Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Jaskiernia Justyna
Wprowadził(a): Jaskiernia Justyna
Opublikował(a): Jaskiernia Justyna
Liczba wyświetleń: 1083

Data wytworzenia: 2015-04-10 11:06:13
Data publikacji: 2015-04-10 11:06:15
Ostatnio aktualizował(a): Jaskiernia Justyna
Data ostatniej zmiany: 2020-02-07 07:48:56

Historia zmian artykułu:
2020-02-07 07:48:56 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Jaskiernia Justyna, 6
2017-01-26 14:38:18 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Jaskiernia Justyna, 5
2017-01-16 13:47:21 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Pawłowicz Marek, dodano ewidencję 2017
2016-01-14 11:20:26 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Jaskiernia Justyna, 3
2015-10-06 13:50:05 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Stankiewicz Aneta, v2
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki