Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej starszego inspektora w •Biurze Inwestycji, Logistyki i Zamówień Publicznych- Oddział Administracyjny nr ogłoszenia 181033 - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej starszego inspektora w •Biurze Inwestycji, Logistyki i Zamówień Publicznych- Oddział Administracyjny nr ogłoszenia 181033
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2016-05-30 23:59
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskastarszy inspektor
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki

Ogłoszenie naboru

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw zamówień publicznych i nieruchomości.
 • w Biurze Inwestycji, Logistyki i Zamówień Publicznych - Oddział Administracyjny

 

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowanie dokumentacji o udzielenie zamówienia publicznego (projekty Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz projekty umów).
 • Uczestniczenie w pracach komisji przetargowej.
 • Prowadzenie badania rynku.
 • Prowadzenie ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa będących w trwałym zarządzie Urzędu lub użytkowanych przez Urząd.
 • Prowadzenie spraw związanych z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa będących we władaniu Urzędu lub użytkowanych przez Urząd.
 • Prowadzenie spraw związanych z najmem, dzierżawą i użyczeniem podmiotom zewnętrznym części nieruchomości będących w trwałym zarządzie Urzędu.
 • Współpraca z podmiotami zewnętrznymi zarządzającymi nieruchomościami zajmowanymi przez Urząd w ramach administrowania budynkami i lokalami Urzędu.
 • Uczestniczenie w planowaniu wydatków i dochodów Urzędu z tytułu najmu i dzierżawy.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
 

Praca w siedzibie Urzędu.
Zagrożenie korupcją.
Zagrożenie naciskami grup przestępczych.
Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości,
winda, toalety, podnośnik dla osób niepełnosprawnych.


Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej lub w obszarze zamówień publicznych.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Znajomość przepisów: ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do ustawy; Kodeksu Postępowania Administracyjnego; ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa; ;ustawy o własności lokali.
  • Ponadto: biegła obsługa pakietu Office ; umiejętność pracy w zespole; samodzielność i kreatywność.

wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie wyższe.
 • Przeszkolenie z zakresu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 • Umiejętność korzystania z narzędzi informatycznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu poświadczającego doświadczenie w pracy w administracji publicznej lub w obszarze zamówień publicznych.

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

30-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

Opolski Urząd Wojewódzki
Sekretariat Dyrektora Generalnego, pok. 251
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
z dopiskiem „oferta pracy”

 

Inne informacje:

Lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie opublikowana na stronie www.bip.opole.uw.gov.pl w zakładce: oferty pracy - ogłoszenia o naborze oraz na tablicy ogłoszeń w gmachu OUW ( II piętro ).
Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Niewykorzystane oferty kandydatki /kandydaci mogą odebrać w Oddziale Kadr Urzędu (pok.207). Niewykorzystane oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 3 miesięcy od zakończenia naboru.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2000 zł. brutto.
Dodatkowe informacje: (77) 4524 327.

 

Wykaz osób spełniających wymagania

Lista kandydatów

spełniających  wymagania  na stanowisko

starszego inspektora do spraw zamówień publicznych i  nieruchomości

w Biurze Inwestycji, Logistyki i Zamówień Publicznych

                                                                    (   nr ogłoszenia 181033 z dnia  17 maja 2016 r. )

 

Niżej  wymienione  osoby  zapraszamy  w  dniu  27 czerwca 2016 r.  ( poniedziałek )

o godz.1100  do  sali 203 znajdującej  się  na  II piętrze w budynku Opolskiego

Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14  na  rozmowę kwalifikacyjną.

Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 

Dodatkowe informacje pod nr tel.77 45-24-327  lub 77 45-24-255.

 

 

 

Lp.

 

Nazwisko i imię

 

Adres zamieszkania

1.

Golasik  Roman

Opole

2.

Spychalska Magdalena

Opole

3.

Wycisk Jacek

Kędzierzyn-Koźle

 

 

Opole,  dnia 17 czerwca  2016 r.

 

 

Wyniki naboru

Wyniki zakończonego naboru

na stanowisko starszego inspektora do spraw zamówień publicznych i  nieruchomości

w Biurze Inwestycji, Logistyki i Zamówień Publicznych

                                                                    (   nr ogłoszenia 181033 z dnia  17 maja 2016 r. )

Pan Roman Golasik zamieszkały w Opolu, został wybrany do zatrudnienia na stanowisko starszego inspektora ds. zamówień publicznych       i nieruchomości  w Biurze Inwestycji, Logistyki i Zamówień Publicznych.

     

      Opole, 28 czerwca 2016 r.

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Koziarska Małgorzata
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata
Opublikował(a): Koziarska Małgorzata
Liczba wyświetleń: 1239

Data wytworzenia: 2016-05-16 09:20:20
Data publikacji: 2016-05-17 07:30:00
Ostatnio aktualizował(a): Koziarska Małgorzata
Data ostatniej zmiany: 2016-06-28 09:30:24

Historia zmian artykułu:
2016-06-28 09:30:24 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata, v.2
2016-06-28 09:05:58 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata, v.1
2016-06-17 12:36:11 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata, v.1

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.