Nabór na inspetora w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Nabór na inspetora w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2014-12-22
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskainspektor
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie naboru

 • Ogłoszenie nr: 165115
 • Data ukazania się ogłoszenia: 08 grudnia 2014 r.

 

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw Kontroler I stopnia w Programie Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013
 • w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości

 

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

 

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opiniowanie zmian w umowach o dofinansowanie projektów przyjętych do dofinansowania;
 • dokonywanie kontroli wydatków poniesionych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu;
 • dokonywanie kontroli postępowań przetargowych przeprowadzanych przez beneficjentów w ramach realizacji projektów;
 • wystawianie "Poświadczenia kwalifikowalności wydatków jednocześnie wprowadzając wysokość wydatków kwalifikowalnych za daną część projektu do systemu informatycznego MONIT 7+;"
 • weryfikowanie poprawność wystawienia certyfikatów kontroli pierwszego stopnia przez kontrolerów I-go stopnia pozostałych partnerów projektu;
 • opracowywanie Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju informacji niezbędnych do celów statystycznych i sporządzania sprawozdań oraz badania efektywności Programu.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
 

Praca w siedzibie i poza siedzibą Urzędu. Zagrożenia korupcją.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety i podnośnik dla osób niepełnosprawnych.


Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego;
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej;
  • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie;
  • znajomość ustawy o finansach publicznych;
  • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych;
  • znajomość zagadnień związanych z polityką regionalną UE oraz funduszami UE;
  • znajomość ustawy o rachunkowości;
  • bardzo dobra umiejętność obsługi aplikacji MS Office oraz urządzeń biurowych;
  • komunikatywność i wysoka kultura osobista;
  • umiejętności analitycznego i logicznego myślenia;
  • samodzielność, odpowiedzialność;
  • umiejętności interpersonalne (umiejętność współpracy z zespołem);

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe kierunkowe;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1;
 • znajomość języka czeskiego na poziomie komunikatywnym;
 • odporność na stres;
 • umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i w sytuacjach stresowych;
 • umiejętność koordynacji kilku spraw prowadzonych jednocześnie;
 • 6 m-cy doświadczenie w administracji publicznej lub doświadczenie związane z realizacją zadań dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

22-12-2014

Miejsce składania dokumentów:

Opolski Urząd Wojewódzki
Sekretariat Dyrektora Generalnego
pok. 251
Piastowska 14
45-082 Opole
z dopiskiem "oferta pracy"

Inne informacje:

Lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie opublikowana na stronie www.bip.opole.uw.gov.pl w zakładce: Oferty pracy - ogłoszenia o naborze i na tablicy ogłoszeń w gmachu OUW ( II piętro).
Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Niewykorzystane oferty kandydaci mogą odebrać w Oddziale Kadr Urzędu. Nieodebrane oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 3 miesięcy od zakończenia naboru.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 2200 zł.
Dodatkowe informacje pod nr 77 45-24-239.

 

Wykaz osób spełniających wymagania

Lista kandydatów spełniających wymogi na stanowisko inspektora do spraw Kontroler I stopnia w Programie Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości

 –    ogłoszenie nr  165115  z dnia 8 grudnia 2014 r.-

 

Niżej wymienione osoby zapraszamy w dniu 22 stycznia 2015 r. o godz. 9:00 do sali 203 znajdującej się na II piętrze w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14 na rozmowę kwalifikacyjną.

Na nabór proszę zgłosić się z dokumentem tożsamości.

l.p.

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

1.

Gronowski Paweł

Opole

2.

Krzywda Mariusz

Opole

3.

Mangier Katarzyna

Czepielowice

4.

Miernik Marlena

Osowiec

5.

Niedrygoś Jacek

Opole

6.

Owsiak Rafał

Opole

7.

Szelewski Jan

Opole

 

 

Wyniki naboru

Wyniki zakończonego naboru na stanowisko

inspektora do spraw Kontroler I stopnia w Programie Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości

 –    ogłoszenie nr  165115  z dnia 8 grudnia 2014 r.

 

Nie wyłoniono najlepszego kandydata.

 

 

Opole, 22 stycznia 2015 r.

Wytworzył(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Opublikował(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Liczba wyświetleń: 3343

Data wytworzenia: 2014-12-05 14:19:03
Data publikacji: 2014-12-07 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Data ostatniej zmiany: 2015-09-14 11:04:02

Historia zmian artykułu:
2015-09-14 11:04:02 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v1
2015-02-04 12:21:07 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.5
2015-01-27 10:15:25 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.5
2015-01-13 07:45:34 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.6
2014-12-08 08:33:50 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena, v1
2014-12-08 08:32:55 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena, v1
2014-12-05 14:20:19 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.3

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.