Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Łowieckiej w Opolu,  z siedzibą w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, tel.774524125, email:

W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w  Państwowej Straży Łowieckiej w Opolu pod adresem: lub listownie na adres: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole;

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie.

W przypadku naruszenia Pani/Pana praw w wyniku przetwarzania danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora danych: dostępu do swoich danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych. Przy czym realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

Pliki do pobrania
  • ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości

Wytworzył(a): Proniewicz Iwona
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona
Opublikował(a): Proniewicz Iwona
Liczba wyświetleń: 374

Data wytworzenia: 2019-04-29 10:11:16
Data publikacji: 2019-04-29 10:11:22
Ostatnio aktualizował(a): Proniewicz Iwona
Data ostatniej zmiany: 2019-05-10 09:12:07

Historia zmian artykułu:
2019-05-10 09:12:07 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, edycja
2019-04-29 15:32:27 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, formatowanie tekstu
2019-04-29 15:31:46 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, edycja artykułu
2019-04-29 10:20:39 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, edycja tekstu
2019-04-29 10:18:13 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, edycja artykułu
2019-04-29 10:16:08 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, edycja tekstu
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki