymagania  na stanowisko

            starszego inspektora  ds. ewidencji księgowej dochodów,

                                                                                                   ZFŚS, PKZP i rozliczeń wyjazdów służbowych w Oddziale

                                                                                                Księgowości BOU –  nr ogłoszenia 9282  z dnia  15.03.2017 r.

 

 

Niżej  wymienioną  osobę  zapraszamy  w  dniu  19 kwietnia 2017 r. ( środa )

o godz.9,00  do  pokoju nr 221  znajdującego  się  na  II  piętrze w budynku Opolskiego

Urzędu  Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14  na rozmowę kwalifikacyjną.

Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Dodatkowe informacje pod nr tel.77 45-24-256  lub 77 45-24-255

 

 

Lp.

 

 

Nazwisko i imię

 

Adres zamieszkania

1

 

Greif    Grażyna

Kędzierzyn-Koźle

 

Opole, dnia  11 kwietnia 2017 r.

 

 

 

 

Wyniki naboru

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

WYBRANE OSOBY:

Grażyna GREIF    Kędzierzyn-Koźle

Opole, dnia 24 kwietnia 2017 r.

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Koziarska Małgorzata
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata
Opublikował(a): Koziarska Małgorzata
Liczba wyświetleń: 1533

Data wytworzenia: 2017-02-01 14:21:46
Data publikacji: 2017-03-15 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Koziarska Małgorzata
Data ostatniej zmiany: 2017-04-24 13:22:41

Historia zmian artykułu:
2017-04-24 13:22:41 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata, v.1.
2017-04-24 11:10:55 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata, v.1
2017-04-11 11:47:38 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata, v.2
2017-04-11 11:46:50 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata, v.1
2017-03-14 09:22:39 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata, v.1
2017-03-09 09:01:56 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata, v.2.
2017-03-01 10:14:33 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata, v.2
2017-02-08 13:37:48 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata, v.2
2017-02-01 14:23:59 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata, v.2

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.