Ogłoszenie o wolnym stanowisku starszego inspektora do spraw nadzoru nad organami administracji architektoniczno-budowlanej stopnia podstawowego w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o wolnym stanowisku starszego inspektora do spraw nadzoru nad organami administracji architektoniczno-budowlanej stopnia podstawowego w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2015-05-01 23:59
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskastarszy inspektor
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Proponowane wynagrodzenie2 100,00 zł

Ogłoszenie naboru

 • Ogłoszenie nr: 168764
 • Data ukazania się ogłoszenia: 17 kwietnia 2015 r.

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw nadzoru nad organami administracji architektoniczno-budowlanej stopnia podstawowego
 • w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości

 

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

 

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
 

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzanie postępowań odwoławczych łącznie z przygotowaniem projektów decyzji i innych pism dotyczących zakresu działania administracji architektoniczno-budowlanej i przedkładanie ich do akceptacji;
 • Prowadzanie postępowań nadzwyczajnych łącznie z przygotowaniem projektów decyzji i innych pism dotyczących zakresu działania administracji architektoniczno-budowlanej i przedkładanie ich do akceptacji;
 • Rozpatrywanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz uczestniczenie w rozprawach, jako pełnomocnik Wojewody Opolskiego;
 • Rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków z zakresu działania administracji architektoniczno-budowlanej;
 • Przeprowadzanie kontroli starostów jako organ administracji architektoniczno-budowlanej stopnia podstawowego;
 • Sprawdzanie na bieżąco terminowości wydanych przez starostów, jako organów administracji architektoniczno-budowlanej stopnia powiatowego decyzji na podstawie elektronicznego rejestru wniosków i decyzji;
 • Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ruchu budowlanego.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
 

Praca w siedzibie i poza siedzibą Urzędu. Stres związany z przyjmowaniem klientów, prowadzeniem działalności kontrolnej w innych urzędach i z występowaniem przed Sądem. Zagrożenia korupcją.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety i podnośnik dla osób niepełnosprawnych.

Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze administracji publicznej lub 6 m-cy w obszarze budownictwa lub administracji architektoniczno-budowlanej;
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy: Prawo budowlane;
  • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego;
  • umiejętność czytania dokumentacji projektowej;
  • umiejętność stosowania prawa w praktyce, analitycznego myślenia, pracy w zespole, rozwiązywania problemów , działania w sytuacjach stresowych;
  • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie;
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej;
  • obsługa komputera;
  • komunikatywność.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy w obszarze administracji publicznej lub w obszarze budownictwa lub administracji architektoniczno-budowlanej

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

01-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

Opolski Urząd Wojewódzki
Sekretariat Dyrektora Generalnego
pok. 251
Piastowska 14
45-082 Opole
z dopiskiem "oferta pracy"

 

Inne informacje:

Lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie opublikowana na stronie www.bip.opole.uw.gov.pl w zakładkach: praca w Urzędzie oraz na tablicy ogłoszeń w gmachu OUW ( II piętro ).
Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Niewykorzystane oferty kandydaci mogą odebrać w Oddziale Kadr Urzędu. Nieodebrane oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 3 miesięcy od zakończenia naboru.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 2100 zł.
Dodatkowe informacje pod nr 77 45-24-519

 

Wykaz osób spełniających wymagania

Lista kandydatów spełniających wymogi

na stanowisko starszego inspektora

do spraw nadzoru nad organami administracji architektoniczno-budowlanej stopnia podstawowego

w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości

 - ogłoszenie nr: 168764 z dnia 17 kwietnia 2015 r.

           

Niżej wymienione osoby zapraszamy w dniu 20 maja 2015 r.  o godz. 9:00 do sali 203, znajdującej się na II piętrze w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14, na rozmowę kwalifikacyjną.

Na nabór proszę zgłosić się z dokumentem tożsamości.

Dodatkowe informacje pod nr tel.: 77 45-24-519.

l.p.

nazwisko i imię

miejsce zamieszkania

 1.  

Borkowska Patrycja

Grodków

 1.  

Chełpa Mariusz

Opole

 1.  

Hładec Katarzyna

Opole

 1.  

Kiecko Róża

Gola

 1.  

Michel Paweł

Frączków

 1.  

Nicińska Hanna

Opole

 1.  

Szelewski Jan

Opole

 1.  

Trela Mateusz

Łącznik

 1.  

Wierzbicka- Grabas Agnieszka

Boguszyce

 

 

 

 

Wyniki naboru

Wyniki zakończonego naboru stanowisko starszego inspektora

do spraw nadzoru nad organami administracji architektoniczno-budowlanej stopnia podstawowego

w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości

 - ogłoszenie nr: 168764 z dnia 17 kwietnia 2015 r.

 

 

Po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, na stanowisko starszego inspektora wybrano Pana Mateusza TRELĘ zam. w Łączniku, a kandydatem rezerwowym jest Pani Róża KIECKO zam.  w Goli.

 

 

Opole, 21 maja 2015 r.

 

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Opublikował(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Liczba wyświetleń: 2326

Data wytworzenia: 2015-04-17 08:00:05
Data publikacji: 2015-04-17 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Data ostatniej zmiany: 2015-09-14 11:00:56

Historia zmian artykułu:
2015-09-14 11:00:56 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v1
2015-05-21 14:46:36 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.5
2015-05-13 15:15:23 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v1
2015-05-13 13:39:51 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.4

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.