Ogłoszenie o wolnym stanowisku starszego inspektora ds. reagowania kryzysowego - dyżurnego - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o wolnym stanowisku starszego inspektora ds. reagowania kryzysowego - dyżurnego
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2016-02-12
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskastarszy inspektor
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki

Ogłoszenie naboru

 • Ogłoszenie nr: 177284
 • Data ukazania się ogłoszenia: 01 lutego 2016 r.

 

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw reagowania kryzysowego - dyżurny
 • w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

 

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

 

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Opolski Urząd Wojewódzki
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Monitorowanie potencjalnego zagrożenia mogącego wystąpić i oddziaływać na województwo, w tym odbieranie ostrzeżeń hydrologicznych i meteorologicznych, redagowanie komunikatów,
 • Przekazywanie bieżących informacji, komunikatów właściwym organom administracji publicznej i innym instytucjom,
 • Monitorowanie rozwoju sytuacji kryzysowej, w tym zbieranie informacji na temat przyczyn, przebiegu, skutków zdarzeń oraz przewidywanie rozwoju sytuacji, uczestniczenie w koordynacji działań służb, instytucji biorących udział w likwidacji skutków zdarzeń,
 • Obsługiwanie niejawnej poczty elektronicznej, kodowanie, rozkodowywanie informacji,
 • Obsługiwanie sprzętu biurowego, komputerowego, łączności radiowej, systemów telefaksowy wykorzystywany w WCZK, oraz aplikacji i narzędzi informatycznych,
 • Uczestniczenie w szkoleniach, treningach realizowanych przez WCZK i instytucje centralne,
 • Przygotowywanie i przekazywanie do instytucji centralnych dobowych meldunków sytuacyjnych z terenu województwa.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
 

1. Obsługa klientów zewnętrznych.
2.Krajowe wyjazdy służbowe.
3.Nietypowe godziny pracy (dyżury).Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
Warunki architektoniczne budynku Urzędu: winda, toalety, podnośnik, drzwi dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy stażu pracy w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
  • znajomość ustawy o stanie klęski żywiołowej,
  • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • znajomość kpa
  • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnej o klauzuli „poufne” lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej
  • umiejętność posługiwania się pakietem MS Office, urządzeniami biurowymi.

wymagania dodatkowe

 • dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,                                                                                                 
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kserokopie dokumentu potwierdzającego staż w administracji publicznej,
 • kserokopie dokumentu poświadczenia bezpieczeństwa dopuszczające do pracy nad dokumentacją niejawną o klauzuli „tajne” lub oświadczenia o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej.

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

12-02-2016

Miejsce składania dokumentów:

Opolski Urząd Wojewódzki
Sekretariat Dyrektora Generalnego, pok. 251
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
z dopiskiem " oferta pracy oraz nr ogłoszenia "
 

Inne informacje:

Lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie opublikowana na stronie www.bip.opole.uw.gov.pl w zakładkach: praca w Urzędzie-wykaz kandydatów spełniających wymagania oraz na tablicy ogłoszeń w gmachu OUW (II piętro).
Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Niewykorzystane oferty kandydaci mogą odebrać w Oddziale Kadr Urzędu. Nieodebrane oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 3 miesięcy od zakończenia naboru.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2149.- złotych brutto.
Dodatkowe informacje: (077) 4524-729

Wykaz osób spełniających wymagania

                                                             Lista   kandydatów

                         spełniających wymogi na stanowisko starszego inspektora

  ds. reagowania kryzysowego – dyżurny   w Wydziale Bezpieczeństwa

   i Zarządzania Kryzysowego - Ogłoszenie nr: 177284 z dnia 1 lutego 2016 r.

 

 Niżej wymienione osoby zapraszamy w dniu 16 marca 2016 r. o godz. 900   o Sali 203 znajdującej się na II piętrze w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w  Opolu,  ul. Piastowska 14, na rozmowę kwalifikacyjną.

Na nabór proszę zgłosić się z dokumentem tożsamości.

Dodatkowe informacje pod nr tel.: (077) 4524-729, lub 4524-255.

 

l.p.

nazwisko i imię

miejsce zamieszkania

 1.  

Biliński Edward

Opole

 1.  

Grabowska Katarzyna

Popów

 1.  

Kośmider Michalina

Wieluń

 1.  

Lewandowska Marlena

Lewin Brzeski

 1.  

Łamek Iwona

Częstochowa

 1.  

Majewska Joanna

Lędziny

 1.  

Mederer Paweł

Opole

 1.  

Orpel Krzysztof

Opole

 1.  

Ślęzak Klaudia

Opole

 1.  

Żytkowicz Monika

Dębowce

Wyniki naboru

W wyniku przeprowadzonej rekrutacji w dniu 16 marca 2016r. komisja nie wyłoniła kandydata spełniającego wymagania na stanowisko starszego inspektora.

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Bonich Iwona
Wprowadził(a): Bonich Iwona
Opublikował(a): Bonich Iwona
Liczba wyświetleń: 2246

Data wytworzenia: 2016-01-29 13:45:38
Data publikacji: 2016-02-01 07:30:00
Ostatnio aktualizował(a): Bonich Iwona
Data ostatniej zmiany: 2016-04-07 11:29:01

Historia zmian artykułu:
2016-04-07 11:29:01 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v1
2016-03-09 15:12:51 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v1
2016-02-01 07:34:24 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v1
2016-01-29 13:51:10 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v1

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.