Ogłoszenie o wolnym stanowisku inspektora wojewódzkiego do spraw dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, programów polityki zdrowotnej i oceny potrzeb zdrowotnych w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia (Ogłoszenie nr: 168244) - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o wolnym stanowisku inspektora wojewódzkiego do spraw dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, programów polityki zdrowotnej i oceny potrzeb zdrowotnych w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia (Ogłoszenie nr: 168244)
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2015-04-07 23:59
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskainspektor wojewódzki
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie naboru

 • Ogłoszenie nr: 168244
 • Data ukazania się ogłoszenia: 24 marca 2015 r.

 

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor wojewódzki
 • do spraw dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, programów polityki zdrowotnej i oceny potrzeb zdrowotnych
 • w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia

 

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole
 •  

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizacja zadań z zakresu oceny zabezpieczenia opieki zdrowotnej na terenie województwa;
 • Dokonywanie oceny realizacji zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego;
 • Przekazywanie ministrowi właściwemu ds. zdrowia informacje o zrealizowanych w ubiegłym roku programach polityki zdrowotnej oraz o programach polityki zdrowotnej planowanych na ten rok;
 • Współuczestnictwo w sporządzaniu Regionalnej Mapy Potrzeb Zdrowotnych dla województwa opolskiego;
 • Współuczestnictwo w ustalaniu priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej;
 • Zapewnienie obsługi organizacyjnej Wojewódzkiej Rady ds. Potrzeb Zdrowotnych;
 • Współuczestnictwo w kontrolach podmiotów prowadzących kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
 

Praca poza i w siedzibie Urzędu.
Obsługa klienta zewnętrznego.
Przeprowadzanie kontroli w innych jednostkach.
Krajowe wyjazdy służbowe.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych.


Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Obsługa Pakietu Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint);
  • Znajomość ustawy o działalności leczniczej;
  • Znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
  • Znajomość ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia;
  • Znajomość ustawy o służbie cywilnej;
  • Znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
  • Znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie;
  • Znajomość rozporządzeń wykonawczych do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe o profilu medycznym, administracyjnym lub ekonomicznym
 • Znajomość rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
 • 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony zdrowia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • dokumenty potwierdzające staż pracy w administracji publicznej

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

07-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

Opolski Urząd Wojewódzki
Sekretariat Dyrektora Generalnego
pok. 251
Piastowska 14
45-082 Opole
z dopiskiem "oferta pracy"

Inne informacje:

Lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie opublikowana na stronie www.bip.opole.uw.gov.pl w zakładce: oferty pracy - ogłoszenia o naborze i na tablicy ogłoszeń w gmachu OUW ( II piętro).
Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Niewykorzystane oferty kandydaci mogą odebrać w Oddziale Kadr Urzędu. Nieodebrane oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 3 miesięcy od zakończenia naboru.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 2300 zł.
Dodatkowe informacje pod nr 77 45-24-507

 

Wykaz osób spełniających wymagania

Lista kandydatów spełniających wymogi

na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, programów polityki zdrowotnej i oceny potrzeb zdrowotnych w  Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia

- ogłoszenie nr: 168244 z dnia 24 marca 2015 r.

 

Niżej wymienione osoby zapraszamy w dniu 24 kwietnia 2015 r.  o godz. 14:15 do sali 203, znajdującej się na II piętrze w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14, na rozmowę kwalifikacyjną.

Na nabór proszę zgłosić się z dokumentem tożsamości.

Dodatkowe informacje pod nr tel.: 77 45-24-507

l.p.

nazwisko i imię

miejsce zamieszkania

 1.  

Orpel Krzysztof

Opole

 1.  

Rychel Paweł

Opole

 

Wyniki naboru

Wyniki zakończonego naboru na stanowisko

na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw dostępu

do świadczeń opieki zdrowotnej, programów polityki zdrowotnej i oceny potrzeb zdrowotnych  w  Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia

- ogłoszenie nr: 168244 z dnia 24 marca 2015 r.

 

 

Nie wyłoniono najlepszego kandydata.

 

Wytworzył(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Opublikował(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Liczba wyświetleń: 2378

Data wytworzenia: 2015-03-24 10:28:20
Data publikacji: 2015-03-24 10:28:34
Ostatnio aktualizował(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Data ostatniej zmiany: 2015-09-14 11:01:20

Historia zmian artykułu:
2015-09-14 11:01:20 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v1
2015-04-27 14:11:01 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.5
2015-04-20 13:13:01 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.5
2015-03-24 10:32:42 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.1
2015-03-24 10:30:59 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.1

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.