Ogłoszenie o wolnym stanowisku starszego inspektora do spraw wdrażania programów rządowych i europejskich - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o wolnym stanowisku starszego inspektora do spraw wdrażania programów rządowych i europejskich
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2015-02-19
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskastarszy inspektor
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie naboru

 • Ogłoszenie nr: 166618
 • Data ukazania się ogłoszenia: 06 lutego 2015 r.

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw wdrażania programów rządowych i europejskich
 • w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości

 

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadzanie kontroli trwałości projektów ZPORR i INTERREG, w tym badanie kwalifikowalności podatku VAT oraz przychodu generowanego przez projekty
 • Przeprowadzanie kontroli realizacji projektów na miejscu, kontroli poprawności stosowanych przez beneficjentów procedur zarządzania finansowego oraz kontroli procedur przetargowych
 • Monitorowanie postępowania w zakresie odzyskiwania środków w ramach ZPORR i INTERREG, w tym przygotowywanie projektów decyzji dot. zwrotu środków, sporządzanie informacji nt. nieprawidłowości oraz środków odzyskanych i pozostałych do odzyskania
 • Przekazywanie środków z budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w celu zabezpieczenia środków na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich”
 • Przeprowadzanie naborów wniosków o dofinansowanie i obsługa komisji oceniających projekty w ramach programów rozwoju regionalnego
 • Przygotowywanie projektów umów o dofinansowanie projektów, opiniownie zmian w realizowanych projektach i monitorowanie ich realizacji
 • Dokonuje kontroli formalnej i merytorycznej wniosków o refundację środków budżetu państwa oraz dokumentów rozliczonych we wnioskach
 • Opracowywanie projektów wniosków o uruchomienie rezerwy celowej budżetu państwa dla zapewnienia dla projektów rozwoju regionalnego

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
 

Praca w siedzibie i poza siedzibą Urzędu.
Stres związany z przeprowadzaniem kontroli w innych jednostkach.
Obsługa klientów zewnętrznych.
Zagrożenie korupcjąMiejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
Warunki architektoniczne budynku Urzędu: winda, toalety, podnośnik, drzwi dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok stażu pracy w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o finansach publicznych
  • znajomość Prawa zamówień publicznych
  • znajomość ustawy o samorządzie gminnym, powiatowym, województwa
  • znajomość ustawy o drogach publicznych
  • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej
  • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
  • znajomość zagadnień związanych z polityką regionalną UE oraz funduszami UE
  • bardzo dobra umiejętność obsługi aplikacji MS Office oraz urządzeń biurowych
  • komunikatywność i wysoka kultura osobista
  • umiejętność analitycznego i logicznego myślenia
  • samodzielność i odpowiedzialność
  • umiejętności interpersonalne (umiejętność współpracy z zespołem)

wymagania dodatkowe

 • 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy związanej z obsługą funduszy UE lub rozliczaniem programów rozwoju regionalnego
 • odporność na stres
 • umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i w sytuacjach stresowych
 • umiejętność koordynacji kilku spraw prowadzonych jednocześnie

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

19-02-2015

Miejsce składania dokumentów:

Opolski Urząd Wojewódzki
Sekretariat Dyrektora Generalnego
pok. 251
Piastowska 14
45-082 Opole
z dopiskiem "oferta pracy"
 

Inne informacje:

Lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej www.bip.opole.uw.gov.pl w zakładce: Oferty pracy, Ogłoszenia o naborze oraz na tablicy ogłoszeń w gmachu OUW ( II piętro).
Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Niewykorzystane oferty kandydaci mogą odebrać w Oddziale Kadr Urzędu. Nieodebrane oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 3 miesięcy od zakończenia naboru.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2300 zł.
Dodatkowe informacje pod nr 77 45-24-466

Wykaz osób spełniających wymagania

Lista kandydatów spełniających wymogi

na stanowisko starszego inspektora do spraw wdrażania programów rządowych i europejskich

w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości

- ogłoszenie nr: 166618 z dnia 06 lutego 2015 r.

                             

 

 

Niżej wymienione osoby zapraszamy w dniu 24 marca 2015 r. o godz. 10:00 do sali 203, znajdującej się na II piętrze w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14, na rozmowę kwalifikacyjną.

Na nabór proszę zgłosić się z dokumentem tożsamości.

Dodatkowe informacje pod nr tel.: 77 45-24-132.

l.p.

nazwisko i imię

miejsce zamieszkania

 1.  

Bertoli Jolanta

Opole

 1.  

Duda Ewa

Sucha

 1.  

Mangier Katarzyna

Mąkoszyce

 1.  

Michel Paweł

Frączków

 1.  

Orpel Krzysztof

Opole

 1.  

Poznańska Małgorzata

Opole

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki naboru

Wyniki zakończonego naboru stanowisko starszego inspektora do spraw wdrażania programów rządowych i europejskich

w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości

- ogłoszenie nr: 166618 z dnia 06 lutego 2015 r.

 

Po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko starszego inspektora wybrano Panią Małgorzatę POZNAŃSKĄ  zamieszkałą w Opolu.

 

Opole, 25 marca 2015 r.

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Sykut Natalia
Wprowadził(a): Sykut Natalia
Opublikował(a): Sykut Natalia
Liczba wyświetleń: 2794

Data wytworzenia: 2015-02-04 12:18:06
Data publikacji: 2015-02-06 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Data ostatniej zmiany: 2015-09-14 11:02:08

Historia zmian artykułu:
2015-09-14 11:02:08 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v1
2015-03-25 14:01:13 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v4
2015-03-13 12:40:13 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.3

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.