Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w GOLD TUOR Sp. z o.o. w Prudniku w zakresie prawidłowości realizacji turnusów rehabilitacyjnych

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Próchniak Mirosław
Wprowadził(a): Próchniak Mirosław
Opublikował(a): Próchniak Mirosław
Liczba wyświetleń: 538

Data wytworzenia: 2016-05-25 14:40:28
Data publikacji: 2016-05-25 14:40:33
Ostatnio aktualizował(a): Próchniak Mirosław
Data ostatniej zmiany: 2017-07-20 14:21:12

Historia zmian artykułu:
2017-07-20 14:21:12 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Próchniak Mirosław, Przeniesienie z sekcji "Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia" do sekcji "2016"
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki