Ogłoszenie o wolnym stanowisku starszego inspektora do spraw gospodarki nieruchomościami w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o wolnym stanowisku starszego inspektora do spraw gospodarki nieruchomościami w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2016-05-12
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskastarszy inspektor
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie naboru

 • Ogłoszenie nr: 180480
 • Data ukazania się ogłoszenia: 29 kwietnia 2016 r.

 

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw gospodarki nieruchomościami
 • w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości

 

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Piastowska 14
45-082 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowywanie decyzji administracyjnych, w tym w ramach II instancji i trybów nadzwyczajnych w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne
 • Przygotowywanie decyzji administracyjnych w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowle przeciwpowodziowe bądź linie kolejowe
 • Przygotowywanie części decyzji administracyjnych o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej bądź o pozwoleniu na realizację inwestycji przeciwpowodziowej w przedmiocie ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości
 • Przygotowywanie decyzji administracyjnych o wygaśnięciu i w celu ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad albo Zarządu Dróg Wojewódzkich w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa albo Województwa Opolskiego, przeznaczonych na realizację inwestycji w zakresie dróg krajowych lub wojewódzkich
 • Przygotowywanie decyzji administracyjnych o wygaśnięciu i w celu ustanowienia trwałego zarządu na rzecz inwestora w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
 • Obsługa klientów w ramach prowadzonych postępowań

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
 

Praca w siedzibie Urzędu.
Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety i podnośnik dla osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub 6 miesięcy w obszarze związanym z gospodarowaniem nieruchomościami
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i przepisów wykonawczych do tej ustawy
  • znajomość ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
  • znajomość ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
  • znajomość ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
  • znajomość ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
  • znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej
  • umiejętność stosowania prawa w praktyce
  • umiejętność analitycznego myślenia
  • umiejętność korzystania z urządzeń biurowych oraz oprogramowania komputerowego
  • umiejętność pracy w zespole
  • otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w administracji publicznej lub w obszarze związanym z gospodarowaniem nieruchomościami

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

12-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

Opolski Urząd Wojewódzki
Sekretariat Dyrektora Generalnego
pok. 251
Piastowska 14
45-082 Opole
z dopiskiem "oferta pracy nr .... "

Inne informacje:

Lista kandydatów/kandydatek zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie opublikowana na stronie www.bip.opole.uw.gov.pl w zakładce: oferty pracy - ogłoszenia o naborze i na tablicy ogłoszeń w gmachu OUW (II piętro).
Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy tez jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Niewykorzystane oferty kandydaci/kandydatki mogą odebrać w Oddziale Kadr Urzędu. Nieodebrane oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 3 miesięcy od zakończenia naboru.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2400 zł.
Dodatkowe informacje pod nr 77 45-24-459

Wykaz osób spełniających wymagania

Wykaz osób spełniających wymagania na stanowisko starszego inspektora do spraw gospodarki nieruchomościami w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - ogłoszenie 180480 z dnia 29 kwietnia 2016 r.

 

Niżej wymienione osoby zapraszamy w dniu 16 czerwca 2016 r. o godz. 11:00 do sali 203 znajdującej się na II piętrze w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14 na rozmowę kwalifikacyjną.

Na nabór proszę zgłosić się z dokumentem tożsamości.

l.p.

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

 1.  

Mangier Katarzyna

Mąkoszyce

 1.  

Niedrygoś Jacek

Opole

 1.  

Pieruszka Kornelia

Dębska Kuźnia

 1.  

Sowiński Arkadiusz

Opole

 1.  

Waluś Łukasz

Opole

Opole, dnia 7 czerwca 2016 r.

Wyniki naboru

Wyniki naboru na wolne stanowisko starszego inspektora do spraw gospodarki nieruchomościami w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości

- ogłoszenie 180480 z dnia 29 kwietnia 2016 r.

 

 

Nabór został nierozstrzygnięty. Żaden z kandydatów nie spełnił wymogów w zakresie niezbędnej wiedzy merytorycznej.

 

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Sykut Natalia
Wprowadził(a): Sykut Natalia
Opublikował(a): Sykut Natalia
Liczba wyświetleń: 1201

Data wytworzenia: 2016-04-27 14:19:43
Data publikacji: 2016-04-29 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Data ostatniej zmiany: 2016-07-07 08:08:55

Historia zmian artykułu:
2016-07-07 08:08:55 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v,5
2016-06-07 13:41:20 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.4

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.