Ogłoszenie o wolnym stanowisku starszego informatyka w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Centrum Powiadamiania Ratunkowego - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o wolnym stanowisku starszego informatyka w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Centrum Powiadamiania Ratunkowego
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2015-03-25
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskastarszy informatyk
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki

Ogłoszenie naboru

 • Ogłoszenie nr: 167807
 • Data ukazania się ogłoszenia: 11 marca 2015 r.

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy informatyk
 • w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

 

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Opolski Urząd Wojewódzki
ul.Piastowska 14
45-082 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole
 • Opolski Urząd Wojewódzki
  ul.Oleska 123
  45-233 Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzorowanie prawidłowego działania systemu wspomagania decyzji Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) wspomagającego pracę dyspozytorów medycznych ,
 • szkolenie dyspozytorów medycznych z obszaru województwa w zakresie prawidłowej obsługi SWD PRM,
 • tworzenie oraz aktualizowanie procedur niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania SWD PRM,
 • testowanie i wdrażanie aplikacji SWD PRM oraz pomocniczego systemu informatycznego,
 • współdziałanie z informatykiem SWD PRM w celu przeprowadzenia czynności instalacji, konserwacji, modyfikacji oraz utrzymania sprzętu teleinformatycznego zainstalowanego w zespołach ratownictwa medycznego i miejscach ich stacjonowania
 • współdziałanie z Lokalnym Administratorem Bezpieczeństwa Informacji Centrum Powiadamiania Ratunkowego,
 • uczestniczenie w planowaniu, realizacji i okresowej ocenie wydatków budżetowych.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
 

1.Częste wyjazdy krajowe.
2.Nietypowe godziny pracy (dyżury).
3.Reprezentowanie urzędu na zewnątrz.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.


Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe informatyczne lub telekomunikacyjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku administratora lub programisty lub serwisanta informatycznego.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego,
  • znajomość ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • znajomość o ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
  • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
  • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
  • umiejętność pracy w zespole
  • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych, lub wyrażenie zgody na poddanie się sprawdzającej
  • prawo jazdy kat. B
  • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
  • dyspozycyjność,
  • komunikatywność,
  • zdolność analitycznego myślenia,
  • szybkie podejmowanie decyzji.

wymagania dodatkowe

 • 0,5 roku doświadczenie w pracy w administracji publicznej, w obszarze systemu powiadamiania ratunkowego lub ratownictwa medycznego,
 • przeszkolenia z sieci teleinformatycznej, łączności radiowej.
 • umiejętność szybkiego uczenia się,
 • znajomość sieci LAN, WAN,
 • obsługa urządzeń sieciowych,
 • samoorganizacja pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzającego pracę na stanowisku administratora lub programisty lub serwisanta informatycznego

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

25-03-2015

Miejsce składania dokumentów:

Opolski Urząd Wojewódzki

Sekretariat Dyrektora Generalnego, pok. 251

Ul.Piastowska  14

45-082 Opole

z dopiskiem " oferta pracy oraz nr ogłoszenia "

Inne informacje:

Lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie opublikowana na stronie www.bip.opole.uw.gov.pl w zakładkach: praca w Urzędzie-wykaz kandydatów spełniających wymagania oraz na tablicy ogłoszeń w gmachu OUW (II piętro).
Niewykorzystane oferty kandydaci mogą odebrać w Oddziale Kadr Urzędu. Nieodebrane oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 3 miesięcy od zakończenia naboru.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2850.- złotych brutto.
Dodatkowe informacje: (077) 4216-830 lub (077) 4524-255

Wykaz osób spełniających wymagania

                                                Lista kandydatów spełniających wymogi na stanowisko starszego informatyka

                              w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Niżej wymienione osoby zapraszamy w dniu 8 kwietnia  2015 r. o godz. 9:00 do sali 203, znajdującej się na II piętrze w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14, na rozmowę kwalifikacyjną

Na nabór proszę zgłosić się z dokumentem tożsamości.

Dodatkowe informacje pod nr tel.: 77 42-16-830.

l.p.

nazwisko i imię

miejsce zamieszkania

 1.  

Czech Rafał

Czarnowąsy

 1.  

Dubaj Marek

Opole

 1.  

Kania Waldemar

Opole

 1.  

Klonowski Krzysztof

Opole

 1.  

Wieczorek Krzysztof

Falmirowice

Wyniki naboru

Komisja Rekrutacyjna po przeprowadzeniu naboru na stanowisko, starszego informatyka w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego,  uwzględniając poziom wiedzy, przygotowania a także doświadczenie w pracy, postanowiła wskazać  Pana  Rafała Czecha  na stanowisko starszego informatyka w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego. 

Kandydat rezerwowy: Krzysztof Klonowski.

  

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Bonich Iwona
Wprowadził(a): Bonich Iwona
Opublikował(a): Bonich Iwona
Liczba wyświetleń: 1994

Data wytworzenia: 2015-03-11 10:42:02
Data publikacji: 2015-03-11 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Bonich Iwona
Data ostatniej zmiany: 2015-09-14 11:17:56

Historia zmian artykułu:
2015-09-14 11:17:56 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v1
2015-04-08 14:55:30 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v1
2015-04-08 14:54:15 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v1
2015-04-01 11:18:02 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v1

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.