Ogłoszenie o wolnym stanowisku starszego inspektora do spraw organizacyjno-administracyjnych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Centrum Powiadamiania Ratunkowego - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o wolnym stanowisku starszego inspektora do spraw organizacyjno-administracyjnych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Centrum Powiadamiania Ratunkowego
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2014-10-31
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskastarszy inspektor
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki

Ogłoszenie naboru

 • Ogłoszenie nr: 163860
 • Data ukazania się ogłoszenia: 20 października 2014 r.

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw organizacyjno-administracyjnych
 • w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Centrum Powiadamiania Ratunkowego

 

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Opolski Urząd Wojewódzki
ul. Piastowska14
45-082 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole
 • Opolski Urząd Wojewódzki
  Centrum Powiadamiania Ratunkowego
  ul.Oleska 123
  Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • uczestniczenie w opracowywaniu wewnętrznej dokumentacji organizacyjnej CPR,
 • rejestrowanie korespondencji wypływającej bezpośrednio do CPR w systemie EZD,
 • sporządzanie projektu grafików operatorów numerów alarmowych, lekarzy koordynatorów ratownictwa medycznego, obsługi technicznej oraz psychologa, a także projektu rozliczeń godzin pracy i przekazywaniu ich swoim przełożonym do akceptacji,
 • wykonywanie analiz, sporządzanie informacji związanych z funkcjonowaniem systemu powiadamiania ratunkowego,
 • współpracowanie z innymi komórkami organizacyjnymi Wydziału w zakresie spraw organizacyjno - szkoleniowych, finansowych,
 • uczestniczenie w organizowaniu spotkań z podmiotami ratowniczymi,
 • uczestniczenie w planowaniu szkoleń pracowników CPR. 

 

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
 

Krajowe wyjazdy służbowe,
Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych.

 
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Narzędzia pracy: zestaw komputerowy. 
 

Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego
  • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej
  • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
  • znajomość rozporządzenia w sprawie organizacji i funkcjonowania centrum powiadamiania ratunkowego
  • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • dyspozycyjność, komunikatywność,
  • zdolność analitycznego myślenia;
  • szybkie podejmowanie decyzji

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe
 • umiejętność szybkiego uczenia się,
 • samoorganizacja pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w pracy biurowej,
 • kserokopie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych lub pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

31-10-2014

Miejsce składania dokumentów:

Opolski Urząd Wojewódzki
Sekretariat Dyrektora Generalnego, pok. 251
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
z dopiskiem " oferta pracy "

 

Inne informacje:

Lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie opublikowana na stronie www.bip.opole.uw.gov.pl w zakładkach: praca w Urzędzie oraz na tablicy ogłoszeń w gmachu OUW (II piętro).
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 1750 złotych brutto.
Oferty niewykorzystane kandydaci mogą odebrać w Oddziale Kadr Urzędu lub będą zniszczone komisyjnie po upływie minimum 3 miesięcy od zakończenia naboru.
Dodatkowe informacje: (077) 4216-830

Wykaz osób spełniających wymagania

                                              Lista kandydatów spełniających wymogi

                                                 na stanowisko starszego inspektora

                                                ds. organizacyjno-administracyjnych

                                 w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

                             –  nr ogłoszenia 163860 z  dnia  20 października 2014r.

 

 

            Niżej wymienione osoby zapraszamy w dniu 21listopada2014 r. o godz. 9:00

do sali „Omańczyka” znajdującej się na I piętrze w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14 na pisemny test wiedzy.

Na nabór proszę zgłosić się z dokumentem tożsamości.

Dodatkowe informacje pod nr tel.: 77 42-16-830.

 

 

Lp.

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

 1.

Bluj Katarzyna

Ściborzowice Wilekie

 2.

Cisek Piotr

Opole

 3.

Galimska Anna

Opole

 4.

Guszkiewicz Aneta

Katy Opolskie

 5.

Kopacka Anna

Opole

 6.

Kubów Katarzyna

Opole

 7.

Kwiatkowska Beata

Namysłów

 8.

Łomek Iwona

Częstochowa

 9.

Miernik Marlena

Osowiec

 10.

Sklorz Krystyna

Domecko

 11.

Skowronek Katarzyna

Prusków

 12.

Stasik Agnieszka

Nysa

 13.

Ulman Bartosz

Nysa

 14.

Wierzbicki Dariusz

Izbicko

 15.

Wyspiański Maciej

Strzelce Opolskie

 

Wyniki naboru

Komisja Rekrutacyjna po przeprowadzeniu naboru na stanowisko, starszego inspektora, uwzględniając wyniki testu oraz  poziom wiedzy, przygotowania a także doświadczenie w pracy, postanowiła wskazać Panią Anetę Guszkiewicz  na stanowisko starszego inspektora ds. organizacyjno-administracyjnych   w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  - CPR. 

Pani Aneta Guszkiewicz spełnia ustawowe wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Bonich Iwona
Wprowadził(a): Bonich Iwona
Opublikował(a): Bonich Iwona
Liczba wyświetleń: 2472

Data wytworzenia: 2014-11-14 11:56:50
Data publikacji: 2014-11-14 11:58:03
Ostatnio aktualizował(a): Bonich Iwona
Data ostatniej zmiany: 2015-09-15 13:37:38
Zarchiwizowano: 2015-09-15 13:37:38

Historia zmian artykułu:
2015-09-15 13:37:38 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v1
2015-03-31 09:18:26 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena, v1
2014-11-21 11:45:45 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, wyniki naboru

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.