Ogłoszenie o wolnym stanowisku inspektora wojewódzkiego do spraw statystyki medycznej i kontroli w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia (nr 169000) - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o wolnym stanowisku inspektora wojewódzkiego do spraw statystyki medycznej i kontroli w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia (nr 169000)
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2015-05-11 23:59
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskainspektor wojewódzki
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie naboru

 • Ogłoszenie nr: 169000
 • Data ukazania się ogłoszenia: 27 kwietnia 2015 r.

 

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor wojewódzki
 • do spraw statystyki medycznej i kontroli
 • w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia

 

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole
 •  

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Gromadzenie, weryfikowanie i przekazywanie danych z zakresu ochrony zdrowia zgodnie z programem badań statystyki publicznej;
 • Gromadzenie i przekazywanie kwartalnych zestawień zbiorczych informacji dotyczących struktury zobowiązań finansowych podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami;
 • Przeprowadzanie kontroli podmiotów leczniczych;
 • Przeprowadzanie kontroli realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez samorząd województwa dotyczących zdrowia;
 • Prowadzenie spraw związanych z wyznaczaniem i prowadzeniem ewidencji przedstawicieli Wojewody do Rad Społecznych działających w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami oraz w podmiotach, dla których organem tworzącym jest uczelnia medyczna;
 • Współpracowanie w przygotowywaniu i analizie informacji z zakresu statystyki medycznej, niezbędnych do oceny zabezpieczenia opieki zdrowotnej na terenie województwa.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
 

Praca poza i w siedzibie Urzędu.
Obsługa klienta zewnętrznego.
Przeprowadzanie kontroli w innych jednostkach.
Krajowe wyjazdy służbowe.
zagrożenie korupcją.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych.


Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w obszarze ochrony zdrowia
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Umiejętność obsługi programów: Word, Excel, Access;
  • Znajomość ustawy o służbie cywilnej;
  • Znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie;
  • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;
  • Znajomość ustawy o statystyce publicznej;
  • Znajomość ustawy o działalności leczniczej;
  • Znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej;
  • Umiejętność komunikacji,;
  • Umiejętność pracy w zespole;
  • Umiejętność analitycznego i logicznego myślenia.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe o profilu medycznym, administracyjnym, ekonomicznym lub prawniczym.
 • Doświadczenie w prowadzeniu analiz statystycznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • dokumenty potwierdzające staż pracy w administracji publicznej lub w obszarze ochrony zdrowia

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

11-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

Opolski Urząd Wojewódzki
Sekretariat Dyrektora Generalnego
pok. 251
Piastowska 14
45-082 Opole
z dopiskiem "oferta pracy"
 

Inne informacje:

Lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie opublikowana na stronie www.bip.opole.uw.gov.pl w zakładce: oferty pracy - ogłoszenia o naborze i na tablicy ogłoszeń w gmachu OUW ( II piętro).
Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Niewykorzystane oferty kandydaci mogą odebrać w Oddziale Kadr Urzędu. Nieodebrane oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 3 miesięcy od zakończenia naboru.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 2300 zł.
Dodatkowe informacje pod nr 77 45-24-507

 

Wykaz osób spełniających wymagania

Lista kandydatów spełniających wymogi

na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw statystyki medycznej i kontroli

w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia

- ogłoszenie nr: 169000 z dnia 27 kwietnia 2015 r.

          

Niżej wymienione osoby zapraszamy w dniu 1 czerwca 2015 r. o godz. 10.00 do sali Szkoleniowej znajdującej się w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14 (pok. nr 10 obok poligrafii), na sprawdzian umiejętności obsługi komputera.

W tym samym dniu planowana jest rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, którzy uzyskają najwyższą ilość punktów ze sprawdzianu obsługi komputera.

Na nabór proszę zgłosić się z dokumentem tożsamości.

Dodatkowe informacje pod nr tel.: 77 45-24-507

l.p.

nazwisko i imię

miejsce zamieszkania

 1.  

Augustyn Beata

Biała

 1.  

Bednorz Anna

Chrząstowice

 1.  

Hołda Jadwiga

Tarnów Opolski

 1.  

Orawczak Monika

Krapkowice

 1.  

Pietrusiak Joanna

Opole

 1.  

Urzędowska Sylwia 

Domecko

 1.  

Zięba Anna

Wąsice

 

 

Wyniki naboru

Wyniki zakończonego naboru na stanowisko

inspektora wojewódzkiego do spraw statystyki medycznej

i kontroli w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia

 

 

 

Po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw statystyki medycznej   i kontroli w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia wybrano Panią Jadwigę HOŁDĘ  zamieszkałą w Tarnowie Opolskim.

 

 

 

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Opublikował(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Liczba wyświetleń: 3022

Data wytworzenia: 2015-04-27 08:50:38
Data publikacji: 2015-04-27 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Proniewicz Iwona
Data ostatniej zmiany: 2019-06-19 13:03:59

Historia zmian artykułu:
2019-06-19 13:03:59 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, ustał cel przetwarzania
2015-09-14 11:00:23 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v1
2015-06-05 13:26:32 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.2
2015-05-21 12:55:05 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.3

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.